Трябва ли компанията ми да избере дигитален спедитор или софтуер за управление на транспорта?
Ако се колебаете между дигитален спедитор и софтуер за управление на транспорта, подготвихме честно сравнение между двете възможности, за да ви помогнем в проучването ви.

Това може малко да прилича на сравняване на ябълки с портокали, но в някои случаи тези два различни решения могат да решат един и същ проблем за вас, просто от различни гледни точки. Ето някои съображения:

1. Гъвкавост срещу експертиза

Дигитален спедитор: Тези компании често разполагат с богат отраслов опит. Те са срещали много сценарии и могат да адаптират стратегиите си въз основа на предишни случаи. Въпреки това, тази експертиза може да е за сметка на гъвкавостта, тъй като може би имат установени начини на работа.
Софтуер за управление на транспорта: Като инструмент, софтуерът за управление на транспорта предлага гъвкавост. Фирмите могат да настройват и адаптират софтуера според своите специфични нужди, гарантирайки персонализиран подход към логистиката.


2. Ниво на отговорност

Дигитален спедитор: Поема отговорност за целия логистичен процес, от начало до край, действайки като всеобхватен логистичен партньор.
Софтуер за управление на транспорта: Предоставя на фирмите инструменти и възможности за управление на логистиката им, но отговорността остава в самата фирма.


3. Ефективност при намаляване на логистичните разходи

Дигитален спедитор: Може да предложи отстъпки за големи обеми поради количеството пратки, които обработва. Въпреки това, техните такси може да компенсират част от спестяванията, като нетната полза е променлива.
Софтуер за управление на транспорта: Позволява на фирмите да договарят директно цени и да оптимизират маршрутите. Като се елиминират посредниците и се използват възможностите на софтуера, често има по-ясен път към намаляване на разходите.


4. Собственост и анализ на данни

Дигитален спедитор: Въпреки че се занимават с по-голямата част от логистичния процес, съществува потенциален риск относно собствеността върху данните. Фирмите може да нямат пряк достъп до всичките си логистични данни, което е от решаващо значение за анализи и вземане на решения.
Софтуер за управление на транспорта: Със софтуера за управление на транспорта фирмите имат пряк достъп до данните си. Това позволява задълбочен анализ, помагайки на компаниите да идентифицират модели, да правят прогнози и да оптимизират операциите си.


Дигитален спедитор срещу софтуер за управление на транспорта за фирми
Дигитален спедитор срещу софтуер за управление на транспорта за фирми


5. Възможност за разрастване:

Дигитален спедитор: Когато фирмите се разрастват, може да се окаже, че техният 4PL доставчик не е подготвен да посрещне увеличеното търсене или глобалната експанзия. Смяната на доставчици може да бъде продължителен и сложен процес.
Софтуер за управление на транспорта: Много съвременни софтуерни решения за управление на транспорта са изградени с възможност за разрастване. Когато фирмата се разраства, софтуерът често може да се развива заедно с нея, адаптирайки се към увеличения обем и сложност.


6. Предвидимост на разходите:

Дигитален спедитор: Техните ценови модели, често базирани на процент от приходите от транспорт, могат да доведат до променливи разходи. Колкото повече пратки, толкова по-високи такси.
Софтуер за управление на транспорта: С абонаментния си модел фирмите могат по-добре да предвидят месечните или годишните разходи, което помага при бюджетирането и финансовото планиране.


7. Интеграция с други системи:

Дигитален спедитор: Интеграцията със съществуващите системи на фирмата (като ERP или CRM) може да бъде ограничена или да изисква допълнителни такси.
Софтуер за управление на транспорта: Много софтуерни решения за управление на транспорта са проектирани да се интегрират безпроблемно с друг бизнес софтуер, осигурявайки съгласувана екосистема.


8. Персонализация и иновации:

Дигитален спедитор: Персонализираните заявки или иновативните решения може да бъдат по-трудни за изпълнение поради установените процеси на доставчика.
Софтуер за управление на транспорта: Като софтуер, често има възможност за персонализация. Освен това, доставчиците на софтуер за управление на транспорта често пускат актуализации, гарантирайки, че потребителите се възползват от най-новите технологични постижения.


9. Клиентска поддръжка

Дигитален спедитор: Поддръжката може да бъде всеобхватна, но може да бъде разпръсната, ако доставчикът има много клиенти. Времето за изчакване и решенията може да варират.
Софтуер за управление на транспорта: Често предлага специализирана поддръжка, с по-бързо време за реакция и решения, съобразени с възможностите на софтуера и специфичните нужди на фирмата.СЪВЕТ ЗА РАЗМИСЪЛ‼️💡

Дигиталните спедитори могат да бъдат добавени към софтуера за управление на транспорта, както традиционните превозвачи или спедитори. С проста API интеграция те могат да бъдат включени в системата ви за управление на транспорта и все пак да ги използвате. 🧐