Þegar vörur eru fluttar er mikilvægt að vita réttindi og skyldur kaupanda, seljanda og flutningsfyrirtækis, þannig að aðstæður viðskiptanna séu sameiginlegar fyrir alla aðila og engar óþægilegar óvæntar aðstæður komi upp. Skýrum hér:

  • hvað Incoterms eru,
  • hvaða réttindi og skyldur þau stjórna nánar, og
  • hvernig á að velja réttu skilmálana.

Í lok þessarar greinar geturðu einnig sótt ókeypis Incoterms 2024 töflu PDF. Þetta inniheldur töflu með öllum nýjustu Incoterms, útskýringum þeirra og hver ber ábyrgð á hverju. Sjá einnig: incoterms reiknivél.

Afhendingarskilmálar eða afhendingarskilmálar eða Incoterms (Incoterms 2024)


Einfaldlega sagt eru afhendingarskilmálar (Incoterms) staðlaður hópur reglna sem ákvarða réttindi og skyldur aðila að samningi um kaup eða sölu á vörum. Hópur viðskiptareglna sem Alþjóðaviðskiptaráðið þróaði til að auðvelda kaup og sölu með því að bjóða upp á staðlaðar lausnir fyrir afhendingarkostnað, áhættu og ábyrgð. Þessi hópur viðskiptareglna var birtur árið 1936 og samanstendur af 11 reglum sem skilgreina hver ber ábyrgð á hverju í alþjóðlegum viðskiptum - EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. Aðeins ein þeirra verður innleidd fyrir hvern tiltekinn samning. Afhendingarskilmálar eru þekktir og viðurkenndir um allan heim. Þeir eru nauðsynlegir á hverri reikningu og draga úr möguleikanum á kostnaðarsömum misskilningi.

Afhendingarskilmálar eru skipt í tvo:

  • EXW, FCA, DPU, DAP, CPT, CIP, DDP eru notuð fyrir allar samgöngumátar (sjó, veg, járnbrautir og loft);
  • FAS, FOB, CFR, CIF eru notuð aðeins fyrir sjóflutninga.

Það eru 11 Incoterms árið 2024. Skoðum þau nánar.

Afhendingarskilmálar fyrir allar samgöngumátarEXW (Ex Works) - verksmiðjuafhending (upprunaheiti)


Seljandinn lætur vörurnar í té fyrir kaupandann á sínum stað eða á öðrum stað. Skyldur seljandans fela ekki í sér tollafgreiðslu við útflutning vörunnar og hleðslu á flutningabíl. Kaupandinn ber alla áhættu og kostnað sem tengist og fylgir hleðslu vörunnar frá þeim hleðslustað sem seljandinn tilgreinir. Seljandinn ber ekki ábyrgð á að hlaða vörunum á flutningatæki kaupandans eða ljúka útflutningsformferlum (nema annað sé samið í sölusamningnum).


FCA (Free Carrier) - ókeypis flutningsaðili (brottfararheiti)


FCA afhendingarskilmálinn er notaður fyrir allar samgöngumátar. Seljandinn flytur vörurnar til þess flutningastöðvar sem samið var um við kaupandann (flutningsfyrirtæki) og skyldur seljandans fela í sér tollafgreiðslu við útflutning vörunnar. Ef tilgreindur hleðslustaður er á stað seljandans ber seljandinn ábyrgð á að hlaða vörunum á flutningabílinn. Ef tilgreindur hleðslustaður er flutningastöð flutningsfyrirtækis ber seljandinn ábyrgð á að hlaða vörunum á flutningabílinn en er ekki skyldugur til að lesta þær af.
Útflutningurinn er venjulega tollafgreiddur af fyrirtækinu sem er raunverulegur seljandi vörunnar. Ef staðsetning seljandans er önnur en hleðslustaðurinn er afhendingarskilmálinn hleðslustaðurinn (ekki staðsetning viðskiptastaðar seljandans).


DPU (Delivered at Place Unloaded) - afhent á stað (heiti flutningastöðvar í höfn eða ákvörðunarstaðarheiti)


Seljandinn hefur uppfyllt skyldu sína til afhendingar þegar vörunum hefur verið affermt af innkomandi flutningatæki og þær gerðar tiltækar fyrir kaupandann á tilgreindum stað eða höfn á tilgreindri flutningastöð. Seljandinn ber alla áhættu og kostnað við afhendingu og affermingu vörunnar á tilgreindan ákvörðunarstað, sér um útflutnings- eða umflutningsferlið, ef þörf krefur, o.s.frv. Kaupandinn sér um innflutningsferlið og greiðir innflutningstolla.


