Nykypäivän kilpailuhenkisessä liiketoimintaympäristössä valmistajat, tukkukauppiaat ja jälleenmyyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja parantaa toimintaansa ja vähentää kustannuksia. Logistiikka on yksi alue, jossa näitä tehokkuuksia erityisesti tarvitaan. Rahdinhallinnan ohjelmistot ovat osoittautumassa korvaamattomaksi työkaluksi, joka voi auttaa yrityksiä optimoimaan nämä prosessit tarjoamalla reaaliaikaista tietoa ja saumatonta rahtisopimusten ja tarjousten hallintaa.

Siirtyminen manuaalisesta digitaaliseen

Rahdinhallinnan prosessi muistuttaa usein monimutkaista palapeliä, suurelta osin standardoidun prosessin puuttumisen vuoksi. Kuvittele tällainen skenaario: saman huolintaliikkeen tai kuljetusliikkeen sisällä yksi työntekijä saattaa lähettää asiakkaalle rahtihinnastoaan Excel-taulukkona, kun taas toinen käyttää PDF-tiedostoa. Vielä kriittisempää on, että jokaisessa hinnastossa voi olla oma hinnoittelulogiikkansa. Tämä yhdenmukaisuuden puute tekee hintojen vertailusta haastavaa.

Kun mukaan tuodaan eri kuljetusliikkeitä, monimutkaisuus kasvaa entisestään. Jokaisen kuljetusliikkeen hinnasto voi erota merkittävästi toisistaan, mikä vaikeuttaa rahtihintojen laskemista ja vertailua. Se on kuin yrittäisi tulkita eri kieliä - ydinviesti saattaa olla sama, mutta yksityiskohtien ymmärtäminen ja kääntäminen tarkasti vie aikaa ja vaivaa.

Jotkut kuljetusliikkeet tarjoavat jonkin verran rakennetta tarjoamalla asiakaskohtaisia hintalaskelmia verkkosivuillaan. Vaikka tämä on parannus, se ei ole täydellinen ratkaisu yrityksille, jotka työskentelevät useiden kuljetusliikkeiden kanssa: he joutuvat navigoimaan manuaalisesti jokaisen kuljetusliikkeen verkkosivuilla, syöttämään lähetystiedot ja sitten työlästi standardoimaan ja vertailemaan tarjouksia.

Rahtitarjousohjelmisto: Spot-hintatarjouspyynnöt
Spot-hintatarjouspyynnöt tuovat mukanaan vielä yhden monimutkaisuuden tason. Vaikka tietyt kuljetusliikkeet ovat sopeutuneet digitaaliseen aikakauteen tarjoamalla verkkotyökaluja näitä pyyntöjä varten, monet luottavat edelleen perinteisiin menetelmiin, kuten sähköposteihin ja puheluihin. Se on prosessi, jolta puuttuu nykyaikaisten digitaalisten työkalujen mukavuus ja nopeus, mikä osaltaan heikentää toiminnan tehokkuutta.

Vanha tapa hallita rahtisopimuksia manuaalisesti ja vertailla eri kuljetusliikkeiden rahtitarjouksia ei ole vain työvoimavaltaista, vaan myös virhealtista. Tämä lähestymistapa voi johtaa siihen, että yritykset maksavat liikaa kuljetuksista tai antavat asiakkailleen virheellisiä hintoja sopimusten ja todellisten rahtikulujen välisten erojen vuoksi.

Muutoksen tarve, siirtyminen manuaalisesta digitaaliseen, tunnistetaan yhä enemmän. Nykyaikaiset ohjelmistoratkaisut, kuten laajempaan kuljetuksenhallintajärjestelmään (TMS) integroitu rahdinhallinnan järjestelmä, voivat tehdä sen puolestasi. Kehittyneen rahdinhallinnan ratkaisun avulla yritykset voivat keskittää kaikki rahtisopimuksensa ja nopeuttaa tarjouspyyntöprosesseja. Tämä tuo johdonmukaisuutta ja rakennetta aiemmin standardoimattomalle alueelle, mikä puolestaan parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta rahdinhallinnan prosessissa.

