Tillverkningsföretag står inför en rad transportrelaterade problem. Det vanligaste problemet är bristen på ett enda system för att hantera all deras logistik och frakthantering.
Men det finns många andra problem som tillverkningsföretag står inför, såsom produktion, lagerhållning och distribution.
Bra transporthanteringsprogramvara (TMS) kan hjälpa till med dessa problem genom att tillhandahålla bättre lösningar för tillverkningsföretagets logistik- och frakthanteringsbehov. Det kan också hjälpa till med produktionsplanering, lagerhantering och distributionsfrågor.


Transporthanteringsprogramvara - en avgörande roll för effektiviteten hos alla tillverkningsföretag.

Tillverkningens försörjningskedja berör nästan alla branscher och står för en enorm del av världens ekonomiska produktion. TMS-programvaran spelar en viktig roll i alla aspekter av tillverkningsprocessen, från produktion till leverans. Genom att använda transporthanteringsprogramvara kan tillverkare fatta smartare beslut för att maximera processeffektiviteten, ha en fullständig översikt över logistiken och hålla kostnaderna optimala.
TMS för tillverkare, de viktigaste aspekterna att väga in är hur transporthanteringsprogramvara kan stödja en organisations produktionsplanering, gårdshantering, en översikt över inkommande och utgående fraktleveranser samt ge transparens i kostnad och transittid vid transport av varor.Funktioner och fördelar med TMS för tillverkare

Transporthanteringssystem (TMS) erbjuder flera funktioner och fördelar för tillverkningsföretag, inklusive:

Funktioner:

 1. Tariffhantering - Hantering av frakttariffer, ad hoc-offerter, val av transportör och bokningsoptimering
 2. Transportörshantering - Hantering av transportörers prestanda, kontrakt och efterlevnad
 3. Orderhantering - Hantering av transportorder, fraktdokument, kommunikation och spårning
 4. Gårdshantering - Hantering av lastning och förflyttning av släp på fabrik eller lagerområde.
 5. Rapportering och analys - Generering av rapporter och analyser av transportverksamhet och prestanda


Fördelar:

 1. Förbättrad effektivitet och produktivitet - TMS kan effektivisera transportprocessen och bidra till att minska manuella fel, vilket leder till förbättrad effektivitet och produktivitet.
 2. Kostnadsbesparingar - TMS kan hjälpa till att optimera transportrutter, konsolidera order och förhandla fram bättre priser med transportörer, vilket leder till kostnadsbesparingar.
 3. Förbättrad synlighet och spårning - TMS ger realtidsinsyn i transportprocessen, vilket gör det möjligt för tillverkare att spåra försändelser, övervaka transportörernas prestanda och snabbt lösa eventuella problem.
 4. Ökad kundnöjdhet - TMS kan hjälpa tillverkare att leverera varor till kunder snabbare och mer pålitligt, vilket förbättrar kundnöjdheten.
 5. Bättre beslutsfattande - TMS tillhandahåller data och analyser i realtid, vilket gör det möjligt för tillverkare att fatta datadrivna beslut för att förbättra sin försörjningskedja och transportverksamhet.


Kostnadsöverväganden vid implementering av ett TMS

Att implementera ett transporthanteringssystem (TMS) kan vara en betydande investering för ett tillverkningsföretag. Några av kostnadsövervägandena att ha i åtanke inkluderar:

 1. Kostnader för TMS-programvara och licenser: Detta inkluderar kostnaden för att köpa TMS-programvaran och eventuella nödvändiga licenser. Kostnaden för programvaran kan variera beroende på leverantör, företagets storlek och de specifika funktioner och den funktionalitet som krävs.
 2. Implementeringskostnader: Detta inkluderar kostnaden för att implementera TMS, vilket kan innefatta installation av hårdvara och programvara, konfiguration och testning. Implementeringskostnaderna kan variera beroende på implementeringens komplexitet och den grad av anpassning som krävs.
 3. Kostnader för utbildning och support: Detta inkluderar kostnaden för att utbilda personal i hur man använder TMS, samt löpande support och underhåll. Kostnader för utbildning och support kan variera beroende på programvarans komplexitet och den supportnivå som krävs.
 4. Integrationskostnader: Detta inkluderar kostnaden för att integrera TMS med befintliga programvarusystem, såsom affärssystem (ERP), lagerstyrningssystem (WMS) och orderhanteringssystem (OMS).

Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kostnader när man utvärderar den potentiella avkastningen på investeringen (ROI) av att implementera ett TMS i ett tillverkningsföretag. Även om det finns betydande fördelar med att använda ett TMS är det viktigt att säkerställa att kostnaderna är motiverade och att implementeringen kommer att ge en positiv ROI.


