Co je v jednoduchých slovech náložný list CMR?

Dokument CMR (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě) je standardní právní dokument používaný v logistickém průmyslu k potvrzení přepravy zboží po silnici mezi dvěma zeměmi. Obsahuje důležité údaje, jako jsou jména a adresy odesílatele a příjemce, druh přepravovaného zboží a podmínky dodávky. Dokument CMR se používá k zajištění hladkého a legálního průběhu dodávky zboží a k řešení případných problémů nebo sporů jasným a transparentním způsobem. Dnes (rok 2024) všechny země Evropské unie (EU) podepsaly úmluvu a používají CMR jako právní dokumenty. CMR se také používá v Norsku, Bulharsku, Moldavsku, Rumunsku, Turecku, Maroku, Tunisku, Ázerbájdžánu, Turkmenistánu, Kyrgyzstánu, Íránu, Ománu, Tádžikistánu, Ukrajině, Rusku a Bělorusku.
Úplný seznam zemí naleznete zde: Sbírka smluv OSN


Co je online generátor dokumentů CMR?

Online generátor dokumentů CMR je digitální nástroj, který umožňuje odesílatelům rychle a snadno vytvářet dokumenty CMR. S online generátorem CMR mohou uživatelé zadat všechny potřebné údaje o přepravovaném zboží, trase cesty a podmínkách dodávky a software vygeneruje plně shodný dokument CMR.
Tyto nástroje pomáhají zefektivnit logistický proces automatizací papírování spojeného s mezinárodní silniční přepravou, snižují chybovost a zvyšují efektivitu.

Online generátor CMR
Online generátor CMR


Jaký je rozdíl mezi dokumenty CMR a e-CMR?

CMR a e-CMR jsou oba právní dokumenty používané při přepravě zboží po silnici mezi různými zeměmi. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v podobě, v jaké jsou dodávány.

 • Dokumenty CMR jsou fyzické papírové dokumenty, které se tisknou a podepisují odesílatelem, dopravcem a příjemcem. Obsahují všechny potřebné informace o přepravě zboží, jako jsou jména a adresy odesílatele a příjemce, druh přepravovaného zboží a podmínky dodávky.

 • Dokumenty e-CMR jsou digitální verze dokumentu CMR, které lze vytvářet, podepisovat a spravovat online. Jsou generovány prostřednictvím specifických softwarových platforem a lze je podepisovat elektronicky. Dokumenty e-CMR nabízejí několik výhod oproti papírovým dokumentům CMR, jako je rychlejší zpracování, sledování v reálném čase a snadnější komunikace mezi všemi stranami zapojenými do přepravního procesu.

Hlavní rozdíl mezi dokumenty CMR a e-CMR je tedy v podobě, v jaké jsou dodávány, přičemž e-CMR je digitální verzí fyzického papírového dokumentu CMR.TailorCMR od Cargoson

TailorCMR od Cargoson je digitální nástroj, který umožňuje firmám vytvářet, upravovat a spravovat své dokumenty CMR a e-CMR online. Je to doplňková funkce v systému Cargoson Transport Management System (TMS), ke které lze přistupovat z webu nebo mobilní aplikace, a je navržena pro zjednodušení vytváření a správy dokumentů CMR. TailorCMR umožňuje uživatelům přizpůsobit dokumenty CMR vlastním značením a informacemi.


Funkce


 • Generování dokumentu CMR
 • Osobní adresář
  • Samoučení
  • Automatické vyplňování
 • Integrovaný adresář Google
 • Tisk dokumentu CMR ve formátu PDF
 • Odesílání dokumentu CMR e-mailem
 • Přístup k dokumentu CMR pro odesílatele a dopravce

Značkový CMR
Značkový CMR


Jaké jsou důvody pro použití TailorCMR - vlastního online generátoru CMR?

Výrobci, velkoobchodníci a maloobchodníci se mohou rozhodnout používat vlastní dokumenty CMR z různých důvodů, jako jsou:

 1. Soulad: Vlastní dokumenty CMR lze přizpůsobit specifickým potřebám firmy, aby vyhovovaly místním předpisům, požadavkům zákazníků a průmyslovým normám.
 2. Přesnost: Vlastní dokumenty CMR mohou obsahovat konkrétní detaily a požadavky na přepravu zboží, což může přispět k zajištění přesnosti dodávkového procesu.
 3. Značka: Vlastní dokumenty CMR umožňují firmám zahrnout své firemní logo a značku, což může pomoci posílit image značky a vytvořit profesionální vzhled.
 4. Komunikace: Vlastní dokumenty CMR lze navrhnout tak, aby obsahovaly další informace, jako jsou kontaktní údaje, pokyny a zvláštní požadavky, což může zlepšit komunikaci a jasnost mezi všemi stranami zapojenými do přepravního procesu.
 5. Efektivita: Vlastní dokumenty CMR lze navrhnout tak, aby obsahovaly specifické informace relevantní pro danou firmu, což může zefektivnit logistický proces a ušetřit čas.


Vlastní dokumenty CMR mohou firmám přinést řadu výhod, od posílení image značky až po zlepšení přesnosti, komunikace a efektivity. Celkově je TailorCMR snadno použitelný, zefektivněný nástroj pro generování dokumentů CMR a e-CMR, který může pomoci snížit administrativní zátěž spojenou s mezinárodní silniční přepravou.


ZAČNĚTE POUŽÍVAT CARGOSON