Функционалност, която ви позволява да правите транспортни резервации автоматично.

Какво е Автоматична резервация на превозвач?

Автоматичният избор на превозвач е функция на Система за управление на транспорта (TMS), която помага на товародатели и логистични мениджъри да избират най-подходящите превозвачи за техните пратки въз основа на различни фактори като цена, транзитно време, емисии на CO2 от товарния транспорт и маршрути. Този процес подобрява ефективността, намалява разходите и оптимизира цялата верига за доставки.


Случай на употреба

Безпроблемна резервация на товарен транспорт. Когато искате да повишите нивото на автоматизация на логистичните си процеси и да делегирате транспортните решения на технологията.


Как работи Автоматичната резервация на превозвач

Вие описвате входните данни за модула за Автоматична резервация на превозвач, като задавате критерии (маршрути, услуги, цена, транзитно време). Когато модулът е активиран във вашия акаунт в Cargoson, при въвеждане на пратка ще се появи бутон "Автоматичен избор на превозвач" до бутона "Резервирай".
При натискане на бутона "Автоматичен избор на превозвач" системата проверява дали имате съответните критерии за този транспортен маршрут и количество. Ако има такива, системата предлага превозвач въз основа на вашите критерии и го визуализира, за да можете да направите резервацията.

Вие описвате входните данни за модула за Автоматична резервация на превозвач, като задавате критерии (маршрути, услуги, цена, транзитно време). Когато модулът е активиран във вашия акаунт, при натискане на бутона "Резервирай" във вашата интегрирана ERP система ще се активира Автоматичната резервация на превозвач. Тя ще вземе предвид зададените от вас критерии и ще започне да прави резервации въз основа на тях. Етикетите за пратките и връзката за проследяване ще бъдат генерирани вече във вашата ERP система.