Hva er e-veibrev i 2024?

Et e-veibrev, kort for elektronisk veibrev, er et digitalt dokument som inneholder detaljer om transporten av varer fra ett sted til et annet. Det genereres og vedlikeholdes elektronisk, og tjener som bevis på bevegelsen av varer ved innenlandske leveranser (innenfor landegrensene).
E-veibrevet inneholder viktig informasjon som navn og adresser til avsender og mottaker av varene, varebeskrivelse, mengden av varer som transporteres, kjøretøynummer eller forsendelsesID, dato og klokkeslett for avgang, og forventet leveringsdato. E-veibrev er en del av digitaliseringsbestrebelsene innen logistikk- og transportindustrien, med mål om å forenkle og effektivisere generering og administrasjon av dokumentasjon.

e-Veibrev-mal 2024
e-Veibrev-mal 2024
e-Veibrev i Cargoson TMS

Her er en generell oversikt over hvordan Cargoson TMS e-veibrev fungerer:

  1. Generering av e-veibrev: Det første steget er å generere et e-veibrev for varene som skal transporteres. Cargoson TMS-systemet gir et brukervennlig grensesnitt for å generere e-veibrev, der du kan legge inn nødvendig informasjon som avsender- og mottakeropplysninger, transportmåte, varebeskrivelse og annen relevant informasjon.
  2. Digital signering av e-veibrev: Når e-veibrevet er generert, vil det bli digitalt signert og logget (personnavn, sted og tidsstempel) basert på forsendelsesmilepæler for å sikre dokumentets ekthet. Når en forsendelsesmilepæl («Hentet» og «Levert») oppdateres, legges en digital signatur til dokumentet, som fungerer som en unik identifikator for signaturpersonen. Dette gjøres for å sikre at e-veibrevet ikke blir tuklet med, og at informasjonen i dokumentet er pålitelig og nøyaktig.
  3. Deling av e-veibrev: Etter digital signering kan e-veibrevet automatisk deles med alle relevante parter - leverandør (lastested), varemottaker (lossested) og transportør. Dette sikrer at alle involverte i forsendelsen har tilgang til nødvendig informasjon og kan spore fremdriften i forsendelsen.
  4. Administrasjon av e-veibrev: Cargoson TMS-systemet gir også funksjoner for å administrere e-veibrev gjennom hele transportprosessen. Dette inkluderer oppdatering og endring av e-veibrev-informasjon etter behov, logging av e-veibrevets status, og sikring av at skattemyndigheter kan få nødvendig dokumentasjon ved forespørsel.Hvilke selskaper bør bruke e-veibrev?

Generelt bør alle selskaper som er involvert i transport av varer bruke e-veibrev hvis det kreves av myndighetene eller selskapets egen policy. De spesifikke reglene rundt hvem som skal bruke e-veibrev og når, kan variere fra land til land, men i de fleste tilfeller gjelder det for bedrifter som transporterer varer på vei, jernbane, luft eller sjø.
Reglene og forskriftene rundt e-veibrev kan variere fra land til land, men her er noen eksempler på typer bedrifter som kan være pålagt å bruke e-veibrev:

  • Produsenter og handelsbedrifter som transporterer varer fra ett sted til et annet (les mer: TMS for produsenter)
  • E-handelsbedrifter som transporterer varer fra sine lagre til sine kunder
  • Detaljhandlere som transporterer varer fra sitt lager til sine butikker
  • Importører og eksportører som transporterer varer over landegrensene
  • Entreprenørbedrifter som transporterer varer og materialer fra/til sine byggeplasser
  • Logistikk- og transportselskaper som flytter varer på vegne av sine kunderVed å bruke Cargoson TMS e-veibrev-funksjonaliteten, kan bedrifter effektivisere og forenkle administrasjonen av e-veibrev, redusere risikoen for feil og forsinkelser, forbedre etterlevelsen og gi bedre oversikt over sine transportoperasjoner.

START Å BRUKE CARGOSON