Τα συστήματα αποστολής πολλαπλών μεταφορέων, γνωστά επίσης ως Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών (TMS), γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία αποστολής τους και να εξοικονομήσουν κόστος επιλέγοντας τον πιο οικονομικό, βέλτιστο χρόνο μεταφοράς ή τον πιο βιώσιμο μεταφορέα για κάθε αποστολή. Αυτά τα συστήματα παρέχουν επίσης προηγμένες δυνατότητες βελτιστοποίησης που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους χρόνους μεταφοράς και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών. Χαρακτηριστικά όπως η παρακολούθηση, η διαχείριση και σύγκριση τιμών και η ενσωμάτωση με άλλες πλατφόρμες.

Το λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων είναι απαραίτητο για επιχειρήσεις που χρειάζεται να ρυθμίσουν και να διαχειριστούν τις λειτουργίες εκπλήρωσης παραγγελιών με πολλούς μεταφορείς. Ξεκινήστε σήμερα ανακαλύπτοντας τους 6 κορυφαίους λόγους για τους οποίους το λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο, να μειώσετε το κόστος και να απλοποιήσετε τη διαδικασία εκπλήρωσης παραγγελιών.ΟΙ 6 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ⬇️1. Εξοικονομήστε Χρόνο και Μειώστε τα Ανθρώπινα Λάθη κατά την Εισαγωγή Παραγγελιών Χειροκίνητα.


Η αυτοματοποίηση είναι ένα από τα πιο ωφέλιμα χαρακτηριστικά του λογισμικού αποστολής πολλαπλών μεταφορέων, επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα και να μειώσετε τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους. Η αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών, όπως η εκτύπωση ετικετών και οι ειδοποιήσεις αποστολών, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ακρίβειας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των λειτουργιών εκπλήρωσης παραγγελιών με πολλούς μεταφορείς. Επιπλέον, η αυτοματοποίηση βοηθά στη διασφάλιση ότι όλα τα δεδομένα ενημερώνονται συνεχώς, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε γρήγορα τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αυξανόμενη βάση πελατών σας. Με την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με την χειροκίνητη εισαγωγή παραγγελιών. Επιπλέον, η χρήση Λογισμικού Αποστολής Πολλαπλών Μεταφορέων διασφαλίζει ότι οι παραγγελίες εισάγονται με ακρίβεια και ταχύτητα, μειώνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων ή εσφαλμένων παραγγελιών που αποστέλλονται στους πελάτες. Η αυτοματοποίηση επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε άλλους τομείς της επιχείρησής τους, όπως η εξυπηρέτηση πελατών ή η ανάπτυξη προϊόντων.


2. Απλοποιήστε τη Διαχείριση Μεταφορέων


Η απλοποίηση της διαχείρισης μεταφορέων είναι απαραίτητη για επιχειρήσεις που αποστέλλουν εμπορεύματα διεθνώς. Με ένα σύστημα διαχείρισης μεταφορών, οι εταιρείες μπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλούς μεταφορείς και να συγκρίνουν τις επιλογές αποστολής τους (τιμή, χρόνος μεταφοράς, εκπομπές CO2) για να μειώσουν τις συνολικές δαπάνες τους, να συντομεύσουν τον χρόνο παράδοσης και να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Επιπλέον, αυτά τα συστήματα παρέχουν αναφορές και στατιστικά στοιχεία που δίνουν στις εταιρείες πληροφορίες για την τρέχουσα απόδοσή τους και τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές. Ορισμένα συστήματα περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικά λογισμικού ενσωμάτωσης μεταφορέων, τα οποία σας παρέχουν έτοιμες συνδέσεις EDI ή API μεταφορέων, ώστε να μην χρειάζεται να τις δημιουργήσετε μόνοι σας και οι μεταφορείς σας να μπορούν να λαμβάνουν κρατήσεις απευθείας στο σύστημα λογισμικού τους.
Απλοποιώντας τη διαχείριση μεταφορέων, οι εταιρείες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα εμπορεύματά τους αποστέλλονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.


3. Παρακολουθήστε Τιμές, Χρόνους Μεταφοράς και Ανθρακικό Αποτύπωμα.


Θέλετε να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα, να μειώσετε το ανθρακικό αποτύπωμα και να εξοικονομήσετε χρήματα;
Η εξέταση των τιμών, των χρόνων μεταφοράς και του ανθρακικού αποτυπώματος που σχετίζονται με την εφοδιαστική σας αλυσίδα μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών σας λειτουργιών. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα πιθανά οφέλη από την παρακολούθηση αυτών των παραγόντων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα, να μειώσετε το ανθρακικό αποτύπωμα και να εξοικονομήσετε χρήματα. Η παρακολούθηση των ναύλων, των χρόνων μεταφοράς και του ανθρακικού αποτυπώματος είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η εφοδιαστική σας αλυσίδα είναι αποτελεσματική, βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που αποκτάτε από αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσετε τις πιο οικονομικές μεθόδους και διαδρομές μεταφοράς, να παρακολουθείτε και να μειώνετε τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και την κατανάλωση καυσίμων, να αυξήσετε την ταχύτητα και την ακρίβεια των παραδόσεων και να σας βοηθήσει να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή μεταφορέων.

4. Αυτοματοποιήστε την Εκτύπωση Ετικετών και την Τεκμηρίωση Αποστολών.


