Transpordi tellimuste vedude jälgimine ehk tracking (track&trace) on oluline osa veoprotsessist. Enamus suuremad rahvusvahelised vedajad pakuvad oma saadetiste jälgimise võimalust.
Cargosonis tracking võimaldab jälgida oma saadetist ühest kohast, olenemata sellest, mis veoettevõttega kaup teele on pandud.

Tracking saadetise otsimiseks on oluline teada, mis on:
  • saadetise tracking number; või 
  • saadetise viitenumber

Õige saadetise numbri sestamisel Cargosoni tracking lehele kuvatakse lühiinfo ja link vastava vedaja otsitava saadetise jälgimise lehele.

Kuidas Cargoson tracking töötab?
Cargson on välja ehitanud liidestused kõigi suuremate veoettevõtetega, kes pakuvad ka kauba jälgimise (tracking) funktsionaalsust. Tehes oma ettevõtte veotellimused erinevatele vedajatele Cargosoni tarkvarast tekib saadetisele unikaalne saadetise tracking number.
Sisestades saadetise tegemisel, oma kauba identifitseerimise numbri/nime (näiteks ostuarve number, müügiarve number, laadimise reference vms.) lahtrisse "Kliendi viide" tekib saadetise viitenumber.
Cargoson avalik tracking otsib kas saadetise numbri või saadetise viitenumbri siestamisel õige saadetise üles ja kuvab selle tracking lehele koos tellimuse lühiinfo ja vastava veoettevõte jälgimise lingiga (kui see funkstionaalsus vedajal olemas). Juhul kui vedajal puudub vedude jälgimise võimekus, kuvatakse välja vastava vedaja kontaktandmed, et oleks mugav uurida saadetise liikumise infot otse allikast.


Kuidas jõuab saadetise tracking info minu ettevõtte klientidele

Saadetisepõhine kauba jälgimise info jõuab minu ettevõtte kliendile kahel viisil, kasutades:

Kui veotellija on oma Cargosoni tarkvara kontolt seadistanud veoinfo teavituste süsteemi ning valides tellimuse teavituse "mahalaadimise kontakt", edastatakse veotellimuse info mahalaadimise kontakti e-mailile koos tracking lingiga (kui vedajal see võimekus olemas), millele vajutades suunatakse veotellija klient vastava saadetise ning vedaja tracking ülevaatele.

Veotellija kasutab sama saadetise viitenumbrit müügiarvel, mis sisestatakse Cargosoni tarkvaras transpordi tellimuse lahtrisse "kliendi viide".

Näide: Ettevõte X (veotellija) sisestab transpordi tellimuse tegemisel Cargosoni tarkvaras lahtrisse "Kliendi viide" oma müügiarve numbri (MA12345). Ettevõte X edastab oma kliendile (kauba saaja) müügiarve numbriga "MA12345"ning viitab arvel: Ettevõtte X saadetisi on saate jälgida aadressil https://www.cargoson.com/tracking , kasutades selleks müügiarve numbrit "MA12345".  Klient (kauba saaja) läheb vastavale aadressile, sisestab viitenumbri (MA12345") ning talle kuvatakse vastava saadetise info.

Kus saan näha minu saadetise tracking info
Cargosoni avalik saadetise jälgimise - tracking on leitav Cargosoni kodulehe päises ja siit: https://www.cargoson.com/tracking