Transportstyringssystemer (TMS) er et kraftig verktøy for bedrifter som trenger å administrere komplekse fraktnett, enten det gjelder lokale operasjoner eller globale leveranser. I denne guiden skal vi utforske fordelene ved å implementere et TMS og hvordan de revolusjonerer logistikkindustrien.


Den komplette guiden til transportstyringssystemer for bedrifter i 2024


Et transportstyringssystem er programvare som hjelper bedrifter med å administrere sine logistikk- og transportbehov. Det er en nettbasert, digital programvare som hjelper til med å få en oversikt over selskapets logistikk fra ett sted. Den kan brukes til å optimalisere distribusjonen av produkter og sikre at de leveres i tide, samt spore og gi synlighet over alle forsendelser.

Transportstyringssystemet kan brukes av alle typer bedrifter - fra små til store. Jo flere mennesker og forsendelser som skal håndteres, desto større blir effekten.

De vanligste bedriftene som bruker TMS er produsenter, grossister, detaljister og e-handelsbedrifter.


Hvordan kan transportstyringsprogramvare (TMS) hjelpe bedrifter?

Her er en god guide til funksjoner og muligheter for hvordan TMS-programvare kan hjelpe bedrifter med logistikk og fraktstyring.

 • Dashbord - konsoliderer all fraktinformasjon i ett visningsvindu og gir total oversikt over hver enkelt forsendelse, uavhengig av forsendelsesmåte, transportør eller programvarebruker. Gir en transparent oversikt over alle selskapets bookinger og programvarebrukerens aktivitet i ett vindu.

 • Prisstyring - lar deg administrere alle dine fraktpriser med bare ett system. Uavhengig av størrelsen og omfanget av dataene dine eller antallet prislister du må administrere, kan det gjøres effektivt fra ett sentralt nav. Sentralisert programvare for prisstyring av frakt sparer deg tid og bry ved å konsolidere alle priser fra sjø-, luft-, kurér- og veitransport. Du kan også se eventuelle tillegg og få en oversikt over historiske data. Enten du jobber med innkjøp, salg, logistikk, lager eller regnskap, har alle tilgang til de samme dataene.

 • Fraktkalkulator - et verktøy som beregner prisen og transittidene for ulike transportører og forsendelsesmetoder i ett visningsvindu.

 • Tilbud - TMS systemet gjør det mulig å sende ad hoc-forsendelsesforespørsler til ulike transportører for å få online fraktpriser og transittider tilbake til TMS for bedriftens forsendelsebehov. Frakttilbud er estimater på prisen for å flytte varer, som kan involvere transport med vei, jernbane eller sjø. Frakttilbud avhenger av mange faktorer, men de viktigste delene som påvirker er varetype, størrelse, hente- og leveringsstedene for forsendelsen din.

 • Booking - gir muligheten til å plassere bookinger hos ulike transportører fra transportstyringsprogramvaren. Programvare for transportørintegrasjon bør være innebygd: de beste TMS-systemene har integrert alle transportørenes e-miljøer, og bookinger sendes til deres systemer via API-tilkoblinger. For de mindre transportørene som ikke har e-miljøer, vil transportbookinger bli sendt via en standardisert e-post (PDF).

 • Sporing - gir oversikt over forsendelsens plassering, enten via transportørens sporingslenkeoversikt og/eller milepæloversikt i programvaren. Vises vanligvis i forsendelsesoversikte (dashbord). I noen systemer som tilbyr et mer detaljert synlighetsnivå, vil forsendelsens eller fartøyets (varebil, lastebil, container, fly) sanntids GPS-posisjon vises på kartet.

 • Dokumentasjon - genererer og gjør det mulig å laste opp og lagre fraktdokumenter per forsendelse. De beste transportstyringssystemene genererer automatisk dokumenter som fraktsedler, fraktbrev (følgeseddel), e-fraktbrev (e-følgeseddel), CMR, farlig gods-erklæring (DGD), konnossement og gjør det mulig å laste opp flere relevante fraktdokumenter for begge parter (avsender og transportør) - pakkeliste, varefaktura (handelsfaktura), leveringsbevis (POD), transportfaktura, varesertifikat, forsikringsbevis, remburs, opprinnelsessertifikat, eksportlisens, kai/lagerkvittering og flere relevante dokumenter.

 • Kommunikasjon - gir en online samtalemodulfor operasjonell kommunikasjon mellom bedriften (avsenderen) og transportøren (logistikkleverandøren). De beste transportstyringssystemene gir en sanntids forsendelsesbasert chatmodul for å lagre all relevant informasjon for hver forsendelse og har mobilapplikasjoner for å støtte fleksibilitet.

 • Varsler - har et automatisk varslingssystem for å sende ut operasjonell informasjon til TMS-brukere, leverandører, kunder og transportører. De beste fraktstyringsprogramvarene tilbyr merkevarebaserte og tilpassbare forsendelsesvarslinger med ulike varslingstyper - Bookingbekreftelse, videresending av fraktseddel, oppdatering av lastebilregistreringsnummer, oppdatering av ETA (estimert ankomsttid).

