Kauba transpordil on oluline teada ostja, müüja ja veoettevõtte õigusi ja kohustusi, et tehingu asjaolud oleks kõigile osapooltele ühiselt mõistetavad ja ei oleks oodata ebameeldivaid üllatusi. Tarneklauslid on rahvusvaheliselt kehtivad standardlepingud, mida avaldab Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC). Seletame siin lahti: 

  • mida tarnetingimused endast kujutavad,
  • milliseid õigusi ja kohustusi need tarneklauslid täpsemalt reguleerivad, ning
  • kuidas valida õige tarneklausel.
 

Tarnetingimused ehk Tarneklauslid (Incoterms 2020)


Lihtsalt öeldes on tarnetingimuste ehk tarneklauslite (inglise keeles Incoterms) puhul tegemist reeglistikuga, mis määrab ära kauba ostu- ja müügilepingu poolte õigused ja kohustused. Rahvusvahelise Kaubanduskoja koostatud kaubandusreeglite kogu, mis aitab lihtsustada ostu-müügitehinguid, sätestades tarnega seotud kuludele, riskidele ja vastutusele kindlad tüüplahendused. Antud kaubandusreeglite komplekt avaldati 1936. aastal ning koosneb 11 reeglist, mis määratleb, kes mille eest rahvusvahelistes tehingutes vastutab - EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. Iga konkreetse lepingu puhul rakendatakse neist vaid ühte. Tarneklausleid tuntakse ja tunnustatakse üle terve maailma. Need on kohustuslikud igal kaubaarvel ja vähendavad kulukate valearusaamade võimalust. 

Tarneklauslid jagunevad kaheks:

  • EXW, FCA, DPU, DAP, CPT, CIP, DDP kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul (mere-, maantee-, raudtee- ja lennutransport);
  • FAS, FOB, CFR, CIF kasutatakse ainult meretranspordi puhul.Kõikide transpordiliikide tarnetingimused

EXW (Ex Works) - hangitud tehasest (lähtekoha nimi)

Müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda juures või muus asukohas. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile ega ekspordi tolliformaalsuste täitmise eest (kui müügilepingus ei ole teisiti kokkulepitud).


FCA (Free Carrier) - franko vedaja (lähtekoha nimi)

Tarneklauslit FCA kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) terminalisse ning müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on mõne veofirma terminal, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, kuid ei ole kohustatud seda maha laadima.
Tavaliselt korraldab ekpordi tollivormistuse ettevõtte, kes on kauba reaalne müüja. Kui kauba müüja asukoht on erinev pealelaadimise kohast, siis tarneklausel on pealelaadimise koht (mitte müüja ettevõtte asukoht).


DPU (Delivered at Place Unloaded) - tarnitud sihtkohas (terminali nimi sadamas või sihtkoha nimi)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. Nimetatud sihtkohani kannab müüja kõik kauba kohaletoimetamise ja mahalaadimise riskid ja kulud, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Imporditollivormistuse korraldab ja impordimaksud tasub ostja.


DAP (Delivered at Place) - tarnitud kohale (sihtkoha nimi)

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kõik riskid ja kulud, mis kaasnevad kauba toimetamisega nimetatud kohta, korraldab vajadusel ekspordi- või transiiditollivormistuse jms. Ostja kannab kauba mahalaadimise kulud ja riskid, korraldab vajadusel imporditollivormistuse ning tasub impordimaksud. 


CPT (Carriage Paid To) - vedu makstud kuni (sihtkoha nimi)

Kasutatav kõikide transpordiliikide puhul. Müüja sõlmib veolepingu kauba veoks nimetatud sihtkohta, tasub sellega kaasnevad kulud ja korraldab eksporditollivormistuse. Kõik kaubaga seotud riskid, vastutus ja täiendavad kulud lähevad müüjalt ostjale üle kauba üleandmisel vedajale. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.


CIP (Carriage and Insurance Paid To) - vedu ja kindlustus makstud kuni (sihtkoha nimi)

Kasutatav kõikide transpordiliikide puhul. Müüja maksab veo ja kindlustuse eest nimetatud sihtkohani ja risk läheb kauba üleandmisel üle esimesele vedajale. Müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.


DDP (Delivered, Duty Paid) - tarnitud, tollimaksud tasutud (sihtkoha nimi) 

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on teinud kauba ostjale nimetatud kohas ostja maal kättesaadavaks, korraldanud imporditollivormistuse ja tasunud impordimaksud (sh riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimise korraldab ostja. Tihti lepivad ostja ja müüja DDP kasutamise kokku tingimusel, et müüja tasub imporditollivormistuse kulud ent ostja tasub käibemaksu. Sellisel puhul kasutatakse versiooni DDP sihtpunkt VAT (value added tax not included).Meretranspordi tarnetingimused


FAS (Free Alongside Ship) - franko laeva kõrval (lähtesadama nimi)

FAS kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud lähteriigi sadamakaile ning müüja kohustuste hulka kuulub ka kauba ekspordi tollivormistus.


FOB (Free On Board) - franko laeva pardal (lähtesadama nimi)

FOB kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus lähteriigis.


CFR (Cost and Freight) - hind ja laeva prahtimise raha (sihtsadama nimi) 

CFR kasutatakse ainult meretranspordi puhul. Müüja peab tasuma kulud ja transpordi maksumuse kaupade toimetamiseks sihtsadamasse, kuid vastutus läheb ostjale üle alles siis, kui kaubad on laeva laaditud. Hind ei sisalda kauba kindlustust. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale (mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta). Antud tarnetingimust tunti varem CNF või C&F nime all.


CIF (Cost, Insurance and Freight) - hind, kindlustus ja laeva prahtimise raha (sihtsadama nimi)

CIF kasutatakse meretranspordi puhul. Müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud. Müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, merevedu kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks. Müüja on tarnekohustuse täitnud, kui ta annab kauba üle vedajale (mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta).