Valmistusyritykset kohtaavat useita kuljetuksiin liittyviä ongelmia. Yleisin ongelma on yhtenäisen järjestelmän puute kaiken logistiikan ja rahtienhallinnan hoitamiseen.
Valmistusyritykset kohtaavat kuitenkin monia muitakin ongelmia, kuten tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyviä haasteita.
Hyvä kuljetuksenhallintaohjelmisto (TMS) voi auttaa näissä ongelmissa tarjoamalla parempia ratkaisuja valmistusyrityksen logistiikan ja rahtienhallinnan tarpeisiin. Se voi myös auttaa tuotannonsuunnittelussa, varastonhallinnassa ja jakeluongelmissa.


Kuljetuksenhallintaohjelmisto - ratkaiseva rooli valmistusyrityksen tehokkuudessa

Valmistuksen toimitusketju koskettaa lähes kaikkia toimialoja ja vastaa valtavasta osasta maailman taloudellista tuotantoa. TMS-ohjelmistolla on merkittävä rooli kaikissa valmistusprosessin vaiheissa tuotannosta toimitukseen. Kuljetuksenhallintaohjelmiston käyttö mahdollistaa valmistajille älykkäämpien päätösten tekemisen prosessien tehokkuuden maksimoimiseksi, logistiikan kokonaiskuvan saamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.
Valmistajille suunnatussa TMS:ssä tärkeimmät huomioitavat asiat ovat, miten kuljetuksenhallintaohjelmisto voi tukea organisaation tuotannonsuunnittelua, pihalogistiikkaa, saapuvien ja lähtevien rahtitoimitusten yleiskuvaa sekä tarjota läpinäkyvyyttä kustannuksiin ja läpimenoaikoihin tavaroita lähetettäessä.TMS:n ominaisuudet ja hyödyt valmistajille

Kuljetuksenhallintajärjestelmä (TMS) tarjoaa useita ominaisuuksia ja hyötyjä valmistusyrityksille, mukaan lukien:

Ominaisuudet:

 1. Hinnoittelun hallinta - Rahtihintojen hallinta, ad hoc -tarjousten tekeminen, kuljetusliikkeiden valinta ja kuljetusten optimointi
 2. Kuljetusliikkeiden hallinta - Kuljetusliikkeiden suorituskyvyn, sopimusten ja vaatimustenmukaisuuden hallinta
 3. Tilausten hallinta - Kuljetustilausten, rahtiasiakirjojen, viestinnän ja seurannan hallinta
 4. Pihalogistiikan hallinta - Perävaunujen lastausten ja liikkumisen hallinta tehtaan tai varaston alueella.
 5. Raportointi ja analytiikka - Raporttien ja analytiikan tuottaminen kuljetustoiminnoista ja suorituskyvystä


Hyödyt:

 1. Parantunut tehokkuus ja tuottavuus - TMS voi virtaviivaistaa kuljetusprosessia ja auttaa vähentämään manuaalisia virheitä, mikä johtaa parantuneeseen tehokkuuteen ja tuottavuuteen.
 2. Kustannussäästöt - TMS voi auttaa optimoimaan kuljetusreittejä, yhdistämään tilauksia ja neuvottelemaan parempia hintoja kuljetusliikkeiden kanssa, mikä johtaa kustannussäästöihin.
 3. Parantunut näkyvyys ja seuranta - TMS tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden kuljetusprosessiin, mikä mahdollistaa valmistajille lähetysten seurannan, kuljetusliikkeiden suorituskyvyn valvonnan ja mahdollisten ongelmien nopean ratkaisemisen.
 4. Lisääntynyt asiakastyytyväisyys - TMS voi auttaa valmistajia toimittamaan tavarat asiakkaille nopeammin ja luotettavammin, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 5. Parempi päätöksenteko - TMS tarjoaa reaaliaikaista dataa ja analytiikkaa, mikä mahdollistaa valmistajille dataan perustuvien päätösten tekemisen toimitusketjun ja kuljetustoimintojen parantamiseksi.


