Mis on e-Veoseleht?

e-Veoseleht, lühend sõnadest elektrooniline veoseleht või saateleht, on digitaalne dokument, mis sisaldab üksikasju ja digitaalselt ajatemplit kaupade ühest kohast teise transportimise kohta. Dokument genereeritakse elektrooniliselt ning see toimib tõendina ostja, müüja ja veoettevõtte vahel kaupade liikumise kohta riigisiseste vedude puhul (Eestisisesed veod).
E-veoseleht sisaldab olulist teavet, nagu kauba saatja ja saaja nimed ja aadressid, kauba kirjeldus, veetava kauba kogus, sõiduki number või saadetise number,  pealekorje kuupäev ja kellaaeg ning eeldatav mahalaadimise kuupev ja kellaaeg. E-veoseleht on osa logistika- ja transporditööstuse digitaliseerimispüüdlustest, mille eesmärk on lihtsustada ja tõhustada dokumentide koostamist ja haldamist.

e-Saateleht (näidis)e-Veoseleht Cargoson veohaldustarkvaras

Siin on lühiülevaade e-veoselehe toimimisest Cargosonis:

  1. E-veoselehe koostamine: esimene samm on transporditavate kaupade jaoks e-veoselehe koostamine. Cargoson veohaldustarkvara pakub lihtsalt kasutatavat liidest e-veoselehtede automaatseks koostamiseks, kuhu saab sisestada nõutud andmed, nagu saatja ja saaja andmed, transpordiviisi, kauba kirjelduse ja muud asjakohased andmed.
  2. E-veoselehe digitaalne ajatempel: e-veoselehe  koostamise järel tekib võimalus dokumendile maha logida isikustatud digitaalne tempel (isiku nimi, asukoht ja aeg). Vastav unikaalse identifikaatorina toimiv digitaalne tempel tekib e-veoselehele veotellimuse jälgimise staatuste "Peal" & "Kohal" uuendamisel. Antud lähenemine tagab e-veoselehtedel sisalduva teabe täpsuse ja usaldusväärsuse.
  3. E-veoselehe jagamine: Pärast digitaalset allkirjastamist saab e-veoselehte automaatselt jagada kõigi asjassepuutuvate osapooltega – tarnija (laadimiskoht), kauba vastuvõtja (mahalaadimiskoht) ja vedaja. Tarkvara võimaldab, et kõik saadetisega seotud isikud saavad ligipääsu vajalikule teabele ja saavad jälgida saadetise kulgu.
  4. E-veoselehe haldamine: tarkvara pakub ka võimalusi e-veoselehtede haldamiseks kogu transpordiprotsessi vältel. Näiteks e-veoselehel sisalduva info uuendamist või muutmist vastavalt vajadusele, e-veoselehe staatuste mahalogimist ning päringupõhist kontrolli vastava riigi kontrollorgani poolt (Eestis EMTA).Millised ettevõtted peaksid kasutama e-Veoselehte?

Üldiselt peaks iga kaupade transpordiga tegelev ettevõte kasutama e-veoselehte, kui soovivad tegutseda keskkonnasäästlikult ja paberivabalt või nõuavad seda ettevõtte enda sisemised reeglid või riigi seadusandlus. Spetsiifilised eeskirjad selle kohta, kes ja millal peaksid e-Veoselehti kasutama, võivad riigiti erineda, kuid enamasti kehtivad need ettevõtetele, kes transpordivad kaupu maanteel, raudteel, õhus või merel.
Kuna e-veoselehtede kasutusjuhud võivad piirkonniti ja valdkonniti erineda, siis siin on mõned näited ettevõtetest, kellel võib olla vajadus e-Veoselehtede kasutamiseks.

  • Tootmisettevõtted, kes transpordivad kaupu ühest kohast teise.
  • E-kaubanduse ettevõtted, kes veavad kaupu oma klientidele.
  • Jaemüüjad, kes transpordivad kaupu oma laost kauplustesse.
  • Hulgimüüjad, kes tarnivad kaupu erinevatele ettevõtetele.
  • Ehitusettevõtted, kes tarnivad materjale erinevatele objektidele.
  • Logistika- ja transpordiettevõtted, kes liigutavad kaupu oma klientide nimel.Cargoson veohaldustarkvara e-Veoselehe funktsionaalsust kasutades saavad ettevõtted oma transpordidokumentide haldamise protsessi lihtsustada, muuta paberivabaks, vähendada andmesisestus vigade riski ja luua oma transporditoimingutes läbipaistvus.


Oled tootja-, hulgimüüja või jaekaupmees ja ikka ei kasuta veel oma logistika korralduses Cargosoni? Viimane aeg!

REGISTREERI KONTO