ICS2 - ko tas skars 2024. gadā?

Pārvadātājus un uzņēmumus, kas importē preces uz ES valstīm vai tranzitē preces caur tām. Tas attiecas uz pasta operatoriem, eksprespārvadātājiem, kravas ekspeditoriem un preču īpašniekiem.
Netieši tas ietekmēs visus ražotājus, eksportētājus un privātpersonas no ārpuses ES, kas sūta preces uz ES vai caur to.


Kas ir Importa kontroles sistēma 2 (ICS2)?

ICS2 ir centralizēta elektroniska sistēma (datu savākšanas punkts), lai reģistrētu preces, kas tiks importētas Eiropas Savienībā (ES) pirms to ierašanās. Tā ļaus ES iegūt lielāku kontroli pār precēm, kas tiek transportētas uz tās robežām vai caur tām.
Rezultātā ES varēs labāk identificēt augsta riska sūtījumus, iejaukties piemērotākajā piegādes ķēdes posmā un samazināt nelegālo preču daudzumu, kas ierodas tās robežās, lai aizsargātu savu vienoto tirgu un pilsoņus.


Kas mainīsies procesā?

Visiem ekonomikas dalībniekiem transporta ķēdē būs jāpielāgo savas sistēmas un procedūras, lai elektroniski apmainītos ar datiem ar ICS2 un nosūtītu informāciju par importējamām precēm agrākā procesa posmā. Iepriekš pietika ar preču deklarēšanu pēc ierašanās.
Ar ICS2 preču deklarācija jānosūta ICS2 pirms tās iekraušanas transportam izcelsmes valstī.
Ja tas netiks izdarīts, visticamāk, preces netiks iekrautas transportam, un tas nozīmēs aizkavētas piegādes, kā arī papildu uzglabāšanas izmaksas preču īpašniekam.
ICS2 ieviešana samazinās manuālo informācijas apstrādi un aizvietos to ar integrētu sistēmu, kas elektroniski apmainās ar muitas datiem.
Izmaiņas pārvadātājiem
Pārvadātāji, kravas ekspeditori un pasta operatori integrēs savas sistēmas ar ICS2 un radīs iespēju saviem klientiem (preču īpašniekiem) aizpildīt preču deklarāciju pašapkalpošanās režīmā elektroniskā formā.
Izmaiņas preču īpašniekiem
Daudzi uzņēmumi ir paļāvušies uz savu transporta partneri muitas procedūru veikšanā. Pārvadātāji sāks lūgt saviem klientiem aizpildīt importa deklarācijas uzņēmumā. Neskatoties uz sākotnējo papildu darbu, ilgtermiņā tam ir potenciāls samazināt kopējās transporta izmaksas un saīsināt piegādes laiku. Galvenokārt tāpēc, ka pārvadātāja puses muitas deklarētājs nebūs iesaistīts un deklarācijas dati automātiski pārvietosies no avota uz ICS2.


Kad man jābūt gatavam?

ICS2 tiek ieviesta trīs atsevišķos posmos (izlaidumos), sākot ar integrāciju starp pārvadātājiem (tostarp pasta operatoriem) un ICS2. Tam sekos izvēles integrācija starp uzņēmumiem un pārvadātājiem.
Atšķirīgi termiņi attiecas atkarībā no jūsu lomas transporta procesā:
Cargoson un ICS2

Uzņēmumi, kas izmanto Cargoson TMS programmatūru kā ikdienas transporta pārvaldības sistēmu, var ērti aizpildīt savu deklarāciju Cargoson kopā ar transporta rezervāciju. Cargoson automātiski nosūtīs deklarācijas datus kopā ar sūtījumu pārvadātājiem, kuriem ir gatavība saņemt šo informāciju. Pārvadātāju skaits, kuriem šī funkcionalitāte jau ir gatava, pašlaik ir ierobežots, bet tas laika gaitā pieaugs.