VBH არის ფანჯრის, კარისა და ავეჯის წარმოებისთვის საჭირო აქსესუარების გამსაღებელი და ექსპერტული ბრენდი. მერლი სეპრი-ეჰა, VBH ესტონეთის სამარაგო ერთეულის ხელმძღვანელი, ხსნის, თუ როგორ აკმაყოფილებს კარგოსონი მათ მაღალ მოლოდინებს ლოგისტიკური პროცესების მართვისა და გამარტივების კუთხით.

გასული წლის სექტემბრიდან VBH ესტონეთი იყენებს კარგოსონის სატრანსპორტო მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას (TMS). კარგოსონი საშუალებას გაძლევთ ერთ სისტემაში ავტომატურად მართოთ თქვენი კომპანიის სატვირთო ნაკადების მთლიანი ლოგისტიკა. VBH-სთვის კარგოსონის არჩევისას ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვანძო სიტყვები იყო გამჭვირვალე სატრანსპორტო ინფორმაცია, სწრაფი და მარტივი ფრახტის ფასებისა და მიწოდების ვადების შედარება და ფრახტის ფასთა სიების მოხერხებული მართვა. ზემოხსენებულმა საკვანძო სიტყვებმა შექმნა საკმაოდ მაღალი მოლოდინები კარგოსონის დანერგვის დაწყებისას. დღეს სიამოვნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგოსონი სრულად აკმაყოფილებს ამ მოლოდინებს. ეს არა მხოლოდ უკეთესი ფრახტის ფასების, მომხმარებლისთვის მოხერხებული ინტერფეისის, პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციონალურობისა და შესაბამისად, დროის დაზოგვის გამო, არამედ კარგოსონის გუნდის მხრიდან ყოვლისმომცველი ტექნიკური მხარდაჭერის წყალობითაც, რამაც თანამშრომლობა საუკეთესო გზით წარმართა.


ინფორმაცია და გამჭვირვალობა

საკვანძო სიტყვა - გამჭვირვალე სატრანსპორტო ინფორმაცია. სატვირთო გადაზიდვების მთლიანი ნაკადის ინფორმაცია ერთ გარემოშია თავმოყრილი. სატრანსპორტო მოთხოვნები და შეკვეთები ერთ ადგილას არის, ხილვადია კომპანიის ლოგისტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული ყველა თანამშრომლისთვის. დაკვეთილი გადაზიდვებისა და სატრანსპორტო მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა კომპანიის ლოგისტიკოსებსა და სატრანსპორტო პარტნიორებს შორის TMS-ის მეშვეობით ხდება და შესაძლებელია თითოეული გადაზიდვის შეკვეთის მონიტორინგი. ავტომატური შეტყობინებების დანერგვა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ შეტყობინებები თქვენი გადაზიდვების სტატუსის შესახებ და თუ დაგვიანებულია დაგეგმილი მიწოდებები ან ტვირთის ამოღებები.


ფასები, მიწოდების ვადები და სატრანსპორტო შესყიდვები

ფასებისა და მიწოდების ვადების სწრაფი და მარტივი შედარება - სატრანსპორტო ხარჯი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხშირად ყველაზე დიდი დამატებითი ხარჯია გასაყიდი პროდუქტის ფასის დადგენისას. ეს პირდაპირ აისახება როგორც მომხმარებლის "ჯიბეზე", ასევე გამყიდველის მოგების მარჟაზე, ამიტომ შესაფერისი სატრანსპორტო ხარჯისა და ხარისხიანი სატრანსპორტო მომსახურების დაბალანსება ერთ-ერთი ყოველდღიური გამოწვევაა ფრახტის მართვის პროცესში. კარგოსონის TMS-ის დახმარებით შესაძლებელია ამ წონასწორობის პოვნა საუკეთესო ფასისა და ყველაზე შესაფერისი მიწოდების ვადების შედარებით. მნიშვნელოვანი დამატებითი ღირებულებაა ის, რომ კარგოსონი მომხმარებლისთვის თვითონ ითვლის საწვავის საფასურის კოეფიციენტს (BAF), რომელიც არეგულირებს საწვავის ფასის ცვალებადობას და ყოველ კვირას იცვლება.

ფასების მოლაპარაკება სატრანსპორტო შესყიდვებისთვის. კარგოსონის მიერ მომზადებული სატრანსპორტო ტენდერის შაბლონი საშუალებას გაძლევთ მოლაპარაკებებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მარტივად და მოხერხებულად წარუდგინოთ სატრანსპორტო პარტნიორებს. ტენდერზე შეთანხმებული ფასები შეგიძლიათ სწრაფად და მარტივად ატვირთოთ ჩვენს კარგოსონის TMS ანგარიშზე ან მიიღოთ ფასები API კავშირის საშუალებით გადამზიდავების მონაცემთა ბაზებიდან, თუ ეს შესაძლებელია. კარგი შეთანხმებების მისაღწევად ფასების მოლაპარაკებისას, ასევე მნიშვნელოვანია კარგოსონში გქონდეთ მრავალმხრივი სატრანსპორტო სტატისტიკა მიმართულებებისა და მოცულობების მიხედვით, რომელსაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდგომი თანამშრომლობის პროგნოზირებისთვის.


VBH გადაზიდვების კვალის გაზომვა

ფრახტის გადაზიდვების CO2 გამონაბოლქვის გაანგარიშება - კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შემცირება ყველას პასუხისმგებლობაა. პირადი წვლილის გარდა, კომპანიის დონეზე შესაძლებელია უპირატესობა მიენიჭოს იმ სატრანსპორტო პარტნიორებს, რომლებმაც აიღეს პასუხისმგებლობა გამონაბოლქვის შემცირებასა და გარემოს დაცვაზე. კარგოსონი აჩვენებს თითოეული გადამზიდავის CO2-ის გამონაბოლქვისა და კვალის ზომას გადაზიდვის შეკვეთის მიხედვით. მონაცემთა გაცვლა გლობალურ, რეგიონალურ ან ადგილობრივ გადამზიდავებთან - კარგოსონის მომხმარებელთა ბაზაში ამჟამად 900-ზე მეტი სატრანსპორტო კომპანიაა, რომლებიც შეგიძლიათ აირჩიოთ საუკეთესო პარტნიორებად, რომლებიც დააკმაყოფილებენ თქვენი კომპანიის სატრანსპორტო მოთხოვნებს.


პასუხი თქვენს კითხვაზე: დიახ, კარგოსონი შესაფერისია თქვენი კომპანიისთვისაც

დემოს დაჯავშნა