Виробничі компанії стикаються з низкою транспортних проблем. Найпоширенішою проблемою є відсутність єдиної системи для управління всією їхньою логістикою та вантажними перевезеннями.
Однак існує багато інших проблем, з якими стикаються виробничі компанії, таких як виробництво, складування та дистрибуція.
Хороше програмне забезпечення для управління транспортом (TMS) може допомогти вирішити ці проблеми, забезпечуючи кращі рішення для потреб виробничої компанії в логістиці та управлінні вантажними перевезеннями. Воно також може допомогти з плануванням виробництва, управлінням складськими приміщеннями та проблемами дистрибуції.


Програмне забезпечення для управління транспортом - ключова роль в ефективності будь-якої виробничої компанії.

Виробничий ланцюг постачання торкається майже всіх галузей і відповідає за величезну частку світового економічного виробництва. Програмне забезпечення TMS відіграє важливу роль у всіх аспектах виробничого процесу, від виробництва до доставки. Використання програмного забезпечення для управління транспортом дозволяє виробникам приймати більш розумні рішення для максимізації ефективності процесів, мати повний огляд логістики та підтримувати оптимальні витрати.
TMS для виробників, основні аспекти, які слід зважити, - це те, як програмне забезпечення для управління транспортом може підтримувати планування виробництва організації, управління територією, огляд вхідних та вихідних вантажних поставок, а також забезпечення прозорості вартості та транзитного часу при відправленні товарів.Функції та переваги TMS для виробників

Система управління транспортом (TMS) пропонує кілька функцій та переваг для виробничих компаній, включаючи:

Функції:

 1. Управління тарифами - Управління вантажними тарифами, разовими цінами, вибір перевізника та оптимізація бронювання
 2. Управління перевізниками - Управління ефективністю перевізників, контрактами та дотриманням вимог
 3. Управління замовленнями - Управління транспортними замовленнями, вантажними документами, комунікацією та відстеженням
 4. Управління територією - Управління завантаженням та пересуванням причепів на території заводу чи складу.
 5. Звітність та аналітика - Генерування звітів та аналітики щодо транспортних операцій та ефективності


Переваги:

 1. Підвищена ефективність та продуктивність - TMS може раціоналізувати транспортний процес та допомогти зменшити ручні помилки, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності.
 2. Економія коштів - TMS може допомогти оптимізувати маршрути доставки, консолідувати замовлення та домовитися про кращі тарифи з перевізниками, що призводить до економії коштів.
 3. Покращена видимість та відстеження - TMS забезпечує відстеження транспортного процесу в режимі реального часу, що дозволяє виробникам відстежувати відправлення, контролювати ефективність перевізників та швидко вирішувати будь-які проблеми.
 4. Підвищена задоволеність клієнтів - TMS може допомогти виробникам швидше та надійніше доставляти товари клієнтам, підвищуючи задоволеність клієнтів.
 5. Кращі рішення - TMS надає дані та аналітику в режимі реального часу, що дозволяє виробникам приймати рішення на основі даних для вдосконалення своїх ланцюгів постачання та транспортних операцій.


Вартісні міркування щодо впровадження TMS

Впровадження системи управління транспортом (TMS) може бути значною інвестицією для виробничої компанії. Деякі вартісні міркування, які слід враховувати:

 1. Вартість програмного забезпечення TMS та ліцензій: Це включає вартість придбання програмного забезпечення TMS та необхідних ліцензій. Вартість програмного забезпечення може варіюватися залежно від постачальника, розміру компанії та необхідних конкретних функцій.
 2. Витрати на впровадження: Це включає витрати на впровадження TMS, які можуть включати встановлення апаратного та програмного забезпечення, налаштування та тестування. Витрати на впровадження можуть варіюватися залежно від складності впровадження та рівня необхідної кастомізації.
 3. Витрати на навчання та підтримку: Це включає витрати на навчання персоналу роботі з TMS, а також поточну підтримку та обслуговування. Витрати на навчання та підтримку можуть варіюватися залежно від складності програмного забезпечення та необхідного рівня підтримки.
 4. Витрати на інтеграцію: Це включає витрати на інтеграцію TMS з існуючими системами програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP), системи управління складом (WMS) та системи управління замовленнями (OMS).

Важливо враховувати ці витрати при оцінці потенційної окупності інвестицій (ROI) від впровадження TMS у виробничій компанії. Хоча використання TMS має значні переваги, важливо переконатися, що витрати виправдані та що впровадження забезпечить позитивну окупність інвестицій.


