Какво е корпоративен транспорт?

Корпоративният транспорт е стратегически процес. Това не е просто преместване на стоки; това е координиране на множество фактори - методи за доставка, транспортни превозвачи, времена за доставка и други - за безпроблемна операция. Тази операция не само е видима, но и може да бъде проследявана от всеки, на когото е предоставен този привилегий в организацията.


Бизнес правила: Движещата сила на процеса на транспортиране

В корпоративния сектор транспортът е процес, воден от внимателно очертани бизнес правила. Тези правила ръководят събирането, използването и съхранението на данни за транспортирането. Те предоставят план за надежден и ефективен транспортен процес, създавайки изживяване, което оставя клиентите удовлетворени.

Какво представляват бизнес правилата?

Според IBM, бизнес правилата ръководят ежедневното вземане на решения в бизнеса. В контекста на транспортирането те определят как се третират взаимоотношенията между обекти като клиенти и техните поръчки. Това превръщане на дейностите на организацията в конкретна бизнес логика позволява автоматизация на процесите в контекста на корпоративния транспорт.

Бизнес правила в транспортирането

При транспортните операции бизнес правилата могат да насочват действията въз основа на условия като "АКО общото тегло на поръчката надвишава 50 кг, ТОГАВА да се използва товарен транспорт". Такива правила за автоматизация на транспорта предоставят структуриран подход към вземането на решения, което води до по-ефективен и надежден процес на транспортиране.

Въздействието на бизнес правилата

Чрез последователното прилагане на тези правила във вашите операции, вашият софтуер за корпоративен транспорт може да оптимизира съответствието, оперативната ефективност и удовлетвореността на клиентите. Те позволяват на софтуера да взема интелигентни решения в реално време, като стремглавят процеса на транспортиране и подобряват общата производителност.

Преосмисляне на процесите за по-голяма ефективност


Отвъд внедряването на технологии

Интегрирането на решение за корпоративен транспорт не се свежда само до новата технология. Това е процес на усъвършенстване на съществуващите работни потоци за повишена автоматизация. Целта? Да се направят операциите по-ефективни, да се подобри производителността и да се повиши клиентското изживяване.


Приемане на промяната

В много компании традиционните ръчни задачи имат упорито присъствие. Служителите може да управляват цените за товарен транспорт и пратките чрез Excel или да обработват заявки за спот цени чрез имейл. Промяната може да се възприема като заплаха за работните места.


Неизползван потенциал във веригите за доставки

Въпреки това, един остър реалистичен поглед идва от доклад на McKinsey, който разкрива, че веригите за доставки са най-малко дигитализираната от петте изследвани бизнес области, с едва 43% дигитализация. Изненадващо е, че само 2% от ръководителите са посочили веригата за доставки като фокус на своята дигитална стратегия.

Печелившото въздействие на дигитализацията на веригите за доставки

Време е да пренасочим фокуса си. Според същия доклад на McKinsey, дигитализацията на веригите за доставки може да повиши годишния ръст на EBIT с 3,2% - повече от всяка друга бизнес област. Бизнесите, които опитват съвременен софтуер за корпоративен транспорт, обикновено виждат светлината. Автоматизацията освобождава служителите за стратегически задачи, повишава ефективността и намалява грешките. Ерата на цифровата трансформация е тук и тя дава възможност на хората да вършат най-добрата си работа.


Софтуер за транспортиране: Променящият играта

Решенията за управление на транспорта трансформират логистичната индустрия. С функции като транспортиране с няколко превозвача, интеграция на превозвачи, избор на превозвач въз основа на правила и проследяване на пратките, те предлагат по-ефективно управление на транспортните операции. Те могат да отговорят на нуждите на вашите операции във веригата за доставки и да ви помогнат да следвате непрекъснато развиващата се транспортна индустрия.

Необходимостта от мащабируемост в системите за транспортиране

Докато бизнесите растат и нуждите от транспортиране се развиват, системите за управление на тези задачи трябва да бъдат адаптивни. Решения като Cargoson и други са проектирани с мащабируемост и адаптивност на фокус, което ги прави неоценими за съвременен, разрастващ се бизнес.


Корпоративен транспорт и системни интеграции

Вашият софтуер за корпоративен транспорт трябва да предлага безпроблемни интеграции с 3PL доставчици. Изборът на софтуер също е важен, когато трябва да установите нови интеграции. Някои доставчици може да откажат заявката, да забавят процеса или да наложат високи такси. Следователно, обмислете система, която позволява бързо и рентабилно добавяне и поддръжка на нови интеграции на софтуер за 3PL, за да поддържате операциите си безпроблемни.

Ползи в целия бизнес спектър

Решението за корпоративен транспорт има въздействие далеч отвъд логистичния отдел. Всяка част от бизнеса може да осъществява достъп и да се възползва от данните за транспортиране. От обслужването на клиенти до счетоводството и дори продажбите, всички могат да използват аналитичните данни на системата за подобряване на операциите.


Възвръщаемостта на инвестициите в решения за корпоративен транспорт

Софтуерното решение за корпоративен транспорт трябва да донесе ясна възвръщаемост на инвестициите чрез намалени разходи за транспортиране, подобрени времена за доставка или повишена видимост на операциите. Става въпрос за подобряване на текущите процеси, а не само за поправяне на това, което е счупено. Внимателен анализ разходи-ползи е от съществено значение за гарантиране на мъдра инвестиция.

Управлението на товарите: Съществен елемент

Ефективното управление на товарите е от съществено значение в корпоративния транспорт. Вашето решение за управление на транспорта трябва да предоставя солидни функции за управление на товарите, позволявайки ефикасен контрол над сухоземните, въздушните и морските товарни движения както при далечен превоз, така и при последна миля. Надежден софтуер ще гарантира, че поръчването, сравняването, проследяването и управлението на разходите за товари е безпроблемно.


Бъдещето на транспортирането: Международно покритие

Тъй като бизнес светът става все по-глобализиран, вашето решение за корпоративен транспорт трябва да бъде в състояние да се справя с изискванията за международен транспорт. Това включва управление на транспортните тарифи, сложните митнически разпоредби и предпочитаните превозвачи, гарантирайки безпроблемен процес на транспортиране през граници.


Развиващата се роля на складовете

Складовете не са просто съоръжения за съхранение; те са неразделна част от процеса на транспортиране. Следователно, интегрирането на вашия софтуер за корпоративен транспорт със система за управление на складове като базираната в Швеция Ongoing WMS може да помогне за точно измерване на стоките, по-добър контрол на наличностите и по-ефективно управление на транспорта.


Заключителни думи

Докато приемаме цифровата трансформация, цифровото решение за корпоративен транспорт се превърна от лукс в бизнес необходимост. То не само осигурява подобрен контрол върху транспортните операции и ясна възвръщаемост на инвестициите, но и подобрява ефективността в цялата организация. Това двойно предимство значително подобрява бизнес ефективността и удовлетвореността на клиентите.


Важно е да помним за голямото неизползвано предимство, което се крие в дигитализацията на веригите за доставки. Въпреки че е най-малко дигитализираната бизнес област, ефективната й трансформация може да доведе до най-висок ръст на EBIT. Предвид това, пренасочването на усилията ни към дигитализация на веригите за доставки става не просто възможност, а стратегическа необходимост.