В днешната конкурентна бизнес среда производителите, едрите търговци и търговците на дребно винаги търсят нови начини за подобряване на операциите си и намаляване на разходите. Логистиката е една област, където тези ефективности са особено необходими. Софтуерът за управление на транспортните цени се утвърждава като невероятно ценен инструмент, който може да помогне на бизнесите да оптимизират тези процеси, като предоставя актуални данни и безпроблемно управление на договори и оферти за превоз на товари.


Преходът от ръчно към цифрово

Управлението на транспортните цени често прилича на сложен, заплетен пъзел, главно поради липсата на стандартизиран процес. Представете си този сценарий: в рамките на една и съща спедиторска или превозвачка компания, един служител може да изпрати на клиент ценова листа за превоз на товари като Excel файл, докато друг използва PDF файл. Още по-критично е, че всяка листа може да следва различна логика за изчисляване на цените. Този недостиг на унифицираност прави сравняването на цените предизвикателна задача.


Когато включите различни превозвачи, сложността се увеличава. Ценовите листи на всеки превозвач може да се различават значително, което усложнява изчисляването и сравняването на цените за превоз на товари. Това не е различно от разчитането на различни езици - основното послание може да е същото, но отнема време и усилия, за да се разберат и преведат точно детайлите.


Някои превозвачи предлагат известна структура, като предоставят изчисления на специфични за клиента цени на своите уебсайтове. Въпреки че това е подобрение, то не е напълно задоволително решение за бизнеси, работещи с множество превозвачи: те трябва ръчно да навигират през уебсайта на всеки превозвач, да въвеждат информация за пратката и след това трудоемко да стандартизират и сравняват офертите.


Софтуер за оферти за превоз на товари: Заявки за спот цени
Заявките за спот цени представляват още един пласт от сложност. Въпреки че някои превозвачи са се адаптирали към цифровата ера, като предлагат онлайн инструменти за тези заявки, има много други, които продължават да разчитат на традиционни методи като имейли и телефонни обаждания. Това е процес, който не предлага удобството и бързината на съвременните цифрови инструменти, и допринася за оперативната неефективност.


Старият метод за ръчно управление на договорите за превоз на товари и сравняване на офертите за превоз от различни превозвачи не само е трудоемък, но и е склонен към грешки. Този подход може да доведе до пренаплащане на доставките от страна на бизнесите или до неправилно оценяване на клиентите им поради разлики между договорните и действителните разходи за превоз на товари.


Има нарастващо признание за необходимостта от промяна, еволюция от ръчно към цифрово. Съвременните софтуерни решения, като система за управление на транспортните цени, включена в по-широка Система за управление на транспорта (TMS), могат да направят това за вас. С усъвършенствано решение за управление на цените бизнесите могат да централизират всичките си договори за превоз на товари и да ускорят процесите по заявяване на оферти. Това внася последователност и структура в преди това нестандартизирана област, което от своя страна подобрява точността и ефективността при управлението на транспортните цени.


Ефективно управление на договорните цени за превоз на товари

Системата за управление на договорните цени за превоз на товари дава възможност на бизнесите да поддържат и управляват всичките си договори с превозвачи на една платформа. Софтуерът за управление на договори с превозвачи ще съхранява всички договорени с различните превозвачи цени и ще изчислява транспортните цени за всичките им пратки. Освен това, като правят това, бизнесите могат да заявяват оферти за превоз на товари от всичките си превозвачи с един клик и да ги получават обратно на същата платформа, като по този начин се елиминира необходимостта от ръчно сравняване и значително се намалява възможността за човешка грешка.

Този процес не само подобрява ефективността, но и позволява на бизнесите да придобият пълна видимост върху логистичните си операции. Системата предлага единствен източник на истината за всички договори и оферти за превоз на товари, което позволява точно сравняване на цените и изчисляване на разходите за превоз.


Оферти в реално време и точно ценообразуване

Софтуерът за управление на транспортните цени позволява на бизнесите да гарантират, че офертите им към клиентите са точни и конкурентни. Като предлагат достъп в реално време до предварително договорените цени по договор с превозвачите си (често резултат от годишен процес по доставка на товари), бизнесите могат лесно да изчисляват точните разходи за доставка, преди да определят крайната цена на продукта за клиента.


Тази технология е приложима в различни бизнес инструменти. Например, API за цени на превоз на товари на Cargoson може да бъде интегрирано в съществуващия ERP, онлайн магазин или друг бизнес софтуер на компанията. Тази интеграция позволява на клиентите да получават незабавни оферти за превоз на товари или дава възможност на търговските представители бързо да определят цени, когато предоставят окончателна оферта на клиент.


Ако обаче не е необходима пряка интеграция на API, Cargoson предлага прост, самостоятелен инструмент - калкулатор за доставки CargoPriceList. Този инструмент е проектиран за лесна употреба от търговските представители при създаване на оферти към клиентите им. Някои бизнеси дори избират да предоставят на клиентите си пряк достъп до калкулатора. Той служи като практическо приложение на API за цени на превоз на товари за бизнеси, които се нуждаят от незабавен достъп до транспортни цени, без да се налага да интегрират API директно в съществуващия си софтуер.

Калкулатор за доставки
Калкулатор за доставки


Освен това, с възможността на софтуера за управление на транспортните цени да предоставя агрегирана статистика за транспортните цени, бизнесите могат да използват ценни данни, за да договорят по-добри цени по време на следващия годишен транспортен търг.

Прочетете как VBH, експертният доставчик на арматура и принадлежности за индустрията за врати и прозорци, подобри процеса си по провеждане на транспортни търгове.


Оптимизиране на разходите и подобряване на маржовете

Ключово предимство на софтуера за управление на транспортните цени е потенциалът за икономии на разходи. Като осигурява видимост върху действителните разходи за превоз на товари и позволява точно оценяване, бизнесите могат да управляват по-ефективно разходите си за превоз, което води до подобряване на печалбите.

Софтуерът също помага за оптимизиране на вътрешните процеси и намаляване на оперативните разходи. Като минимизира бюрократичните и административни задачи, като организиране на транспортни търгове, управление на договори за превоз на товари и изчисляване на цени въз основа на тези договори, бизнесите могат да съсредоточат ресурсите си върху основните си операции, като по този начин повишават оперативната ефективност.

Софтуерът за управление на транспортните цени е повече от просто цифрова платформа - той е стратегически инструмент, който позволява на бизнесите да трансформират логистичните си операции, да повишат удовлетвореността на клиентите и да стимулират растежа на бизнеса. От предоставянето на незабавни оферти за превоз на товари и опростяването на изчисляването на разходите за превоз до оптимизирането на процеса на доставка, това софтуерно решение разкрива пълния потенциал на съвременното управление на логистиката. Но не забравяйте, когато избирате система за управление на транспорта, се уверете, че тя включва цялостен модул за управление на транспортните цени - той е критичен компонент за повишаване на ефективността и конкурентосп...особността на вашите логистични операции.

Запишете демонстрация