 • CO2-måling - beregner og lagrer bedriftens CO2-utslipp etter ulike frakttyper luft, sjø, vei og tog. Den beste TMS-programvaren forhåndsberegner CO2-utslipp for hver enkelt forsendelse før bestilling og tar hensyn til transportørens kjøretøypark og tjenestespesialitet.

 • Rapportering - gjør det mulig for bedriften å ha markedsintelligens og nøkkelindikatorer for operasjonell informasjon på en systematisk måte. Disse rapportene kan vanligvis sendes automatisk via e-post eller lastes ned etter forespørsel.
  • Markedsintelligensrapporter - Markedsoversikt, kostnadsanalyse, strekninsikt, kontraktpris vs. spotpris osv.
  • Operasjonelle KPI-rapporter - Lastetid, transittid (ETD - estimert avgangstid vs. ATD - faktisk avgangstid), forsinkede forsendelser, ufullstendige lastinger, rapport over leverte pakker osv.

 • Statistikk - en modul som gir et faktisk overblikk over avsenderens data i TMS - kostnader, besparelser, betalbar vekt, bookinger, strekninger, transportører, leverandører, priser, adresser, transittider osv. De beste transportstyringssystemene gir ikke bare CO2-utslippsstatistikk, men de tilbyr også et grensesnitt for å visualisere rådata enten i et diagram eller en tabell (Excel).

 • Adressebok - en kontaktdatabase som automatisk lagrer all kontaktinformasjon for leverandører og kunder - navn, e-post, telefonnummer, adresse, kommentarer og standardfunksjoner. De beste transportstyringsprogramvarene har integrerte smarte adressebøker fra Google, for å hjelpe brukerne når de legger inn adresser for første gang.

 • Kailastplanlegging - er bruken av optimaliserings- og planleggingsverktøy for å automatisere kai- eller gårdsplaner for lager. I programvare for kailastplanlegging kan du se alle begrensningene for kaiområdene, som når de er åpne/stengte, hvilke varer som aksepteres, og hvilke tilhenger-/lastebiltyper osv. Det finnes verktøy som kan hjelpe deg med disse enkle kailastplanleggingsbehovene hvis du er et lite eller mellomstort selskap (LoadingCalendar.com), men det finnes også mer avanserte systemer for tidsstyring for å ta hånd om mer spesifikke krav (GoRamp eller Transporeon).

 • Tredjeparts tilgang - Gir tilgang til TMS for bedriftens leverandører slik at de kan opprette bookinger, skrive ut fraktsedler og CMRer på vegne av TMS-brukerbedriften. Tredjeparts bestilling Gir TMS-brukere full oversikt over bedriftens transportordrer som er foretatt av dem selv eller av deres leverandører - innkommende, utgående og innenlands.
Transportstyringssystem, en logistikkprofesjonells beste venn for å spare tid og penger (8 grunner til hvorfor)


Et transportstyringssystem kan hjelpe et selskap med å effektivisere driften, og det blir mer og mer nødvendig for enhver bedrift med en global tilstedeværelse. Her er 8 enkle grunner til hvorfor du bør bruke transportstyringsprogramvare.
Tid er penger
Tid er penger


 1. Kommunikasjon og transportbestilling med ulike transportører i ett vindu - det mest optimale transportalternativet. Direkte fordel - TRANSPARENS, KOMFORT, TIDSBESPARELSE

 2. En oversikt over dine egne og alle dine kollegaers transportordrer. Direkte fordel - TRANSPARENS, FELLES INFORMASJONSFLYT, FERIER/ERSTATNINGER/NYE ANSATTE, TIDSBESPARELSE, KOMFORT

 3. Prisliste-administrasjon og forsendelsesbasert pris-, transittid- og CO2-utslippssammenligning. Direkte fordel - KOSTNADSBESPARELSE, BEST MULIGE TRANSPORTVILKÅR, BEVISSTE BESLUTNINGER, MÅLING

 4. Spot-frakt prisforespørsler. Direkte fordel - HASTIGHET, INFORMASJON PÅ ETT STED, TIDSBESPARELSE

 5. Automatisk varslingssystem for å informere kunder og leverandører (ETA, ETD, fraktsedler, oppdateringer om endringer og lastebilregistreringsnummer). Direkte fordel - TIDSBESPARELSE, INTERN OG EKSTERN SAMLET INFORMASJON - KOLLEGER/KUNDER/LEVERANDØRER, FORBEDRET KUNDESUPPORT

 6. Forsendelsesmilepæler og sporing i ett logistikkdashbord. Direkte fordel - INTERN OG EKSTERN SAMLET INFORMASJON - KOLLEGER/KUNDER/LEVERANDØRER, KOMFORT, TIDSBESPARELSE, FEILOVERSIKT

 7. Full statistikk og rapporter. Direkte fordel - KOSTNADS- OG DRIFTSOVERSIKT - TRANSPORTØRER, TRANSPORTRETNINGER, BRUKERE, LEVERANDØRER, KUNDER

 8. Integrasjon mellom transportstyringssystem og forretningsprogramvare eller nettbutikk. Direkte fordel - AUTOMATISERING, TIDSBESPARELSE, KOSTNADSBESPARELSE, REDUSERTE FEIL, KOMFORT


Hvordan velge hvilket transportstyringssystem som passer bedriftens behov?


