Czech Republic national holidays in 2023 (+ free Excel download)

The displayed dates are the actual dates on which most offices are closed.
Try to plan your transport and logistics on other dates to avoid any issues.

Czech Republic public holidays in 2023

Date Day Name Regions
01 Jan Sun Den obnovy samostatného českého státu
07 Apr Fri Velký pátek
10 Apr Mon Velikonoční pondělí
01 May Mon Svátek práce
08 May Mon Den vítězství
05 Jul Wed Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06 Jul Thu Den upálení mistra Jana Husa
28 Sep Thu Den české státnosti
28 Oct Sat Den vzniku samostatného československého státu
17 Nov Fri Den boje za svobodu a demokracii
24 Dec Sun Štědrý den
25 Dec Mon 1. svátek vánoční
26 Dec Tue 2. svátek vánoční

Download our national holiday finder Excel tool (.xlsx) here

Want to quickly find public holidays in any country? Enter your email and download our free national holiday finder .xlsx file now.

Enter your email address
Please read and agree to the terms if you wish to proceed
I agree to my data being processed in accordance with Cargoson's Privacy Policy and to receive blog news. Unsubscribe at any time.