Při přepravě zboží je důležité znát práva a povinnosti kupujícího, prodávajícího a přepravní společnosti, aby byly okolnosti transakce srozumitelné pro všechny strany a nedocházelo k nepříjemným překvapením. Vysvětlíme zde:

  • co jsou incoterms,
  • jaká práva a povinnosti přesněji upravují a
  • jak vybrat správný termín.

Na konci tohoto článku si můžete také stáhnout bezplatnou tabulku Incoterms 2024 PDF. Obsahuje tabulku se všemi nejnovějšími incoterms, jejich vysvětlení a kdo je za co odpovědný. Viz také: kalkulačka incoterms.

Dodací doložky nebo dodací podmínky nebo Incoterms (Incoterms 2024)


Jednoduše řečeno, dodací podmínky (Incoterms) jsou standardní soubor pravidel, která určují práva a povinnosti stran smlouvy o koupi nebo prodeji zboží. Soubor obchodních pravidel vyvinutý Mezinárodní obchodní komorou, který má usnadnit nákupní a prodejní transakce poskytnutím standardních řešení pro dodací náklady, rizika a odpovědnosti. Tento soubor obchodních pravidel byl vydán v roce 1936 a skládá se z 11 pravidel, která definují, kdo je za co odpovědný v mezinárodních transakcích - EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. Pro každou konkrétní smlouvu bude implementována pouze jedna z nich. Dodací doložky jsou známé a uznávané po celém světě. Jsou povinné na každé faktuře a snižují možnost nákladných nedorozumění.

Dodací doložky se dělí na dvě:

  • EXW, FCA, DPU, DAP, CPT, CIP, DDP se používají pro všechny druhy dopravy (námořní, silniční, železniční a leteckou);
  • FAS, FOB, CFR, CIF se používají pouze pro námořní dopravu.

V roce 2024 existuje 11 incoterms. Nyní se jimi budeme dále zabývat.

Dodací podmínky pro všechny druhy dopravyEXW (Ex Works) - ze závodu (název místa původu)


Prodávající dává zboží k dispozici kupujícímu na svém vlastním místě nebo na jiném místě. Povinnosti prodávajícího nezahrnují celní odbavení vývozu zboží a naložení na nákladní vůz. Kupující nese veškerá rizika a náklady spojené s a následující po naložení zboží z místa nakládky určeného prodávajícím. Prodávající není odpovědný za naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího ani za vyřízení celních formalit pro vývoz (pokud není ve smlouvě o prodeji dohodnuto jinak).


FCA (Free Carrier) - vyplaceně dopravci (název místa odeslání)


Dodací doložka FCA se používá pro všechny druhy dopravy. Prodávající dopraví zboží do terminálu dohodnutého s kupujícím (přepravní společností) a povinnosti prodávajícího zahrnují celní odbavení vývozu zboží. Pokud je určené místo nakládky v místě prodávajícího, je prodávající odpovědný za naložení zboží na nákladní vůz. Pokud je určené místo nakládky terminál přepravní společnosti, je prodávající odpovědný za naložení zboží na nákladní vůz, ale není povinen je vykládat.
Vývoz se obvykle proclívá společností, která je skutečným prodejcem zboží. Pokud se místo prodávajícího liší od místa nakládky, je dodací doložkou místo nakládky (nikoli obchodní místo prodávajícího).


DPU (Delivered at Place Unloaded) - dodáno na místo s vykládkou (název terminálu v přístavu nebo místa určení)


Prodávající splnil svou povinnost dodat, když bylo zboží vyložené z příchozího dopravního prostředku dáno k dispozici kupujícímu v určeném přístavu nebo místě určení na určeném terminálu. Prodávající nese veškerá rizika a náklady na dodání a vykládku zboží do určeného místa určení, zajistí vývozní nebo tranzitní celní odbavení, pokud je to nutné, atd. Dovozní celní odbavení organizuje a dovozní cla platí kupující.