Інтеграція TMS з існуючими системами

Інтеграція системи управління транспортом (TMS) з існуючими системами, такими як система планування ресурсів підприємства (ERP) або система управління складом (WMS), вимагає ретельного планування та виконання. Деякі ключові міркування, які слід враховувати:

 1. Сумісність: Переконайтеся, що TMS сумісна з вашою існуючою системою ERP або WMS. Це може включати перегляд технічних специфікацій, проведення тестування на сумісність та перевірку того, що TMS може інтегруватися з існуючою системою таким чином, що підтримує бізнес-процеси та вимоги до даних.
 2. Інтеграція даних: Визначте, які дані потрібно інтегрувати між TMS та системою ERP або WMS. Це може включати визначення ключових полів даних, таких як інформація про клієнтів, деталі замовлення та дані про відправлення, а також забезпечення того, щоб TMS могла захоплювати та передавати цю інформацію в систему ERP або WMS своєчасно та точно.
 3. Бізнес-процеси: Розгляньте, як інтеграція TMS вплине на існуючі бізнес-процеси. Це може включати перегляд робочих процесів, виявлення потенційних можливостей для вдосконалення процесів та забезпечення безперебійної інтеграції TMS в існуючі процеси без порушення операцій.
 4. План впровадження: Розробіть детальний план впровадження, який окреслює кроки, необхідні для інтеграції TMS з існуючою системою ERP або WMS. Це може включати встановлення термінів, розподіл обов'язків та ретельне тестування для забезпечення успішної інтеграції.
 5. Підтримка та обслуговування: Встановіть план постійної підтримки та обслуговування інтеграції TMS. Це може включати забезпечення адекватної підтримки та навчання від постачальника TMS, а також навчання внутрішнього персоналу для вирішення будь-яких проблем, що можуть виникнути.

Ретельно враховуючи ці фактори при інтеграції TMS з існуючою системою ERP або WMS, виробники можуть оптимізувати свої операції з ланцюгами постачання та досягти більшої ефективності та економії коштів.
Використання автоматизації для оптимізації транспортних процесів

Використання автоматизації для оптимізації транспортних процесів може бути дуже хорошою ідеєю для виробничих компаній, оскільки це може принести численні переваги, включаючи підвищену ефективність, економію коштів та покращену задоволеність клієнтів. Ось деякі переваги використання автоматизації в транспортній галузі:

 1. Ефективність: Автоматизація може допомогти прискорити транспортні процеси, скоротити транзитні часи та підвищити рівень виконання замовлень.
 2. Економія коштів: Автоматизуючи транспортні процеси, виробники можуть зменшити витрати на ручну працю, оптимізувати маршрути доставки та консолідувати замовлення, що призводить до значної економії коштів.
 3. Покращена видимість: Автоматизація може забезпечити відстеження транспортного процесу в режимі реального часу, що дозволяє виробникам відстежувати відправлення, контролювати ефективність перевізників та швидко вирішувати будь-які проблеми, що можуть виникнути.
 4. Покращена задоволеність клієнтів: Автоматизація може допомогти виробникам швидше та надійніше доставляти товари клієнтам, підвищуючи задоволеність клієнтів.
 5. Кращі рішення: Автоматизація надає дані та аналітику в режимі реального часу, що дозволяє виробникам приймати рішення на основі даних для вдосконалення своїх ланцюгів постачання та транспортних операцій.
Чому впровадження програмного забезпечення TMS є вирішальним для виробників у 2024 році

Впровадження програмного забезпечення системи управління транспортом (TMS) стало вирішальним для виробників у 2024 році через кілька факторів. Ось деякі ключові причини:

 1. Посилена конкуренція: Виробнича галузь стає все більш конкурентною, і компаніям потрібно оптимізувати свої операції, щоб залишатися конкурентоспроможними. Впроваджуючи програмне забезпечення TMS, виробники можуть підвищити ефективність своїх транспортних операцій, зменшити витрати та покращити задоволеність клієнтів.
 2. Складність ланцюга постачання: Глобальний ланцюг постачання став більш складним, з залученням кількох видів транспорту та маршрутів для доставки продукції. Програмне забезпечення TMS може допомогти виробникам керувати цією складністю, забезпечуючи відстеження транспортних операцій у режимі реального часу та даючи їм можливість оптимізувати логістичні процеси та управляти запасами.
 3. Очікування клієнтів: Клієнти очікують швидшої та надійнішої доставки товарів, що вимагає від виробників оптимізації своїх транспортних операцій. Програмне забезпечення TMS може допомогти виробникам задовольнити ці очікування, забезпечуючи відстеження відправлень у режимі реального часу, автоматичні сповіщення для клієнтів та постачальників, а також скорочення транзитних часів.
 4. Зменшення витрат: Транспортні витрати є значною статтею витрат для виробників, і оптимізація транспортних операцій може допомогти зменшити ці витрати. Програмне забезпечення TMS може допомогти зменшити транспортні витрати, пропонуючи можливість отримувати ціни, порівнювати альтернативи, автоматизувати логістичні завдання та зменшити витрати на ручну працю.
 5. Технологічні досягнення: З розвитком технологій програмне забезпечення TMS стало більш досконалим та доступним, що полегшило його впровадження та використання виробниками. Хмарне програмне забезпечення TMS полегшило управління транспортними операціями з будь-якого місця у світі, а машинне навчання та штучний інтелект дозволили більш складні можливості оптимізації та прогнозну аналітику.


Висновок

Загалом, впровадження програмного забезпечення TMS є вирішальним для виробників у 2024 році, оскільки воно може допомогти їм залишатися конкурентоспроможними, керувати складністю ланцюга постачання, задовольняти очікування клієнтів, зменшувати витрати та скористатися технологічними досягненнями в транспортній галузі.
Цікаво побачити, як насправді працює TMS для виробничих компаній?

ЗАБРОНЮЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ ДЕМОНСТРАЦІЮ CARGOSON