Framleiðslufyrirtæki standa frammi fyrir fjölmörgum vöndumálum tengdum flutningum. Algengasta vandamálið er skortur á einni kerfi til að stýra allri flutningastjórnun og farmstjórnun.
Þó eru mörg önnur vandamál sem framleiðslufyrirtæki standa frammi fyrir, svo sem framleiðsla, vörugeymsla og dreifing.
Gott flutningsstjórnunarkerfi (TMS) getur hjálpað til við að leysa þessi vandamál með því að veita betri lausnir fyrir flutningastjórnunar- og farmstjórnunarþarfir framleiðslufyrirtækisins. Það getur einnig hjálpað til við framleiðsluáætlanagerð, vöruhúsastjórnun og dreifingarvandamál.


Flutningsstjórnunarkerfi - lykillhlutverk í skilvirkni hvers framleiðslufyrirtækis.

Framleiðslukeðjan snertir nær allar atvinnugreinar og ber ábyrgð á gríðarlega stórum hluta af efnahagslegri framleiðslu heimsins. Flutningsstjórnunarhugbúnaðurinn spilar stórt hlutverk á öllum sviðum framleiðsluferlisins, frá framleiðslu til afhendingar. Með notkun flutningsstjórnunarhugbúnaðar geta framleiðendur tekið skynsamlegri ákvarðanir til að hámarka skilvirkni ferlisins, haft yfirlit yfir flutningastjórnun og haldið kostnaði í lágmarki.
TMS fyrir framleiðendur, helstu atriðin sem þarf að vega og meta eru hvernig flutningsstjórnunarhugbúnaður getur stutt við framleiðsluáætlanagerð fyrirtækisins, vörugeymslusvæðastjórnun, yfirlit yfir innri og ytri farmflutningaafhendingar og veitt gagnsæi í kostnaði og flutningartíma við sendingu vara.Eiginleikar og kostir TMS fyrir framleiðendur

Flutningsstjórnunarkerfi (TMS) býður upp á ýmsa eiginleika og kosti fyrir framleiðslufyrirtæki, þar á meðal:

Eiginleikar:

 1. Verðstjórnun - Stjórnun flutningsgjalda, stöku tilboða, val flutningsaðila og bókun á hagkvæmasta kosti
 2. Flutningsaðilastjórnun - Stjórnun á frammistöðu flutningsaðila, samningum og reglufylgni
 3. Pantanastjórnun - Stjórnun flutningspantana, farmskjala, samskipta og rakningu
 4. Vörugeymslusvæðastjórnun - Stjórnun á fermingum og hreyfingum á flutningabílum á verksmiðju- eða vörugeymslusvæði.
 5. Skýrslugerð og greining - Gerð skýrslna og greininga á flutningastarfsemi og frammistöðu


Kostir:

 1. Aukin skilvirkni og framleiðni - TMS getur gert flutningaferlið skilvirkara og hjálpað til við að draga úr handvirkum mistökum, sem leiðir til aukinnar skilvirkni og framleiðni.
 2. Kostnaðarlækkun - TMS getur hjálpað til við að hámarka flutningaleiðir, sameina pantanir og semja um betri gjöld við flutningsaðila, sem leiðir til kostnaðarlækkunar.
 3. Bætt yfirlit og rakning - TMS veitir rauntímayfirlit yfir flutningaferlið, sem gerir framleiðendum kleift að fylgjast með sendingum, hafa eftirlit með frammistöðu flutningsaðila og leysa vandamál hratt.
 4. Aukin viðskiptavinaánægja - TMS getur hjálpað framleiðendum að afhenda vörur til viðskiptavina hraðar og áreiðanlegra, sem eykur viðskiptavinaánægju.
 5. Betri ákvarðanataka - TMS veitir rauntímagögn og greiningar, sem gerir framleiðendum kleift að taka gagnrýndar ákvarðanir til að bæta birgðakeðju sína og flutningastjórnun.