Tehokas rahtisopimustenhallinta

Rahtisopimustenhallintajärjestelmä antaa yrityksille mahdollisuuden ylläpitää ja hallita kaikkia kuljetusliikkeiden sopimuksiaan yhdellä alustalla. Kuljetusliikkeiden sopimustenhallinnan ohjelmisto tallentaa kaikki eri kuljetusliikkeiden kanssa neuvotellut hinnat ja laskee kuljetushinnat kaikille lähetyksille. Lisäksi tämän ansiosta yritykset voivat pyytää rahtitarjouksia kaikilta kuljetusliikkeiltään yhdellä klikkauksella, ja ne palautuvat samalle alustalle, mikä poistaa tarpeen manuaaliselle vertailulle ja vähentää merkittävästi inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Tämä prosessi ei ainoastaan paranna tehokkuutta, vaan antaa yrityksille myös täyden näkyvyyden logistiikkatoimintoihinsa. Järjestelmä tarjoaa yhden totuuden lähteen kaikille rahtisopimuksille ja tarjouksille, mahdollistaen tarkkojen hintavertailujen ja rahtikulujen laskennan.

Reaaliaikaiset tarjoukset ja tarkka hinnoittelu

Rahdinhallinnan ohjelmisto mahdollistaa sen, että yritykset voivat varmistaa asiakastensa tarjousten olevan sekä tarkkoja että kilpailukykyisiä. Tarjoamalla reaaliaikaisen pääsyn ennalta neuvoteltuihin sopimushintoihin kuljetusliikkeidensä kanssa (usein vuosittaisen rahtihankinnan tuloksia), yritykset voivat helposti laskea tarkat kuljetuskustannukset ennen lopullisen tuotehinnan asettamista asiakkaalle.

Tätä teknologiaa voidaan soveltaa erilaisissa liiketoimintatyökaluissa. Esimerkiksi Cargosonin Freight Price API voidaan integroida yrityksen olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään, verkkokauppaan tai muuhun liiketoimintaohjelmistoon. Tämä integraatio mahdollistaa sen, että asiakkaat saavat välittömästi rahtitarjouksia tai myyjät voivat nopeasti määrittää hinnat antaessaan lopullista tarjousta asiakkaalle.

Jos suoraa API-integraatiota ei kuitenkaan tarvita, Cargoson tarjoaa yksinkertaisen, itsenäisen työkalun, CargoPriceList-lähetyslaskurin. Tämä työkalu on suunniteltu helppokäyttöiseksi myyjille, kun he luovat tarjouksia asiakkailleen. Jotkut yritykset jopa antavat asiakkailleen suoran pääsyn laskuriin. Se toimii käytännön sovelluksena Freight Price API:lle yrityksille, jotka tarvitsevat välitöntä pääsyä rahtihintoihin ilman, että API:a tarvitsee integroida suoraan olemassa olevaan ohjelmistoon.

Lähetyslaskuri
Lähetyslaskuri


Lisäksi sopimushintojen hallintaohjelmiston kyvyn tarjota koottuja kuljetushintatilastoja ansiosta yritykset voivat hyödyntää arvokkaita tietoja neuvotellakseen parempia hintoja seuraavan vuoden kuljetuskilpailutuksessa.

Lue, kuinka VBH, ikkunoiden ja ovien laitteistojen ja lisävarusteiden asiantuntijatoimittaja, paransi kuljetuskilpailutusprosessiaan.

Kustannusten virtaviivaistaminen ja katteiden parantaminen

Yksi rahdinhallinnan ohjelmiston keskeisistä eduista on kustannussäästöjen mahdollisuus. Tarjoamalla näkyvyyttä todellisiin rahtikuluihin ja mahdollistamalla tarkat tarjoukset, yritykset voivat hallita rahtikulujaan tehokkaammin, mikä johtaa parempiin voittomarginaaleihin.

Ohjelmisto auttaa myös optimoimaan sisäisiä prosesseja ja vähentämään toimintakustannuksia. Minimoimalla byrokraattisia ja hallinnollisia tehtäviä, kuten kuljetuskilpailutusten järjestämistä, rahtisopimusten hallintaa ja hintojen laskemista näiden sopimusten perusteella, yritykset voivat keskittää resurssinsa ydinliiketoimintaansa ja siten parantaa toiminnan tehokkuutta.

Rahdinhallinnan ohjelmisto on enemmän kuin vain digitaalinen alusta - se on strateginen työkalu, jonka avulla yritykset voivat muuttaa logistiikkatoimintojaan, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja edistää liiketoiminnan kasvua. Välittömien rahtitarjousten toimittamisesta ja rahtikulujen laskennan yksinkertaistamisesta lähetysprosessin virtaviivaistamiseen, tämä ohjelmistoratkaisu vapauttaa nykyaikaisen logistiikanhallinnan koko potentiaalin. Mutta muista, että valitessasi kuljetuksenhallintajärjestelmää, varmista, että se sisältää kattavan rahdinhallinnan moduulin - se on kriittinen osa logistiikkatoimintojesi tehostamista ja kilpailukyvyn parantamista.

Varaa demo