100+ aastat on TARNEAEG ja TRANSPORDI HIND olnud B2B transpordivalikute peamised otsustuskriteeriumid. ENAM MITTE!

Esimest korda ajaloos saab võrrelda ja arvestada CO2 jalajälge juba transpordivaliku tegemisel erinevate vedajate ja transpordiliikide vahel.


ÜRO transpordisektori kliimakokkulepe
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) kohaselt on kokkulepe vähendada transpordi CO₂ heitkoguseid hiljemalt 2050. aastaks vähemalt 50%. Süsinikdioksiid (CO2) ei ole saasteaine, vaid kasvuhoonegaas, mis on globaalse soojenemise suurim mõjutaja ja millel on otsene seos kliimamuutustega. Transport on üks nendest sektoritest, mis on suunatud tõhusale riiklikule sekkumisele, et vähendada CO₂ heitkoguseid ja kus on vaja rakendada meetmeid, et vähendada mõju pöördumatute kliimamuutuste osas. Praegu on transpordisektori CO₂ heitkogused arenenud riikide puhul ligikaudu 30% ja inimtekkeliste CO₂ koguheite puhul maailmas ligikaudu 23%.
(https://unfccc.int/).


Tee keskkonnateadlikke transpordiotsuseid
Cargoson on üks vähestest tarkvaradest (kui mitte ainuke), kus saab teha transpordiotsuse valides vedaja iga saadetise CO₂-heite eelarvutatud hinnangu põhjal. Lisaks hinnangulisele tarneajale ja maksumusele eelarvestab tarkvara Sinu saadetise hinnangulist mõju keskkonnale, et saaksid kaasata ka selle info oma otsustusprotsessi. Meie Cargosonis usume, et igal veovalikut tegeval inimesel peaks olema lihtne võimalus teha keskkonnasäästlikumaid otsuseid. Ja kui ka teie klient on ka keskkonnateadlik, on ta tõenäoliselt valmis mõistma ja hindama ka teie keskkonda säästvat veovalikut.


Kuidas me seda arvutame?
Meie kasvuhoonegaaside arvutused põhinevad peamiselt Ühendkuningriigi valitsuse kasvuhoonegaaside aruandluse teisendusteguritel (https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021) ja Global Logistics Emissions Council Frameworkil (https://www.smartfreightcentre.org/en/how-to-implement-items/what-is-glec-framework/58/), mille arvutuspõhimõtted lähtuvad EN16258 standardist.

Läbitud vahemaade arvutamiseks kasutame erinevaid väliseid marsruutimis- ja geokodeerimismootoreid. Kuid oleme erinevate transpordiliikide kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamiseks välja töötanud oma algoritmid.
On olemas mitmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste tööriistu, kuid sageli on keeruline arvestada erineva suurusega kaupade käitlemisprotseduuride erinevustega. Meie mudel ei arvesta mitte ainult vahemaad ja transpordiviisi, vaid ka kauba omadusi. Täiskoormate puhul on asi lihtne - need tuuakse sageli otse kohale. Kuid väikesed pakid toimetatakse kohale terminalide kaudu ja kasutusel on palju väiksemad sõidukid. Väljakutsuv osa on õige sõidukitüübi kindlaksmääramine. Tegelikku kasutuses olevat veokit saab jäädvustada ainult siis, kui kasutusel on oma autopark. Enamasti kasutatakse väliseid logistikapartnereid ja nendel juhtudel on võtmekohaks hinnangute täpsus.