Å velge riktig TMS er en svært viktig beslutning som må tas nøye. Det handler ikke bare om å velge et system du har råd til, men også om å finne ett som vil passe dine behov og forretningens mål. Det finnes mange ulike typer TMS-programvare der ute, og det er vanskelig å vite hvilken som vil fungere best for deg. Her er noen nøkkelpunkter å vurdere når du leter etter egnet TMS-programvare.

 • Bransje - Produsent, grossist, detaljist eller e-handel
 • Størrelsen på selskapet ditt
 • Kompleksiteten i prosessene
 • Antall forsendelser
 • Type forsendelser
 • ERP-, WMS- eller e-handelsintegrasjon (avhengig av bransjen din)
 • Transportørintegrasjoner
 • Tilleggsfunksjoner
 • Budsjett

Produsenter, detaljister, grossister og e-handelsbedrifter har ulike behov og aspekter å vurdere når de velger et TMS.

Når du velger et TMS for produsenter, er hovedaspektene å vurdere hvordan transportstyringsprogramvaren kan støtte organisasjonens produksjonsplanlegging, gårdsdrift, oversikt over inngående og utgående fraktleveranser, og gi transparens i kostnader og transittider ved forsendelse av varer.

Når du velger et TMS for grossister, bør hovedfokuset være en klar oversikt over alle inngående, utgående, innenlandske og kryssforsendelser, redusere antall feil og misforståelser som gjøres av de ansatte, automatisk informere dine leverandører og kunder, og sørge for at dine vareprodusenter og kunder holdes adskilt fra hverandre ved megling.

Når du velger et TMS for detaljister, er hovedaspektene å vurdere å få varene levert i tide fra produsenten til kunden. Det er nødvendig å legge merke til funksjonene for å spore og følge forsendelser, ha en forsendelsesbasert milepæloversikt og få varsler om forsinkede forsendelser. Det er også viktig å kvantifisere KPIer mens du måler spesifikke mål for detaljhandelsvirksomheten din. For eksempel å gjøre videre analyser basert på transportør eller strekning, som å sammenligne ETA (estimert ankomsttid) med ATA (faktisk ankomsttid) eller ETD (estimert leveringstid) med ATD (faktisk leveringstid) for å måle rettidig levering (OTD).

Når du velger et TMS for e-handel, er det første du må avklare å forstå om varene du selger i nettbutikken din er esker og pakker, eller om du også selger varer som sendes på paller eller som hellass. Dette skiller automatiserte forsendelsesløsninger for e-handel i to. For mindre varer, pakker og esker finnes det mange løsninger og plattformer som kan brukes - noen er tredjeparts tjenesteleverandører (som Shipstation, Shippo, Outvio) og noen TMS-programvare (som nShift) som har integrasjoner med kurérselskaper. For større varer - paller, LTL og hellass er det allerede ulike typer transportører som må integreres, og bare noen gode TMS-programvare for e-handel å velge mellom.


Hvordan transportstyringssystemer kan hjelpe: 3 casestudier


Casestudie for produksjonsbedrift
Hvordan en produksjonsbedrift brukte 20-30 % mindre tid per dag på å bestille transport. En global emballasjeprodusent deler sin beste praksis på hvordan transportstyringssystemet har hjulpet selskapet med å bli mer effektivt ved å automatisere noen av logistikkoppgavene og ha alle transportpartnere i ett system. Casestudie for produksjonsbedrift.

Casestudie for grossistbedrift
Hvordan en grossistbedrift kan overvåke informasjonen i sanntid! En regional grossist innen elektrisk utstyr deler sin historie om hvordan transportstyringsprogramvaren har gitt merverdi til kundene deres, og hvordan de ikke lenger trenger å gjøre repetitivt manuelt arbeid. Casestudie for grossistbedrift

Casestudie for detaljhandelsbedrift
Hvordan en detaljhandelsbedrift har tilgang til statistikk for å ta relevante forretningsmessige avgjørelser hver dag. En regional møbelforhandler deler sin historie om hvordan bruken av TMS-programvare sparte arbeidstid og direkte kostnader for dem og hjalp dem med å håndtere sesongvariasjoner i virksomheten. Casestudie for detaljhandelsbedrift

Ytterligere ressurserKonklusjon: Begynn å bruke et transportstyringssystem i dag for å forsterke logistikkprosessene dine


Implementeringen av et TMS vil ikke løse problemer over natten, men det kan bidra til å forbedre den daglige driften. Et godt TMS vil gjøre det mulig for bedriften din å ha transparens over fraktstyringen, automatisere noen av prosessene du for øyeblikket gjør manuelt og gi deg innsikt til å identifisere flaskehalser og områder for forbedring.


Interessert i å se hvordan et transportstyringssystem (TMS) faktisk fungerer?

BOOK EN GRATIS CARGOSON-DEMO