DAP (Delivered at Place) - afhent á stað (ákvörðunarstaðarheiti)


Seljandinn hefur uppfyllt skyldu sína til afhendingar þegar vörurnar, tilbúnar til affermingar af innkomandi flutningatæki, hafa verið gerðar tiltækar fyrir kaupandann á tilgreindum ákvörðunarstað. Seljandinn ber alla áhættu og kostnað sem tengist afhendingu vörunnar á tilgreindan stað, sér um tollafgreiðslu við útflutning eða umflutning, o.s.frv., ef þörf krefur. Kaupandinn ber kostnað og áhættu af affermingu vörunnar, sér um innflutningsferlið ef þörf krefur og greiðir innflutningstolla.


CPT (Carriage Paid To) - flutningur greiddur til (ákvörðunarstaðarheiti)


Má nota fyrir allar samgöngumátar. Seljandinn gerir samning um flutning vörunnar til tilgreinds ákvörðunarstaðar, greiðir tengdan kostnað og sér um tollafgreiðslu við útflutning. Öll áhætta, ábyrgð og viðbótarkostnaður tengdur vörunni flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu vörunnar til flytjandans. Seljandinn hefur uppfyllt afhendingarskylduna þegar hann afhendir vörurnar til flytjandans, ekki þegar vörurnar ná ákvörðunarstað.


CIP (Carriage and Insurance Paid To) - flutningur og trygging greidd til (ákvörðunarstaðarheiti)


Má nota fyrir allar samgöngumátar. Seljandinn greiðir fyrir flutning og tryggingu til tilgreinds ákvörðunarstaðar og áhættan flyst til fyrsta flytjandans við afhendingu vörunnar. Seljandinn hefur uppfyllt afhendingarskylduna þegar hann afhendir vörurnar til flytjandans, ekki þegar vörurnar ná ákvörðunarstað.


DDP (Delivered, Duty Paid) - afhent, tollar greiddir (ákvörðunarstaðarheiti)


Seljandinn hefur uppfyllt afhendingarskylduna ef hann hefur gert vörurnar tiltækar fyrir kaupandann á tilgreindum stað í landi kaupandans, séð um innflutningsferlið og greitt innflutningstolla (þ.m.t. ríkisgjald, leyfi). Kaupandinn sér um affermingu. Kaupandi og seljandi semja oft um að nota DDP með þeim skilyrðum að seljandinn greiði innflutningsferlið en kaupandinn greiði virðisaukaskatt. Í því tilviki er ákvörðunarstaðurinn í DDP útgáfunni virðisaukaskattur (virðisaukaskattur ekki innifalinn).Afhendingarskilmálar fyrir sjóflutningaFAS (Free Alongside Ship) - ókeypis meðfram skipi (heiti brottfararhafrnar)


FAS er notað fyrir sjóflutninga. Seljandinn flytur vörurnar til hafnarbakka í brottfararlandinu sem samið var um við kaupandann og skyldur seljandans fela einnig í sér tollafgreiðslu við útflutning vörunnar.


FOB (Free On Board) - ókeypis um borð (heiti brottfararhafrnar)


FOB er notað fyrir sjóflutninga. Skyldur seljandans enda þegar vörunum hefur verið hlaðið um borð. Skyldur seljandans fela í sér tollafgreiðslu við útflutning vörunnar í brottfararlandinu.


CFR (Cost and Freight) - verð og farmgjald (heiti ákvörðunarhafrnar)


CFR er aðeins notað fyrir sjóflutninga. Seljandinn verður að greiða kostnað og flutningskostnað til að koma vörunum til ákvörðunarhafrnar en ábyrgðin flyst ekki til kaupandans fyrr en vörunum hefur verið hlaðið um borð í skipið. Verðið felur ekki í sér vörutryggingu. Seljandinn hefur uppfyllt afhendingarskylduna þegar hann afhendir vörurnar til flytjandans (ekki þegar vörurnar ná ákvörðunarstað). Þessi afhendingarskilmáli var áður þekktur sem CNF eða C&F.


CIF (Cost, Insurance and Freight) - verð, trygging og farmgjald (heiti ákvörðunarhafrnar)


CIF er notað fyrir sjóflutninga. Skyldur seljandans enda þegar vörunum hefur verið affermt af þilfari í ákvörðunarhöfninni. Skyldur seljandans fela í sér tollafgreiðslu við útflutning vörunnar, sjóflutninga til ákvörðunarhafrnar og gerð tryggingarsamnings í þágu kaupandans. Seljandinn hefur uppfyllt afhendingarskylduna þegar hann afhendir vörurnar til flytjandans (ekki þegar vörurnar ná ákvörðunarstað).