Integrera TMS med dina befintliga system

Att integrera ett transporthanteringssystem (TMS) med befintliga system som affärssystem (ERP) eller lagerstyrningssystem (WMS) kräver noggrann planering och genomförande. Några viktiga överväganden att ha i åtanke inkluderar:

 1. Kompatibilitet: Se till att TMS är kompatibelt med ditt befintliga ERP- eller WMS-system. Detta kan innebära att granska tekniska specifikationer, genomföra kompatibilitetstester och verifiera att TMS kan integreras med det befintliga systemet på ett sätt som stöder affärsprocesser och datakrav.
 2. Dataintegration: Bestäm vilka data som behöver integreras mellan TMS och ERP- eller WMS-systemet. Detta kan innebära att identifiera viktiga datafält, såsom kundinformation, orderdetaljer och försändelsedata, och säkerställa att TMS kan fånga och överföra denna information till ERP- eller WMS-systemet på ett snabbt och korrekt sätt.
 3. Affärsprocesser: Överväg hur TMS-integrationen kommer att påverka befintliga affärsprocesser. Detta kan innebära att granska arbetsflöden, identifiera potentiella processförbättringar och säkerställa att TMS integreras sömlöst i befintliga processer utan att störa verksamheten.
 4. Implementeringsplan: Utveckla en detaljerad implementeringsplan som beskriver de steg som krävs för att integrera TMS med det befintliga ERP- eller WMS-systemet. Detta kan innebära att sätta tidslinjer, tilldela ansvar och genomföra noggranna tester för att säkerställa att integrationen lyckas.
 5. Support och underhåll: Upprätta en plan för löpande support och underhåll av TMS-integrationen. Detta kan innebära att säkerställa att TMS-leverantören tillhandahåller tillräckligt stöd och utbildning, och att intern personal är utbildad för att hantera eventuella problem som kan uppstå.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer när man integrerar ett TMS med ett befintligt ERP- eller WMS-system kan tillverkare optimera sina försörjningskedjor och uppnå större effektivitet och kostnadsbesparingar.
Utnyttja automatisering för att optimeradina transportprocesser

Att utnyttja automatisering för att optimera transportprocesser kan vara en mycket bra idé för tillverkningsföretag, eftersom det kan medföra många fördelar, inklusive ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad kundnöjdhet. Här är några av fördelarna med att använda automatisering inom transport:

 1. Effektivitet: Automatisering kan bidra till att påskynda transportprocesser, minska transittider och förbättra orderuppfyllelsegraden.
 2. Kostnadsbesparingar: Genom att automatisera transportprocesser kan tillverkare minska manuella arbetskostnader, optimera transportrutter och konsolidera order, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar.
 3. Förbättrad synlighet: Automatisering kan ge realtidsinsyn i transportprocessen, vilket gör det möjligt för tillverkare att spåra försändelser, övervaka transportörernas prestanda och snabbt lösa eventuella problem som kan uppstå.
 4. Förbättrad kundnöjdhet: Automatisering kan hjälpa tillverkare att leverera varor till kunder snabbare och mer pålitligt, vilket förbättrar kundnöjdheten.
 5. Bättre beslutsfattande: Automatisering tillhandahåller data och analyser i realtid, vilket gör det möjligt för tillverkare att fatta datadrivna beslut för att förbättra sin försörjningskedja och transportverksamhet.
Varför är implementering av TMS-programvara avgörande för tillverkare 2024

Att implementera programvara för transporthanteringssystem (TMS) har blivit avgörande för tillverkare 2024 på grund av flera faktorer. Här är några av de viktigaste orsakerna:

 1. Ökad konkurrens: Tillverkningsindustrin blir allt mer konkurrensutsatt och företag måste optimera sin verksamhet för att förbli konkurrenskraftiga. Genom att implementera TMS-programvara kan tillverkare förbättra effektiviteten i sin transportverksamhet, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten.
 2. Komplexitet i försörjningskedjan: Den globala försörjningskedjan har blivit mer komplex, med flera transportslag och rutter involverade i leveransen av produkter. TMS-programvara kan hjälpa tillverkare att hantera denna komplexitet genom att ge realtidsinsyn i transportverksamheten och göra det möjligt för dem att optimera logistikprocesser och hantera lager.
 3. Kundförväntningar: Kunderna förväntar sig snabbare och mer pålitlig leverans av varor, vilket kräver att tillverkarna optimerar sin transportverksamhet. TMS-programvara kan hjälpa tillverkare att uppfylla dessa förväntningar genom att ge realtidsinsyn och spårning av försändelser, automatiska aviseringar till kunder och leverantörer samt minska transittiderna.
 4. Kostnadsminskning: Transportkostnader är en betydande utgift för tillverkare och att optimera transportverksamheten kan bidra till att minska kostnaderna. TMS-programvara kan hjälpa tillverkare att minska transportkostnaderna genom att erbjuda möjlighet att offerera, jämföra alternativ, automatisera logistikuppgifter och minska manuella arbetskostnader.
 5. Tekniska framsteg: Med framsteg inom tekniken har TMS-programvara blivit mer avancerad och tillgänglig, vilket gör det enklare för tillverkare att implementera och använda den. Molnbaserad TMS-programvara har gjort det enklare att hantera transportverksamhet från var som helst i världen, och maskininlärning och artificiell intelligens har möjliggjort mer sofistikerade optimeringsmöjligheter och prediktiv analys.


Slutsats

Sammantaget är implementering av TMS-programvara avgörande för tillverkare 2024 eftersom det kan hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga, hantera komplexiteten i försörjningskedjan, uppfylla kundförväntningar, minska kostnader och dra nytta av tekniska framsteg inom transportbranschen.
Intresserad av att se hur TMS för tillverkningsföretag faktiskt fungerar?

BOKA EN GRATIS CARGOSON-DEMO