Kostnaðarþættir við innleiðingu TMS

Innleiðing flutningsstjórnunarkerfis (TMS) getur verið veruleg fjárfesting fyrir framleiðslufyrirtæki. Sumir kostnaðarþættir sem þarf að hafa í huga eru:

 1. Hugbúnaðar- og leyfiskostnaður TMS: Þetta felur í sér kostnað við kaup á TMS-hugbúnaðinum og öllum nauðsynlegum leyfum. Kostnaður við hugbúnaðinn getur verið breytilegur eftir seljanda, stærð fyrirtækisins og þeim sérstöku eiginleikum og virkni sem þörf er á.
 2. Innleiðingarkostnaður: Þetta felur í sér kostnað við innleiðingu TMS, sem getur falið í sér uppsetningu á vélbúnaði og hugbúnaði, stillingar og prófanir. Innleiðingarkostnaðurinn getur verið breytilegur eftir flækjustigi innleiðingarinnar og þeirri sérstillingu sem þörf er á.
 3. Kostnaður við þjálfun og stuðning: Þetta felur í sér kostnað við þjálfun starfsfólks í notkun TMS, auk viðvarandi stuðnings og viðhalds. Kostnaður við þjálfun og stuðning getur verið breytilegur eftir flækjustigi hugbúnaðarins og þeirri stuðningsþörf sem þörf er á.
 4. Samþættingarkostnaður: Þetta felur í sér kostnað við samþættingu TMS við núverandi hugbúnaðarkerfi, svo sem viðskiptaupplýsingakerfi (ERP), vörugeymslukerfi (WMS) og pantanastjórnunarkerfi (OMS).

Mikilvægt er að taka tillit til þessara kostnaðarþátta þegar arðsemi fjárfestingar (ROI) við innleiðingu TMS í framleiðslufyrirtæki er metin. Þó að verulegir kostir séu við notkun TMS, er mikilvægt að tryggja að kostnaðurinn sé réttlætanlegur og að innleiðingin muni skila jákvæðri arðsemi fjárfestingar.


Samþætting TMS við núverandi kerfi

Samþætting flutningsstjórnunarkerfis (TMS) við núverandi kerfi eins og viðskiptaupplýsingakerfi (ERP) eða vörugeymslukerfi (WMS) krefst vandvirkrar áætlunar og framkvæmdar. Hér eru nokkrir lykilþættir sem þarf að hafa í huga:

 1. Samhæfni: Tryggið að TMS sé samhæft núverandi ERP- eða WMS-kerfi. Þetta getur falið í sér yfirferð á tæknilegum forskriftum, framkvæmd samhæfnisprófana og staðfestingu á því að TMS geti samþættst núverandi kerfi á þann hátt að það styðji við viðskiptaferli og gagnaþarfir.
 2. Gagnasameining: Ákvarðið hvaða gögn þurfa að samþættast milli TMS og ERP- eða WMS-kerfisins. Þetta getur falið í sér að greina lykilgagnareitina, svo sem upplýsingar um viðskiptavini, pantanarupplýsingar og sendingargögn, og tryggja að TMS geti skráð og sent þessar upplýsingar til ERP- eða WMS-kerfisins á tímanlegan og nákvæman hátt.
 3. Viðskiptaferli: Íhugið hvernig samþætting TMS mun hafa áhrif á núverandi viðskiptaferli. Þetta getur falið í sér yfirferð á verkferlum, greiningu á mögulegum ferlisbótum og tryggingu þess að TMS samþættist snurðulaust við núverandi ferli án þess að trufla starfsemina.
 4. Innleiðingaráætlun: Útbúið ítarlega innleiðingaráætlun sem útlistar þau skref sem þörf er á til að samþætta TMS við núverandi ERP- eða WMS-kerfi. Þetta getur falið í sér að setja tímamörk, úthluta ábyrgð og framkvæma ítarlegar prófanir til að tryggja að samþættingin verði farsæl.
 5. Stuðningur og viðhald: Komið á áætlun um viðvarandi stuðning og viðhald á TMS-samþættingu. Þetta getur falið í sér að tryggja að TMS-seljandinn veiti viðunandi stuðning og þjálfun og að innlent starfsfólk sé þjálfað til að takast á við öll þau vandamál sem kunna að koma upp.

