Сравнението между транспортна компания и ресторант може да изглежда неочаквано, но при по-внимателен поглед е поразително сходно. Точно както човек трябва да яде всеки ден, повечето компании трябва да доставят продадените стоки на своите клиенти или да докарват материали от доставчика, за да попълнят наличностите си. Както единният пазар на Европейския съюз, така и eBay и Amazon са размили националните граници и почти всяка компания може да предлага продуктите си и в друга страна, което прави менюто за транспорт значително по-дълго.

Защо е трудно да се чете ценоразписът на транспортната компания?

На пръв поглед транспортирането на стоки изглежда много проста услуга: задачата е да се вземат стоките от едно място и да се оставят на друго. Точно като просто сервиране на пюре от картофи.

Ако се обърнете към транспортната компания с този въпрос, ще започнат да се сипят въпроси като от рог на изобилието:
1) Къде се намира товарът ви?
2) Колко бройки са?
3) Колко е тежък?
4) Какви са размерите му?
5) Как е опакован?
6) Важна ли е температурата?
7) Това не е ли запалим продукт?

... и още:

8) Къде да се достави този товар?
9) Кой го приема? Телефон? Имейл?
10) Кой ден трябва да бъде доставен?
11) Как да се разтовари, има ли вилков повдигач?
12) Спешно ли е?

Всички тези въпроси са от съществено значение само за да се обмисли цената на превоза.

При автомобилния транспорт няма конкретни дестинации или спирки (напр. конкретни летища, пристанища), а всеки адрес е като дестинация сам по себе си. Освен това количеството на стоките е много променливо. Всичко това се натрупва в огромна матрица, която не може да се управлява без специален софтуер.

Създайте електронно меню за себе си. Пренесете своите Excel таблици и PDF файлове в една система.

Има много транспортни компании, както и ресторанти и кафенета. Трудно е да се сравняват и избират.

Всички те имат свой собствен почерк, който често е трудно да се чете. Самото изчисляване на обемното тегло (товарен метър срещу кубичен метър) е малко по-различно и объркващо за почти всяка транспортна компания.

Потребителите на софтуера за управление на транспорта Cargoson са открили възможността, че ако положите малко усилия и картографирате кои транспортни компании харесвате и кои услуги ви трябват, можете да създадете за себе си унифицирано електронно меню. Освен лесно четимата цена за превоз, там автоматично се отразяват и времената за доставка, както и месечните промени в таксите от ценоразписите (напр. надбавка за гориво).

С помощта на специален софтуер е възможно за всяка транспортна поръчка да се намери най-добрият превозвач сред вашите партньори само с няколко кликвания. Това е същото като със софтуера - изчислението не отнема време, но първоначалните данни трябва да са подробни и коректни.

Таблиците от Excel и PDF ценоразписите на транспортните компании трябва да бъдат пренесени в една система за тях самите и да бъдат направени лесно четими за всички участващи страни.
Създателите на софтуера Cargoson имат напълно нови и модерни инструменти за тази цел, които са полезни както за самите транспортни компании, така и за клиентите на транспортните услуги.

Не се колебайте да се свържете с нас и да научите повече