TMS:n käyttöönoton kustannusnäkökohdat

Kuljetuksenhallintajärjestelmän (TMS) käyttöönotto voi olla merkittävä investointi valmistusyritykselle. Huomioitavia kustannusnäkökohtia ovat muun muassa:

 1. TMS-ohjelmiston ja lisenssien kustannukset: Tämä sisältää TMS-ohjelmiston hankinnan ja tarvittavien lisenssien kustannukset. Ohjelmiston hinta voi vaihdella toimittajan, yrityksen koon sekä vaadittujen ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien mukaan.
 2. Käyttöönottokustannukset: Tämä sisältää TMS:n käyttöönoton kustannukset, joihin voi sisältyä laitteiston ja ohjelmiston asennus, konfigurointi ja testaus. Käyttöönottokustannukset voivat vaihdella käyttöönoton monimutkaisuuden ja vaaditun räätälöinnin tason mukaan.
 3. Koulutus- ja tukikustannukset: Tämä sisältää henkilöstön kouluttamisen TMS:n käyttöön sekä jatkuvan tuen ja ylläpidon kustannukset. Koulutus- ja tukikustannukset voivat vaihdella ohjelmiston monimutkaisuuden ja vaaditun tuen tason mukaan.
 4. Integraatiokustannukset: Tämä sisältää TMS:n integroinnin kustannukset olemassa oleviin ohjelmistojärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), varastonhallintajärjestelmään (WMS) ja tilausten hallintajärjestelmään (OMS).

On tärkeää huomioida nämä kustannukset arvioitaessa TMS:n käyttöönoton mahdollista sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) valmistusyrityksessä. Vaikka TMS:n käytöllä on merkittäviä etuja, on tärkeää varmistaa, että kustannukset ovat perusteltuja ja että käyttöönotto tuottaa positiivisen ROI:n.


TMS:n integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

Kuljetuksenhallintajärjestelmän (TMS) integrointi olemassa oleviin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tai varastonhallintajärjestelmään (WMS), vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Huomioitavia avainasioita ovat muun muassa:

 1. Yhteensopivuus: Varmista, että TMS on yhteensopiva olemassa olevan ERP- tai WMS-järjestelmän kanssa. Tämä voi edellyttää teknisten määritysten tarkistamista, yhteensopivuustestauksen suorittamista ja sen varmistamista, että TMS voidaan integroida olemassa olevaan järjestelmään tavalla, joka tukee liiketoimintaprosesseja ja tietovaatimuksia.
 2. Tietointegraatio: Määritä, mitä tietoja TMS:n ja ERP- tai WMS-järjestelmän välillä on integroitava. Tämä voi sisältää keskeisten tietojen, kuten asiakastietojen, tilaustietojen ja lähetystietojen, tunnistamisen ja sen varmistamisen, että TMS voi kerätä ja välittää nämä tiedot ERP- tai WMS-järjestelmään oikea-aikaisesti ja tarkasti.
 3. Liiketoimintaprosessit: Harkitse, miten TMS-integraatio vaikuttaa olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin. Tämä voi sisältää työnkulkujen tarkistamisen, mahdollisten prosessiparannusten tunnistamisen ja sen varmistamisen, että TMS integroituu saumattomasti olemassa oleviin prosesseihin häiritsemättä toimintaa.
 4. Käyttöönottosuunnitelma: Laadi yksityiskohtainen käyttöönottosuunnitelma, jossa kuvataan TMS:n integroimiseksi olemassa olevaan ERP- tai WMS-järjestelmään tarvittavat vaiheet. Tämä voi sisältää aikataulujen asettamisen, vastuiden määrittämisen ja perusteellisen testauksen suorittamisen integraation onnistumisen varmistamiseksi.
 5. Tuki ja ylläpito: Laadi suunnitelma TMS-integraation jatkuvaa tukea ja ylläpitoa varten. Tämä voi sisältää sen varmistamisen, että TMS-toimittaja tarjoaa riittävän tuen ja koulutuksen, ja että sisäinen henkilöstö on koulutettu hallitsemaan mahdollisesti esiin tulevia ongelmia.

Huomioimalla huolellisesti nämä tekijät TMS:n integroinnissa olemassa olevaan ERP- tai WMS-järjestelmään valmistajat voivat optimoida toimitusketjun toimintaansa ja saavuttaa suurempaa tehokkuutta ja kustannussäästöjä.
Automaation hyödyntäminen kuljetusprosessien optimoinnissa

Automaation hyödyntäminen kuljetusprosessien optimoinnissa voi olla erittäin hyvä idea valmistusyrityksille, sillä se voi tuoda lukuisia etuja, kuten lisääntynyttä tehokkuutta, kustannussäästöjä ja parempaa asiakastyytyväisyyttä. Tässä on joitakin automaation käytön etuja kuljetuksessa:

