Czech Republic national holidays in 2024 (+ free Excel download)

The displayed dates are the actual dates on which most offices are closed.
Try to plan your transport and logistics on other dates to avoid any issues.

Czech Republic public holidays in 2024

Date Day Name Regions
01 Jan Mon Den obnovy samostatného českého státu
29 Mar Fri Velký pátek
01 Apr Mon Velikonoční pondělí
01 May Wed Svátek práce
08 May Wed Den vítězství
05 Jul Fri Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06 Jul Sat Den upálení mistra Jana Husa
28 Sep Sat Den české státnosti
28 Oct Mon Den vzniku samostatného československého státu
17 Nov Sun Den boje za svobodu a demokracii
24 Dec Tue Štědrý den
25 Dec Wed 1. svátek vánoční
26 Dec Thu 2. svátek vánoční

Download our national holiday finder Excel tool (.xlsx) here

Want to quickly find public holidays in any country? Enter your email and download our free national holiday finder .xlsx file now.

Enter your email address
Please read and agree to the terms if you wish to proceed
I agree to my data being processed in accordance with Cargoson's Privacy Policy and to receive blog news. Unsubscribe at any time.