Maanteekaubavedu
Sõltuvalt läbitud vahemaast ja kauba omadustest määrame kindlaks, millist tüüpi sõidukeid kasutatakse. Näiteks väikepakkide puhul kasutatakse väikebusse, koond- ja osakoormaveoks aga tagaluuk-veoautosid ja poolhaagiseid. Veoki tüüp oleneb ka läbitud vahemaast. Kui vahemaa on väikepakkide jaoks lühike, on kasutusel vaid väikebussid. Kui vahemaa on pikem, toimub kogumine ja kohaletoimetamine väikekaubikuga, kuid liiniveoks on kasutusel palju suuremad veokid.
Erinevat tüüpi veoautodel on ka väga erinevad keskmised koormustegurid. Edasi-tagasi kohaletoimetamine on tavaliselt piiratud peatumiste arvuga, mitte sõiduki mahutavusega. Seevastu liiniveokid on peaaegu täislastis.
Sõiduki tüüp ja koormustegur on maanteekaubaveo kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamisel ühed kõige olulisemad näitajad.
Lisaks võtame arvesse logistikaettevõtete autopargi koosseisu — kui palju, mis tüüpi ja kui vanu sõidukeid nad kasutavad. On peaaegu võimatu kindlaks teha, milliseid veokeid konkreetse saadetise jaoks täpselt kasutati või kasutatakse. Kuid arvestades, et majanduslikud põhjused sunnivad logistikaettevõtteid oma autoparki parimal võimalikul viisil ära kasutama, saame iga logistikaettevõtte jaoks välja arvutada isikliku keskmise heiteteguri ja kasutada neid oma KHG arvutuste mudelis.

Merekaubavedu

Meil on meretranspordi jaoks oma marsruutimismootor. Oleme oma andmebaasi kogunud teabe kõigi aktiivsete mereteede kohta ja kasutame seda teavet iga saadetise suunamiseks selle kogumispunktist lähimasse sadamasse. Sealt edasi mööda mereteid lähima sihtkoha sadamasse. Ning viimane miil mööda maanteed.

Õhutransport
Lähtuvalt GLEC-i raamistiku õhusaadetiste kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamiste soovitustele, kasutame õhusaadetiste marsruutimiseks (great-circle distance - GCD ehk "linnulennult") arvutust, lisades sellele vastavalt EN16258 standardile konstandi 95 km, et arvestada manööverdustega lennu alguses ja lõpus.

Raudteekaubavedu
Raudteevedude puhul on marsruudi määramine kõige keerulisem. Üldiselt on raudteevõrk teada, kuid seal on palju piiranguid. Osa raudteid on mõeldud ainult elektrirongidele, osa teenindab nii diisel- kui ka elektrironge, kuid kaubarongidele kehtivad teatud piirangud. Täiesti omaette teema on raudtee rööpmelaius. Tehniliselt on võimalik rongi veermikut vahetada, kuid tegelikkuses kaubarongide puhul seda lähenemist välditakse. Mis põhjustab raudtee marsruudil täiendavaid väljakutseid, kuna tegelikku marsruuti on raske ennustada.
Praegu kasutame raudteekaubaveo jaoks linnulennukaugust koos raudteevõrgustiku keskmise ümbersõidukordajaga. Selle tulemuseks on veidi vähem täpsed tulemused, kuid tulevikus soovime luua või kasutusele võtta marsruutimismootori, mis suudab leida optimaalse teekonna mööda raudteevõrgustikku.
 
Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused Cargosonis
Cargosonis arvutame iga vedaja ja veoteenuse hinnangulise kasvuhoonegaaside heitkoguse enne saadetise tegelikku tellimist. See annab kasutajale võimaluse teha keskkonnasõbralikke otsuseid.
Sel eesmärgil oleme loonud igale vedajale võimaluse sisestada ja hallata oma sõidukiparki Cargosonis. Täpsemalt, mis tüüpi sõidukeid nad kasutavad, kui palju ja kui vanad. Üldjuhul ei ole antud mõju kasvuhoonegaaside heitkoguste seisukohast nii suur, kuid annab hea ülevaate vedaja sõidukipargist.Kas soovid teada, kui suured on su saadetise CO₂ emissioonid?
KATSETA MEIE  KAUBA TRANSPORDI CO₂ EMISSIOONI TEST-KALKULAATORIT JA SAA KIIRELT TEADA.

CO₂ EMISSIOONI KALKULAATOR