DAP (Delivered at Place) - dodáno na místo (název místa určení)


Prodávající splnil svou povinnost dodat, když bylo zboží připravené k vykládce z příchozího dopravního prostředku dáno k dispozici kupujícímu v určeném místě určení. Prodávající nese veškerá rizika a náklady spojené s dodáním zboží do určeného místa, zajistí celní odbavení pro vývoz nebo tranzit, pokud je to nutné, atd. Kupující nese náklady a rizika vykládky zboží, zajistí dovozní celní odbavení, pokud je to nutné, a zaplatí dovozní cla.


CPT (Carriage Paid To) - přeprava placená do (název místa určení)


Lze použít pro všechny druhy dopravy. Prodávající uzavře smlouvu o přepravě zboží do určeného místa určení, zaplatí s tím spojené náklady a zajistí celní odbavení vývozu. Veškerá rizika, odpovědnosti a další náklady související se zbožím se převádějí z prodávajícího na kupujícího při dodání zboží dopravci. Prodávající splnil povinnost dodat, když předal zboží dopravci, nikoli když zboží dosáhlo svého určení.


CIP (Carriage and Insurance Paid To) - přeprava a pojištění placeny do (název místa určení)


Lze použít pro všechny druhy dopravy. Prodávající platí za přepravu a pojištění do určeného místa určení a riziko se převádí na prvního dopravce při dodání zboží. Prodávající splnil svou povinnost dodat, když předal zboží dopravci, nikoli když zboží dosáhlo svého určení.


DDP (Delivered, Duty Paid) - dodáno, clo placeno (název místa určení)


Prodávající splnil svou povinnost dodat, když dal zboží k dispozici kupujícímu na určeném místě v zemi kupujícího, zajistil dovozní celní odbavení a zaplatil dovozní cla (včetně státního poplatku, licencí). Vykládku zajišťuje kupující. Kupující a prodávající se často dohodnou na použití DDP za podmínky, že prodávající zaplatí dovozní celní odbavení, ale kupující zaplatí DPH. V tomto případě je cílová hodnota verze DDP bez DPH (daň z přidané hodnoty není zahrnuta).Dodací podmínky pro námořní dopravuFAS (Free Alongside Ship) - vyplaceně k boku lodi (název odplutí přístavu)


FAS se používá pro námořní dopravu. Prodávající dopraví zboží k přístavním můstkům země odeslání dohodnutým s kupujícím a povinnosti prodávajícího také zahrnují celní odbavení vývozu zboží.


FOB (Free On Board) - vyplaceně na palubu (název odplutí přístavu)


FOB se používá pro námořní dopravu. Povinnosti prodávajícího končí, když je zboží naloženo na palubu. Povinnosti prodávajícího zahrnují celní odbavení vývozu zboží v zemi odeslání.


CFR (Cost and Freight) - cena a náklady na pronájem lodi (název cílového přístavu)


CFR se používá pouze pro námořní dopravu. Prodávající musí zaplatit náklady a přepravní náklady na dodání zboží do cílového přístavu, ale odpovědnost nepřechází na kupujícího, dokud není zboží naloženo na loď. Cena nezahrnuje pojištění zboží. Prodávající splnil povinnost dodat, když předal zboží dopravci (nikoli když zboží dosáhlo svého určení). Tato dodací podmínka byla dříve známá jako CNF nebo C&F.


CIF (Cost, Insurance and Freight) - cena, pojištění a náklady na pronájem lodi (název cílového přístavu)


CIF se používá pro námořní dopravu. Povinnosti prodávajícího končí, když je zboží vyloženo z paluby v cílovém přístavu. Povinnosti prodávajícího zahrnují celní odbavení vývozu zboží, námořní přepravu do cílového přístavu a uzavření pojistné smlouvy ve prospěch kupujícího. Prodávající splnil povinnost dodat, když předal zboží dopravci (nikoli když zboží dosáhlo svého určení).