Kas ir e-Pavadzīme 2024. gadā?

e-Pavadzīme, saīsinājums no elektroniskās pavadzīmes, ir digitāls dokuments, kas satur informāciju par kravu pārvadāšanu no vienas vietas uz otru. Tā tiek ģenerēta un uzturēta elektroniski un kalpo kā pierādījums kravu pārvadāšanai iekšzemes piegādēs (valsts robežās).
e-Pavadzīmē ir iekļauta svarīga informācija, piemēram, kravu sūtītāja un saņēmēja vārdi un adreses, kravu apraksts, pārvadājamo kravu daudzums, transportlīdzekļa numurs vai sūtījuma ID, nosūtīšanas datums un laiks, kā arī paredzētais piegādes datums. e-Pavadzīmes ir loģistikas un transporta nozaru digitalizācijas centieni, kuru mērķis ir vienkāršot dokumentu izveidi un pārvaldību.

e-Pavadzīmes paraugs 2024. gadam
e-Pavadzīmes paraugs 2024. gadam
e-Pavadzīme Cargoson TMS sistēmā

Šeit ir vispārējs pārskats par to, kā darbojas Cargoson TMS e-pavadzīme:

  1. e-Pavadzīmes ģenerēšana: Pirmais solis ir ģenerēt e-pavadzīmi pārvadājamajām kravām. Cargoson TMS sistēma nodrošina ērtu saskarni e-pavadzīmju ģenerēšanai, kur varat ievadīt nepieciešamo informāciju, piemēram, sūtītāja un saņēmēja datus, pārvadāšanas veidu, kravu aprakstu un citu būtisku informāciju.
  2. e-Pavadzīmes digitālā parakstīšana: Pēc e-pavadzīmes ģenerēšanas tā tiks digitāli parakstīta un reģistrēta (personas vārds, atrašanās vieta un laiks) saskaņā ar sūtījuma izsekošanas kontrolpunktiem, lai nodrošinātu dokumenta autentiskumu. Kad tiek atjaunināts sūtījuma kontrolpunkts ("Savākts" un "Piegādāts"), dokumentam tiek pievienots digitāls paraksts, kas kalpo kā unikāls parakstītāja identifikators. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka e-pavadzīme nav mainīta un tajā iekļautā informācija ir uzticama un precīza.
  3. e-Pavadzīmes koplietošana: Pēc digitālās parakstīšanas e-pavadzīme var tikt automātiski koplietota ar visām iesaistītajām pusēm - piegādātāju (iekraušanas vietu), kravu saņēmēju (izkraušanas vietu) un pārvadātāju. Tādējādi visiem, kas iesaistīti sūtījumā, ir piekļuve nepieciešamajai informācijai un iespēja izsekot sūtījuma gaitu.
  4. e-Pavadzīmes pārvaldība: Cargoson TMS sistēma nodrošina arī iespējas e-pavadzīmju pārvaldībai visa pārvadāšanas procesa laikā. Tas ietver e-pavadzīmes informācijas atjaunināšanu un modificēšanu pēc nepieciešamības, e-pavadzīmes statusa reģistrēšanu un nodokļu iestādēm nepieciešamā dokumenta nodrošināšanu pēc pieprasījuma.Kādām uzņēmumiem vajadzētu izmantot e-Pavadzīmi?

Vispārīgi jebkuram uzņēmumam, kas ir iesaistīts kravu pārvadāšanā, vajadzētu izmantot e-pavadzīmi, ja to prasa valdība vai uzņēmuma pašu politika. Konkrētie noteikumi par to, kam un kad jāizmanto e-pavadzīmes, var atšķirties dažādās valstīs, bet lielākoties tas attiecas uz uzņēmumiem, kas pārvadā kravas pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu vai jūru.
Noteikumi par e-pavadzīmēm var atšķirties dažādās valstīs, bet šeit ir daži piemēri uzņēmumu veidiem, kuriem, iespējams, būs jāizmanto e-pavadzīmes:

  • Ražotāji un tirgotāji, kas pārvadā kravas no vienas vietas uz otru (lasiet vairāk: TMS ražotājiem)
  • E-komercijas uzņēmumi, kas pārvadā kravas no saviem noliktavām līdz klientiem
  • Mazumtirgotāji, kas pārvadā kravas no noliktavām uz veikaliem
  • Importētāji un eksportētāji, kas pārvadā kravas pāri robežām
  • Būvniecības uzņēmumi, kas pārvadā kravas un materiālus no/uz būvlaukumiem
  • Loģistikas un transporta uzņēmumi, kas pārvadā kravas klientu uzdevumāIzmantojot Cargoson TMS e-pavadzīmes funkcionalitāti, uzņēmumi var vienkāršot un optimizēt e-pavadzīmju pārvaldības procesu, samazinot kļūdu un kavēšanās risku, uzlabojot atbilstību un nodrošinot labāku pārskatāmību pārvadāšanas operācijās.

SĀKT IZMANTOT CARGOSON