Výrobní společnosti čelí řadě problémů souvisejících s přepravou. Nejčastějším problémem je nedostatek jednotného systému pro řízení veškeré logistiky a správy přepravy.
Existuje však mnoho dalších problémů, kterým výrobní společnosti čelí, jako je výroba, skladování a distribuce.
Kvalitní software pro správu přepravy (TMS) může pomoci s těmito problémy tím, že poskytne lepší řešení pro potřeby výrobní společnosti v oblasti logistiky a správy přepravy. Může také pomoci s plánováním výroby, řízením skladů a problémy s distribucí.


Software pro správu přepravy - klíčová role v efektivitě každé výrobní společnosti.

Výrobní dodavatelský řetězec se dotýká téměř všech odvětví a je zodpovědný za obrovskou část světového ekonomického výstupu. Software TMS hraje hlavní roli ve všech aspektech výrobního procesu, od výroby až po dodávku. Využití softwaru pro správu přepravy umožňuje výrobcům činit chytřejší rozhodnutí, aby maximalizovali efektivitu procesů, měli plný přehled o logistice a udržovali optimální náklady.
TMS pro výrobce, hlavní aspekty, které je třeba zvážit, jsou, jak software pro správu přepravy může podpořit plánování výroby organizace, řízení areálu, přehled o příchozích a odchozích dodávkách zboží a zajištění transparentnosti nákladů a tranzitních časů při přepravě zboží.Funkce a výhody TMS pro výrobce

Systém pro správu přepravy (TMS) nabízí několik funkcí a výhod pro výrobní společnosti, včetně:

Funkce:

 1. Správa sazeb - Správa přepravních sazeb, ad-hoc nabídek, výběr dopravce a optimalizace rezervací
 2. Správa dopravců - Správa výkonnosti dopravců, smluv a dodržování předpisů
 3. Správa objednávek - Správa přepravních objednávek, přepravních dokladů, komunikace a sledování
 4. Správa areálu - Správa nakládek a pohybu návěsů v areálu továrny nebo skladu.
 5. Reporting a analýzy - Generování reportů a analýz o přepravních operacích a výkonnosti


Výhody:

 1. Zvýšená efektivita a produktivita - TMS může zefektivnit přepravní proces a pomoci snížit manuální chyby, což vede ke zvýšení efektivity a produktivity.
 2. Úspora nákladů - TMS může pomoci optimalizovat přepravní trasy, konsolidovat objednávky a vyjednat lepší sazby s dopravci, což vede k úspoře nákladů.
 3. Lepší viditelnost a sledování - TMS poskytuje přehled o přepravním procesu v reálném čase, což umožňuje výrobcům sledovat zásilky, monitorovat výkonnost dopravců a rychle řešit případné problémy.
 4. Zvýšená spokojenost zákazníků - TMS může pomoci výrobcům doručovat zboží zákazníkům rychleji a spolehlivěji, což zvyšuje spokojenost zákazníků.
 5. Lepší rozhodování - TMS poskytuje data a analýzy v reálném čase, což umožňuje výrobcům činit informovaná rozhodnutí pro zlepšení jejich dodavatelského řetězce a přepravních operací.


Nákladové úvahy při implementaci TMS

Implementace systému pro správu přepravy (TMS) může pro výrobní společnost představovat značnou investici. Některé nákladové úvahy, které je třeba mít na paměti, zahrnují:

 1. Náklady na software TMS a licence: Sem patří náklady na pořízení softwaru TMS a případné nezbytné licence. Cena softwaru se může lišit v závislosti na dodavateli, velikosti společnosti a konkrétních požadovaných funkcích.
 2. Implementační náklady: Sem patří náklady na implementaci TMS, které mohou zahrnovat instalaci hardwaru a softwaru, konfiguraci a testování. Implementační náklady se mohou lišit v závislosti na složitosti implementace a úrovni požadované customizace.
 3. Náklady na školení a podporu: Sem patří náklady na zaškolení zaměstnanců v používání TMS, stejně jako průběžná podpora a údržba. Náklady na školení a podporu se mohou lišit v závislosti na složitosti softwaru a požadované úrovni podpory.
 4. Integrační náklady: Sem patří náklady na integraci TMS se stávajícími softwarovými systémy, jako jsou systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), systémy pro řízení skladů (WMS) a systémy pro správu objednávek (OMS).

Je důležité zvážit tyto náklady při vyhodnocování potenciální návratnosti investice (ROI) při implementaci TMS ve výrobní společnosti. Přestože využití TMS přináší značné výhody, je důležité zajistit, aby náklady byly opodstatněné a aby implementace přinesla pozitivní ROI.


