Czech Republic national holidays in 2022 (+ free Excel download)

The displayed dates are the actual dates on which most offices are closed.
Try to plan your transport and logistics on other dates to avoid any issues.

Czech Republic public holidays in 2022

Date Day Name Regions
01 Jan Sat Den obnovy samostatného českého státu
15 Apr Fri Velký pátek
18 Apr Mon Velikonoční pondělí
01 May Sun Svátek práce
08 May Sun Den vítězství
05 Jul Tue Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06 Jul Wed Den upálení mistra Jana Husa
28 Sep Wed Den české státnosti
28 Oct Fri Den vzniku samostatného československého státu
17 Nov Thu Den boje za svobodu a demokracii
24 Dec Sat Štědrý den
25 Dec Sun 1. svátek vánoční
26 Dec Mon 2. svátek vánoční

Download our national holiday finder Excel tool (.xlsx) here

Want to quickly find public holidays in any country? Enter your email and download our free national holiday finder .xlsx file now.

Enter your email address
Please read and agree to the terms if you wish to proceed
I agree to my data being processed in accordance with Cargoson's Privacy Policy and to receive blog news. Unsubscribe at any time.