Какво е товарителницата CMR с прости думи?

Документът CMR (Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на товари) е стандартен правен документ, използван в логистичната индустрия за потвърждаване на транспортирането на товари по шосе между две държави. Той включва важни подробности като имената и адресите на изпращача и получателя, вида на транспортираните стоки и условията за доставка. Документът CMR се използва, за да се гарантира, че доставката на стоките се извършва гладко и законно и че всички проблеми или спорове могат да бъдат разрешени по ясен и прозрачен начин. Днес (2024 г.) всички страни от Европейския съюз (ЕС) са подписали конвенцията и използват CMR като правни документи. CMR също се използва от Норвегия, България, Молдова, Румъния, Турция, Мароко, Тунис, Азербайджан, Туркменистан, Киргизстан, Иран, Оман, Таджикистан, Украйна, Русия и Беларус.
Пълен списък на страните може да бъде намерен тук: Сборник на договорите на ООН


Какво е онлайн генератор на документи CMR?

Онлайн генераторът на документи CMR е цифров инструмент, който позволява на изпращачите да създават документи CMR бързо и лесно. С онлайн генератор на CMR потребителите могат да въвеждат всички необходими данни за транспортираните стоки, маршрута на пътуването и условията за доставка, а софтуерът ще генерира напълно съответстващ документ CMR.
Тези инструменти помагат за оптимизиране на логистичния процес чрез автоматизиране на документацията, свързана с международния автомобилен транспорт, намаляване на грешките и повишаване на ефективността.

Онлайн генератор на CMR
Онлайн генератор на CMR


Каква е разликата между документите CMR и e-CMR?

CMR и e-CMR са правни документи, използвани при транспортирането на товари по шосе между различни държави. Основната разлика между двата е форматът, в който се предоставят.

 • Документите CMR са физически хартиени документи, които се отпечатват и подписват от изпращача, превозвача и получателя. Те включват цялата необходима информация относно транспортирането на стоките, като имената и адресите на изпращача и получателя, вида на транспортираните стоки и условията за доставка.

 • Документите e-CMR са цифрови версии на документа CMR, които могат да бъдат създавани, подписвани и управлявани онлайн. Те се генерират чрез специфични софтуерни платформи и могат да бъдат подписвани електронно. Документите e-CMR предлагат няколко предимства пред хартиените документи CMR, като по-бързо обработване, проследяване в реално време и по-лесна комуникация между всички страни, участващи в процеса на транспортиране.

Основната разлика между документите CMR и e-CMR е форматът, в който се предоставят, като e-CMR е цифрова версия на физическия хартиен документ CMR.TailorCMR от Cargoson

TailorCMR от Cargoson е цифров инструмент, който позволява на фирмите да създават, редактират и управляват своите документи CMR и e-CMR онлайн. Това е допълнителна функция в Системата за управление на транспорта (TMS) на Cargoson, до която може да се осъществи достъп от уеб или мобилно приложение. Тя е предназначена да опрости създаването и управлението на документите CMR. TailorCMR позволява на потребителите да персонализират своите документи CMR със собствен бранд и информация.


Функции


 • Генериране на документи CMR
 • Лична адресна книга
  • Самообучаваща се
  • Автоматично попълване
 • Интегрирана адресна книга на Google
 • Разпечатване на CMR в PDF формат
 • Изпращане на CMR по имейл
 • CMR достъпен за изпращач и превозвач

Брандиран CMR
Брандиран CMR


Какви са причините да се използва TailorCMR - персонализиран онлайн генератор на CMR?

Производителите, едрите търговци и търговците на дребно може да предпочетат да използват персонализирани документи CMR поради различни причини, като:

 1. Съответствие: Персонализираните документи CMR могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на дадена фирма, гарантирайки съответствие с местните разпоредби, изискванията на клиентите и отрасловите стандарти.
 2. Точност: Персонализираните документи CMR могат да включват специфични детайли и изисквания за транспортирането на стоките, което може да помогне за гарантиране на точността на процеса на доставка.
 3. Брандиране: Персонализираните документи CMR позволяват на фирмите да включат своя фирмен логотип и брандиране, което може да помогне за подобряване на имиджа на марката и да създаде професионален вид.
 4. Комуникация: Персонализираните документи CMR могат да бъдат проектирани да включват допълнителна информация като данни за контакт, инструкции и специални изисквания, което може да подобри комуникацията и яснотата между всички страни, участващи в процеса на транспортиране.
 5. Ефективност: Персонализираните документи CMR могат да бъдат проектирани да включват специфична информация, която е релевантна за дадена фирма, което може да оптимизира логистичния процес и да спести време.


Персонализираните документи CMR могат да предоставят на фирмите редица предимства, от подобряване на имиджа на марката до повишаване на точността, комуникацията и ефективността. Като цяло TailorCMR е лесен за използване, оптимизиран инструмент за генериране на документи CMR и e-CMR, който може да помогне за намаляване на документацията и административната тежест при международния автомобилен транспорт.


ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ CARGOSON