Integrace TMS se stávajícími systémy

Integrace systému pro správu přepravy (TMS) se stávajícími systémy, jako jsou systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) nebo systémy pro řízení skladů (WMS), vyžaduje pečlivé plánování a realizaci. Některé klíčové aspekty, které je třeba mít na paměti, zahrnují:

 1. Kompatibilita: Zajistěte, aby byl TMS kompatibilní s vaším stávajícím systémem ERP nebo WMS. To může zahrnovat kontrolu technických specifikací, provedení testů kompatibility a ověření, že TMS může být integrován se stávajícím systémem způsobem, který podporuje obchodní procesy a požadavky na data.
 2. Integrace dat: Určete, jaká data musí být integrována mezi TMS a systémem ERP nebo WMS. To může zahrnovat identifikaci klíčových datových polí, jako jsou informace o zákaznících, detaily objednávek a údaje o zásilkách, a zajištění toho, aby TMS mohl tato data zachytit a přenést do systému ERP nebo WMS včas a přesně.
 3. Obchodní procesy: Zvažte, jak bude integrace TMS ovlivňovat stávající obchodní procesy. To může zahrnovat přezkoumání pracovních postupů, identifikaci potenciálních vylepšení procesů a zajištění toho, aby TMS byl bezproblémově integrován do stávajících procesů bez narušení provozu.
 4. Implementační plán: Vypracujte podrobný implementační plán, který bude popisovat kroky potřebné pro integraci TMS se stávajícím systémem ERP nebo WMS. To může zahrnovat stanovení časových harmonogramů, přidělení odpovědností a provedení důkladného testování, aby byla zajištěna úspěšná integrace.
 5. Podpora a údržba: Vytvořte plán pro průběžnou podporu a údržbu integrace TMS. To může zahrnovat zajištění adekvátní podpory a školení od dodavatele TMS a zaškolení interních zaměstnanců pro řešení případných problémů.

Pečlivým zvážením těchto faktorů při integraci TMS se stávajícím systémem ERP nebo WMS mohou výrobci optimalizovat své operace v dodavatelském řetězci a dosáhnout větší efektivity a úspor nákladů.
Využití automatizace k optimalizaci přepravních procesů

Využití automatizace k optimalizaci přepravních procesů může být pro výrobní společnosti velmi dobrým nápadem, protože může přinést řadu výhod, včetně zvýšené efektivity, úspory nákladů a lepší spokojenosti zákazníků. Zde jsou některé z výhod využití automatizace v přepravě:

 1. Efektivita: Automatizace může pomoci urychlit přepravní procesy, zkrátit tranzitní doby a zlepšit míru plnění objednávek.
 2. Úspora nákladů: Automatizací přepravních procesů mohou výrobci snížit náklady na manuální práci, optimalizovat přepravní trasy a konsolidovat objednávky, což vede k významným úsporám nákladů.
 3. Lepší viditelnost: Automatizace může poskytnout přehled o přepravním procesu v reálném čase, což umožňuje výrobcům sledovat zásilky, monitorovat výkonnost dopravců a rychle řešit případné problémy.
 4. Lepší spokojenost zákazníků: Automatizace může pomoci výrobcům doručovat zboží zákazníkům rychleji a spolehlivěji, což zvyšuje spokojenost zákazníků.
 5. Lepší rozhodování: Automatizace poskytuje data a analýzy v reálném čase, což umožňuje výrobcům činit informovaná rozhodnutí pro zlepšení jejich dodavatelského řetězce a přepravních operací.
Proč je implementace softwaru TMS klíčová pro výrobce v roce 2024

Implementace softwaru pro správu přepravy (TMS) se stala klíčovou pro výrobce v roce 2024 z několika důvodů. Zde jsou některé z hlavních příčin:

 1. Zvýšená konkurence: Výrobní odvětví se stává stále konkurenčnějším a společnosti musí optimalizovat své operace, aby zůstaly konkurenceschopné. Implementací softwaru TMS mohou výrobci zlepšit efektivitu svých přepravních operací, snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků.
 2. Složitost dodavatelského řetězce: Globální dodavatelský řetězec se stal složitějším, s více přepravními módy a trasami zapojenými do dodávky produktů. Software TMS může pomoci výrobcům řídit tuto složitost tím, že poskytne přehled o přepravních operacích v reálném čase a umožní jim optimalizovat logistické procesy a řídit zásoby.
 3. Očekávání zákazníků: Zákazníci očekávají rychlejší a spolehlivější dodávky zboží, což vyžaduje, aby výrobci optimalizovali své přepravní operace. Software TMS může pomoci výrobcům splnit tato očekávání tím, že poskytne přehled o zásilkách v reálném čase a jejich sledování, automatické oznámení zákazníkům a dodavatelům a zkrácení tranzitních dob.
 4. Snížení nákladů: Přepravní náklady jsou pro výrobce významnou položkou a optimalizace přepravních operací může pomoci snížit náklady. Software TMS může pomoci snížit přepravní náklady tím, že nabídne možnost získat nabídky, porovnat alternativy, automatizovat logistické úkoly a snížit náklady na manuální práci.
 5. Technologický pokrok: S pokrokem v technologiích se stal software TMS pokročilejším a dostupnějším, což usnadňuje výrobcům jeho implementaci a používání. Cloudový software TMS usnadnil správu přepravních operací odkudkoli na světě a strojové učení a umělá inteligence umožnily sofistikovanější možnosti optimalizace a prediktivní analýzy.


Závěr

Celkově je implementace softwaru TMS pro výrobce v roce 2024 klíčová, protože jim může pomoci zůstat konkurenceschopnými, řídit složitost dodavatelského řetězce, splnit očekávání zákazníků, snížit náklady a využít technologický pokrok v přepravním průmyslu.
Zajímá vás, jak TMS pro výrobní společnosti skutečně funguje?

OBJEDNEJTE SI BEZPLATNOU UKÁZKU CARGOSONU