Λειτουργικότητα που επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση κρατήσεων μεταφοράς για εσάς.

Τι είναι η Αυτοματοποιημένη Κράτηση Μεταφορέα;

Η αυτοματοποιημένη επιλογή μεταφορέα είναι μια λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Μεταφορών (TMS) που βοηθά τους αποστολείς και τους διαχειριστές logistics να επιλέγουν τους πιο κατάλληλους μεταφορείς για τις αποστολές τους με βάση διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος, ο χρόνος μεταφοράς, οι εκπομπές CO2 της μεταφοράς και οι διαδρομές. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, μειώνει το κόστος και βελτιστοποιεί την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά.


Περίπτωση χρήσης

Απρόσκοπτη κράτηση μεταφοράς. Όταν θέλετε να αναβαθμίσετε τις διαδικασίες logistics σας στο επόμενο επίπεδο αυτοματοποίησης και να αναθέσετε τις αποφάσεις μεταφοράς στην τεχνολογία.


Πώς λειτουργεί η Αυτοματοποιημένη Κράτηση Μεταφορέα

Περιγράφετε τα δεδομένα εισόδου για το μοντέλο Αυτοματοποιημένης Κράτησης Μεταφορέα ορίζοντας κριτήρια (διαδρομές, υπηρεσίες, τιμή, χρόνος μεταφοράς). Όταν το μοντέλο είναι ενεργοποιημένο στο λογαριασμό σας στο Cargoson, τότε κατά την εισαγωγή της αποστολής θα εμφανίζεται το κουμπί "Αυτόματη Επιλογή Μεταφορέα" δίπλα στο κουμπί "Κράτηση".
Όταν πατάτε το κουμπί "Αυτόματη Επιλογή Μεταφορέα", το σύστημα ελέγχει αν έχετε ορίσει τα σχετικά κριτήρια για αυτή τη διαδρομή και ποσότητα. Αν υπάρχουν, τότε το σύστημα προτείνει έναν μεταφορέα με βάση τα κριτήριά σας και τον εμφανίζει οπτικά ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κράτηση.

Περιγράφετε τα δεδομένα εισόδου για το μοντέλο Αυτοματοποιημένης Κράτησης Μεταφορέα ορίζοντας κριτήρια (διαδρομές, υπηρεσίες, τιμή, χρόνος μεταφοράς). Όταν το μοντέλο είναι ενεργοποιημένο στο λογαριασμό σας, τότε πατώντας το κουμπί "Κράτηση" στο ενσωματωμένο σύστημα ERP σας θα ενεργοποιηθεί η Αυτοματοποιημένη Κράτηση Μεταφορέα. Θα λάβει υπόψη τα κριτήρια που έχετε ορίσει και θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί κρατήσεις με βάση αυτά. Οι ετικέτες αποστολής του μεταφορέα και ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα δημιουργηθούν αυτόματα στο σύστημα ERP σας.