Með því að íhuga vandlega þessa þætti við samþættingu TMS við núverandi ERP- eða WMS-kerfi geta framleiðendur hámörkuð birgðakeðjustarfsemi sína og náð meiri skilvirkni og kostnaðarlækkunum.
Nýta sjálfvirkni til að hámarka flutningaferli

Að nýta sjálfvirkni til að hámarka flutningaferli getur verið mjög góð hugmynd fyrir framleiðslufyrirtæki, þar sem það getur leitt til fjölmargra hagsbóta, þar á meðal aukinnar skilvirkni, kostnaðarlækkana og aukinnar viðskiptavinaánægju. Hér eru nokkrir kostir við að nota sjálfvirkni í flutningum:

 1. Skilvirkni: Sjálfvirkni getur hjálpað til við að flýta fyrir flutningaferlum, draga úr flutningartíma og bæta pantanauppfyllingu.
 2. Kostnaðarlækkun: Með sjálfvirkni flutningaferla geta framleiðendur dregið úr kostnaði við handvirka vinnu, hámörkuð flutningaleiðir og sameinað pantanir, sem leiðir til verulegra kostnaðarlækkana.
 3. Bætt yfirlit: Sjálfvirkni veitir rauntímayfirlit yfir flutningaferlið, sem gerir framleiðendum kleift að fylgjast með sendingum, hafa eftirlit með frammistöðu flutningsaðila og leysa hratt öll vandamál sem kunna að koma upp.
 4. Aukin viðskiptavinaánægja: Sjálfvirkni getur hjálpað framleiðendum að afhenda vörur til viðskiptavina hraðar og áreiðanlegra, sem eykur viðskiptavinaánægju.
 5. Betri ákvarðanataka: Sjálfvirkni veitir rauntímagögn og greiningar, sem gerir framleiðendum kleift að taka gagnrýndar ákvarðanir til að bæta birgðakeðju sína og flutningastjórnun.
Hvers vegna er innleiðing TMS-hugbúnaðar nauðsynleg fyrir framleiðendur árið 2024

Innleiðing flutningsstjórnunarkerfis (TMS) hefur orðið nauðsynleg fyrir framleiðendur árið 2024 af nokkrum ástæðum. Hér eru nokkrar helstu ástæðurnar:

 1. Aukin samkeppni: Framleiðslugeirinn er orðinn samkeppnisharðari og fyrirtæki þurfa að hámarka starfsemi sína til að halda samkeppnishæfni sinni. Með innleiðingu TMS-hugbúnaðar geta framleiðendur bætt skilvirkni flutningastarfsemi sinnar, lækkað kostnað og aukið viðskiptavinaánægju.
 2. Flókin birgðakeðja: Alþjóðleg birgðakeðja er orðin flóknari, með fjölmörgum flutningamátunum og leiðum sem koma að afhendingu vara. TMS-hugbúnaður getur hjálpað framleiðendum að stýra þessari flóknu stöðu með því að veita rauntímayfirlit yfir flutningastarfsemi og gera þeim kleift að hámarka flutningaferli og birgðastjórnun.
 3. Væntingar viðskiptavina: Viðskiptavinir búast við hraðari og áreiðanlegri afhendingu vara, sem krefst þess að framleiðendur hámörki flutningastarfsemi sína. TMS-hugbúnaður getur hjálpað framleiðendum að uppfylla þessar væntingar með því að veita rauntímayfirlit og rakningu sendinga, sjálfvirkar tilkynningar til viðskiptavina og birgja og stytta flutningartíma.
 4. Kostnaðarlækkun: Flutningskostnaður er verulegur útgjaldaliður fyrir framleiðendur og hámörkun flutningastarfsemi getur hjálpað til við að lækka kostnað. TMS-hugbúnaður getur hjálpað framleiðendum að lækka flutningskostnað með því að bjóða upp á möguleika á tilboðum, bera saman valkosti, sjálfvirkni flutningaverkefna og draga úr kostnaði við handvirka vinnu.
 5. Tækniframfarir: Með tækniframförum er TMS-hugbúnaður orðinn tæknivæddari og aðgengilegri, sem gerir framleiðendum auðveldara að innleiða og nota hann. Skýjamiðaður TMS-hugbúnaður hefur gert það auðveldara að stýra flutningastarfsemi hvaðan sem er í heiminum og vélnæmi og gervigreind hafa gert mögulegt að bjóða upp á flóknari hámörkunarmöguleika og spálíkön.


Lokaorð

Að öllu samanlögðu er innleiðing TMS-hugbúnaðar nauðsynleg fyrir framleiðendur árið 2024 þar sem hann getur hjálpað þeim að viðhalda samkeppnishæfni, stýra flóknum birgðakeðjum, uppfylla væntingar viðskiptavina, lækka kostnað og nýta sér tækniframfarir í flutningageiranum.
Langar þig að sjá hvernig TMS fyrir framleiðslufyrirtæki virkar í raun og veru?

BÓKA ÓKEYPIS CARGOSON KYNNINGU