Η αυτοματοποίηση της εκτύπωσης ετικετών και της τεκμηρίωσης αποστολών απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας, εκτύπωσης και αποστολής ετικετών, CMR, ηλεκτρονικών φορτωτικών και Δηλώσεων Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (DGD). Αυτού του είδους η αυτοματοποίηση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε εφαρμογές λογισμικού για να δημιουργείτε γρήγορα ακριβείς ετικέτες, CMR, ηλεκτρονικά φορτωτικά και DGD με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και να αυτοματοποιείτε τις ενημερώσεις παρακολούθησης για επιταχυνόμενο έλεγχο ποιότητας και ταχύτερη επαλήθευση όταν οι αποστολές παραλαμβάνονται από πελάτες ή συλλέγονται από προμηθευτές. Η αυτοματοποίηση εξαλείφει επίσης την χειροκίνητη εισαγωγή δε...δομένων, μειώνοντας τα λάθη και εξοικονομώντας χρόνο.


5. Παρακολουθήστε και Αναλύστε την Απόδοση των Αποστολών σας.


Η απόδοση των αποστολών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για οποιαδήποτε επιχείρηση. Η παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των αποστολών σας είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες τους λαμβάνουν τις παραγγελίες εγκαίρως και σε καλή κατάσταση. Για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί, χρειάζεται να παρακολουθείτε τις αποστολές σας και να αναλύετε δεδομένα από διαφορετικές πηγές αποστολών. Με την παρακολούθηση και την ανάλυση, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές στην απόδοση του logistics provider σας, να βελτιστοποιείτε τα αποτελέσματα και να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις. Το λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις με αυτού του είδους τα δεδομένα. Από το λογισμικό, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν την απόδοση των αποστολών τους παρέχοντας αναφορές και στατιστικά στοιχεία για τη μέτρηση έγκαιρης παράδοσης (ανά μεταφορέα), αναφορές καθυστερημένων σφαλμάτων για κάθε αποστολή, εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον και άλλα. Οι αναφορές ανάλυσης χρόνου παράδοσης σας βοηθούν να παρακολουθείτε πόσο χρόνο χρειάζονται οι αποστολές σας για να φτάσουν στους προορισμούς τους. Αυτές οι αναφορές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τις έγκαιρες όσο και για τις καθυστερημένες παραδόσεις, επιτρέποντάς σας να εντοπίζετε πιθανά προβλήματα με τον μεταφορέα σας και να προσαρμόζετε τις τακτικές αποστολής σας αναλόγως. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξαλείψουν τους άσκοπους χρόνους επεξεργασίας και να δημιουργήσουν μια πιο οικονομικά αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα. Παρακολουθώντας και αναλύοντας την απόδοση των αποστολών με λογισμικό πολλαπλών μεταφορέων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και τελικά χρήματα, παρέχοντας παράλληλα καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους.


6. Μειώστε το Κόστος των Αποστολών σας


Το κόστος των αποστολών μπορεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, αλλά με τις κατάλληλες στρατηγικές, μπορείτε να μειώσετε αποτελεσματικά αυτό το κόστος και να εξοικονομήσετε χρήματα για την επιχείρησή σας. Είναι σημαντικό να ψάξετε για τις καλύτερες δυνατές τιμές, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να υπολογίζετε με ακρίβεια το κόστος των αποστολών σας εκ των προτέρων. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε υπόψη όχι μόνο το κόστος της αποστολής αλλά και τυχόν άλλες σχετικές χρεώσεις.
Για να διατηρήσετε χαμηλό το κόστος των αποστολών σας, πρέπει να βρείτε το καλύτερο λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων για να συγκρίνετε τις τιμές και τις χρεώσεις από τους διαφορετικούς logistics providers ή μεταφορείς σας. Με το λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων, μπορείτε να ανεβάσετε τον δικό σας συμφωνημένο πίνακα τιμών που σας επιτρέπει να υπολογίζετε το κόστος κάθε αποστολής και να το συγκρίνετε με εναλλακτικές επιλογές, στέλνοντας ad-hoc ερωτήματα σε διαφορετικούς μεταφορείς όταν χρειάζεται. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για να υπολογίσετε τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να σχετίζονται με κάθε μεταφορέα. Χρησιμοποιώντας λογισμικό αποστολής πολλαπλών μεταφορέων, μπορείτε να βρείτε γρήγορα την πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή για την επιχείρησή σας και να μειώσετε το συνολικό κόστος αποστολών έως και 20-30%.


Συμπέρασμα: Τα συστήματα αποστολής πολλαπλών μεταφορέων βοηθούν τις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εξοικονομήσουν χρόνο και κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση πελατών τους.

Η αυτοματοποίηση των αποστολών πολλαπλών μεταφορέων κερδίζει έδαφος καθώς εξαλείφει τις χειροκίνητες διαδικασίες και μειώνει τα λάθη που σχετίζονται με την χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Παρέχει επίσης ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στις αποστολές, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν παραγγελίες, να διαχειρίζονται τις φορτώσεις αποθηκών και να αναλύουν δεδομένα για καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Λάβετε μια λίστα ελέγχου για το πώς να επιλέξετε ένα λογισμικό πολλαπλών μεταφορέων εδώ.


Ενδιαφέρεστε να δείτε πώς λειτουργεί στην πράξη ένα Σύστημα Αποστολής Πολλαπλών Μεταφορέων;

ΚΛΕΊΣΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΊΔΕΙΞΗ ΤΟΥ CARGOSON