 1. Tehokkuus: Automaatio voi auttaa nopeuttamaan kuljetusprosesseja, lyhentämään läpimenoaikoja ja parantamaan tilausten toimitusastetta.
 2. Kustannussäästöt: Automatisoimalla kuljetusprosesseja valmistajat voivat vähentää manuaalisen työn kustannuksia, optimoida kuljetusreittejä ja yhdistää tilauksia, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin.
 3. Parantunut näkyvyys: Automaatio voi tarjota reaaliaikaisen näkyvyyden kuljetusprosessiin, mikä mahdollistaa valmistajille lähetysten seurannan, kuljetusliikkeiden suorituskyvyn valvonnan ja mahdollisten ongelmien nopean ratkaisemisen.
 4. Parantunut asiakastyytyväisyys: Automaatio voi auttaa valmistajia toimittamaan tavarat asiakkaille nopeammin ja luotettavammin, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 5. Parempi päätöksenteko: Automaatio tarjoaa reaaliaikaista dataa ja analytiikkaa, mikä mahdollistaa valmistajille dataan perustuvien päätösten tekemisen toimitusketjun ja kuljetustoimintojen parantamiseksi.
Miksi TMS-ohjelmiston käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää valmistajille vuonna 2024

Kuljetuksenhallintajärjestelmän (TMS) ohjelmiston käyttöönotosta on tullut ratkaisevan tärkeää valmistajille vuonna 2024 useiden tekijöiden vuoksi. Tässä on joitakin keskeisiä syitä:

 1. Lisääntynyt kilpailu: Valmistusteollisuudesta on tulossa yhä kilpaillumpaa, ja yritysten on optimoitava toimintaansa pysyäkseen kilpailukykyisinä. Ottamalla käyttöön TMS-ohjelmiston valmistajat voivat parantaa kuljetustoimintojensa tehokkuutta, alentaa kustannuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 2. Toimitusketjun monimutkaisuus: Globaalista toimitusketjusta on tullut monimutkaisempi, ja tuotteiden toimittamiseen liittyy useita kuljetusmuotoja ja reittejä. TMS-ohjelmisto voi auttaa valmistajia hallitsemaan tätä monimutkaisuutta tarjoamalla reaaliaikaisen näkyvyyden kuljetustoimintoihin ja mahdollistamalla logistiikkaprosessien optimoinnin ja varastonhallinnan.
 3. Asiakkaiden odotukset: Asiakkaat odottavat tavaroiden nopeampaa ja luotettavampaa toimitusta, mikä edellyttää valmistajilta kuljetustoimintojen optimointia. TMS-ohjelmisto voi auttaa valmistajia vastaamaan näihin odotuksiin tarjoamalla reaaliaikaisen näkyvyyden ja lähetysten seurannan, automaattiset ilmoitukset asiakkaille ja toimittajille sekä lyhentämällä läpimenoaikoja.
 4. Kustannusten vähentäminen: Kuljetuskustannukset ovat merkittävä menoerä valmistajille, ja kuljetustoimintojen optimointi voi auttaa vähentämään kustannuksia. TMS-ohjelmisto voi auttaa valmistajia vähentämään kuljetuskustannuksia tarjoamalla mahdollisuuden tarjousten tekemiseen, vaihtoehtojen vertailuun, logistiikkatehtävien automatisointiin ja manuaalisen työn kustannusten vähentämiseen.
 5. Teknologian kehitys: Teknologian kehityksen myötä TMS-ohjelmistoista on tullut kehittyneempiä ja helpommin saatavilla, mikä helpottaa valmistajien käyttöönottoa ja käyttöä. Pilvipohjainen TMS-ohjelmisto on tehnyt kuljetustoimintojen hallinnasta helpompaa mistä tahansa maailmassa, ja koneoppiminen ja tekoäly ovat mahdollistaneet kehittyneemmät optimointimahdollisuudet ja ennakoivan analytiikan.


Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan TMS-ohjelmiston käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää valmistajille vuonna 2024, sillä se voi auttaa heitä pysymään kilpailukykyisinä, hallitsemaan toimitusketjun monimutkaisuutta, vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, vähentämään kustannuksia ja hyödyntämään kuljetusalan teknologisia edistysaskeleita.
Kiinnostaako nähdä, miten TMS valmistusyrityksille oikeasti toimii?

VARAA ILMAINEN CARGOSON-DEMO