Γιατί να επιλέξετε το Cargoson TMS;
Με το Λογισμικό Διαχείρισης Μεταφορών Cargoson για Επιχειρήσεις, μπορείτε να διαχειριστείτε όλους τους μεταφορείς σας σε ένα μέρος. Συγκρίνετε εύκολα τις τιμές, ελέγξτε τις επιλογές παράδοσης, ζητήστε μεμονωμένες προσφορές και παρακολουθήστε τις αποστολές. Όχι άλλη σύνδεση σε πολλαπλές ιστοσελίδες μεταφορέων ή ατέρμονες ανταλλαγές email. Το Cargoson δεν είναι μεταφορέας, εκτελωνιστής ή αγορά φορτίων. Είναι ένα λογισμικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις παραγγελίες μεταφοράς σας, χωρίς να αλλάξετε τις υπάρχουσες σχέσεις σας με μεταφορείς ή εταιρείες μεταφορών.


 1. Ενοποιημένη Διαχείριση Παραγγελιών Μεταφοράς: Το Cargoson είναι το τέλειο εργαλείο για τη διαχείριση όλων των παραγγελιών μεταφοράς σας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι υπάρχουσες σχέσεις σας με μεταφορείς παραμένουν άθικτες.
 2. Ανέβασμα και Σύγκριση Τιμοκαταλόγων: Ανεβάστε εύκολα τα αποτελέσματα των διαγωνισμών σας και συγκρίνετε τις τιμές μεταξύ αποστολών και μεταφορέων. ⚖️
 3. Ενσωματώσεις Μεταφορέων: Έχουμε άμεσες συνδέσεις EDI/API με μεγάλους μεταφορείς, διασφαλίζοντας απρόσκοπτες κρατήσεις και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Αν κάποιος μεταφορέας με τον οποίο συνεργάζεστε δεν είναι ακόμα εκεί, θα τον ενσωματώσουμε ευχαρίστως για εσάς. 🔗
 4. Δημιουργία Ετικετών, Διαχείριση Εγγράφων, Παρακολούθηση και Επικοινωνία: Διαχειριστείτε όλες τις πτυχές των αποστολών σας σε ένα μέρος.
 5. Υπολογισμός Εκπομπών CO2: Η τελευταία μας λειτουργία υπολογίζει τις εκτιμώμενες εκπομπές CO2 για κάθε μεταφορέα και τρόπο μεταφοράς πριν λάβετε μια απόφαση μεταφοράς, καθιστώντας την αναφορά των εκπομπών CO2 της εταιρείας σας εύκολη. 🌳
 6. Αυτοματοποιημένες Κρατήσεις Φορτίων: Αυτοματοποιήστε τις κρατήσεις σας απευθείας με τους επιλεγμένους μεταφορείς σας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.
 7. Ημερολόγιο Φορτώσεων: Αξιοποιήστε το ζωντανό πίνακα ελέγχου αποθήκης μας για την αποτελεσματική οργάνωση των φορτώσεων. Το ενσωματωμένο μας σύστημα προγραμματισμού φορτώσεων υποστηρίζει τη λειτουργικότητα οθόνης αφής και προσφέρει ξεχωριστή πρόσβαση και ρόλους χρήστη για τις λειτουργίες προγραμματισμού. 📅
 8. Πρόσβαση Τρίτων: Επεκτείνετε τις δυνατότητες με πρόσβαση βασισμένη σε προμηθευτές και λειτουργίες κράτησης, επιτρέποντας στους προμηθευτές σας να διαχειρίζονται το δικό τους μέρος της διαδικασίας εφοδιαστικής απευθείας εντός του Cargoson. 🔑
 9. Συμβουλευτική Διαγωνισμών και Εργαλείο Προσομοίωσης Προϋπολογισμού: Υπηρεσίες καθοδήγησης για την οργάνωση διαγωνισμών μεταφοράς, προσφέροντας ουδέτερες συμβουλές για στρατηγικές επιλογές μεταφορέων. Το εργαλείο προσομοίωσης προϋπολογισμού μας επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πραγματικά σας δεδομένα φορτίων και τους διαχειριζόμενους τιμοκαταλόγους εντός του Cargoson. Αυτό περιλαμβάνει μια λεπτομερή προβολή των διαπραγματευμένων τιμών σας με μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων μεταφοράς και τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων, διευκολύνοντας τον ενημερωμένο οικονομικό προγραμματισμό.🤝💹
 10. Δυνατότητες Ενσωμάτωσης: Αν έχετε το δικό σας σύστημα, μπορούμε να το ενσωματώσουμε με το Cargoson, επιτρέποντάς σας να στέλνετε αποστολές απευθείας από το ERP ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα στον προτιμώμενο μεταφορέα σας.
 11. Πιστοποιημένο ISO: Δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα και την ασφάλεια σε όλες τις λειτουργίες μας. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε πιστοποιημένοι ISO, κατέχοντας την πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας και την πιστοποίηση ISO 27001:2022 για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών. ✅