Απλή οπτική επισκόπηση των οροσήμων των αποστολών σας.


Ποιος ήταν ο μεταφορέας με τον οποίο κλείσατε την αποστολή;
Έλαβε ο εταίρος αποστολών σας την παραγγελία μου;
Έχει ήδη παραληφθεί το φορτίο μου;
Έχουν φτάσει ήδη τα αγαθά μου στον προορισμό τους;
Μπορώ να επισημάνω την αποστολή ως ολοκληρωμένη όταν λάβω το τιμολόγιο από τον εταίρο μεταφοράς;

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις βρίσκονται στο Cargoson. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Cargoson (λίστα αποστολών) και οι απαντήσεις είναι οπτικά μπροστά στα μάτια σας.

Πληροφορίες οροσήμων αποστολής αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας σας

Στην περίπτωση μεγαλύτερων παγκόσμιων μεταφορέων (DHL, Schenker, DSV, DPD κ.λπ.) και τοπικών μεταφορέων (ACE, Venipak, HRX, OSC κ.λπ.), ο εταίρος μεταφοράς σας και εσείς, ως χρήστης του Cargoson, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο εκτός από το να τοποθετήσετε μια παραγγελία από τον λογαριασμό σας στο Cargoson και οι πληροφορίες κατάστασης μεταφοράς είναι ήδη ορατές στη λίστα αποστολών σας στο Cargoson και θα ενημερώνονται αυτόματα.

Οι μεταφορείς που διαθέτουν δικά τους ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και προσφέρουν επίσης στους πελάτες τους τη δυνατότητα παρακολούθησης αποστολών (Track & Trace) είναι ήδη ενσωματωμένοι με το Cargoson, και οι πληροφορίες της διαδρομής μεταφοράς λαμβάνονται ήδη αυτόματα στη λίστα αποστολών της εταιρείας σας στο Cargoson. Οι σχετικές πληροφορίες συλλέγονται από τα συστήματα παρακολούθησης των μεταφορέων και εμφανίζονται οπτικά τόσο στη λίστα αποστολών της εταιρείας σας (στην επιφάνεια εργασίας) όσο και στο αναλυτικό αρχείο καταγραφής της αποστολής.
Οι καταστάσεις εμφανίζονται ως εξής: "Επιβεβαιωμένη" ->"Παραληφθείσα"->"Παραδομένη" και ο χρήστης μπορεί να επισημάνει την τελευταία κατάσταση της αποστολής ως "Ολοκληρωμένη".

Οι μεταφορείς που δεν έχουν δημιουργήσει δικά τους ηλεκτρονικά περιβάλλοντα ή/και δεν προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αποστολών, μπορούν πλέον επίσης να μοιράζονται πρόσθετες λειτουργικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των αποστολών μέσω του Cargoson. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται άμεσα στη λίστα αποστολών σας.
Οι εταίροι μεταφοράς σας δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Η χρήση του λογισμικού Cargoson είναι δωρεάν για όλους τους μεταφορείς.Όλοι οι εταίροι μεταφοράς σας μπορούν να προσθέσουν ή/και να αλλάξουν λειτουργικές πληροφορίες:

 • Ώρα παραλαβής (εκτιμώμενη ημερομηνία, ώρα)
 • Ώρα παράδοσης (εκτιμώμενη ημερομηνία, ώρα)
 • Αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας (Αριθμός κυκλοφορίας φορτηγού/ρυμουλκούμενου, αριθμός θαλάσσιου εμπορευματοκιβωτίου, αριθμός πτήσης κ.λπ.)
 • Επισύναψη εγγράφων (υπογεγραμμένο CMR, φορτωτική, δήλωση εξαγωγής κ.λπ.)
 • Ορόσημα αποστολής:
  • "Επιβεβαιωμένη"
  • "Παραληφθείσα"
  • "Παραδομένη"


Θέλω να έχω αυτήν την επισκόπηση των αποστολών μου, τι πρέπει να κάνω;

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Θέλω να δω πρώτα πώς λειτουργεί αυτό το λογισμικό;


ΚΛΕΙΣΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ CARGOSON