I dagens konkurrensutsatta företagsklimat söker tillverkare, grossister och återförsäljare ständigt nya metoder för att förbättra sin verksamhet och minska kostnaderna. Logistik är ett område där dessa effektiviseringar är särskilt nödvändiga. Programvara för hantering av frakttariffer framträder som ett ovärderligt verktyg som kan hjälpa företag att optimera dessa processer, ge insikter i realtid och sömlös hantering av fraktavtal och offerter.

Skiftet från manuellt till digitalt

Hantering av frakttariffer liknar ofta ett komplext och invecklat pussel, till stor del på grund av bristen på en standardiserad process. Föreställ dig detta scenario: inom samma speditörs- eller transportörsföretag kan en anställd skicka ett frakttariffblad till en kund som ett Excel-kalkylblad, medan en annan använder en PDF-fil. Ännu viktigare är att varje blad kan följa en distinkt prisberäkningslogik. Denna brist på enhetlighet gör det svårt att jämföra tariffer.

När du blandar in olika transportörer ökar komplexiteten. Varje transportörs tariffblad kan skilja sig avsevärt, vilket komplicerar uppgiften att beräkna och jämföra fraktpriser. Det är inte olikt att avkoda olika språk - kärnbudskapet kan vara detsamma, men det tar tid och ansträngning att förstå och översätta detaljerna korrekt.

Vissa transportörer erbjuder viss struktur genom att tillhandahålla kundspecifika prisberäkningar på sina webbplatser. Även om detta är en förbättring är det inte riktigt en fullständig lösning för företag som arbetar med flera transportörer: de måste manuellt navigera på varje transportörs webbplats, mata in försändelsesinformation och sedan mödosamt standardisera och jämföra offerter.

Programvara för fraktofferter: Spot-prisförfrågningar
Spot-prisförfrågningar utgör ytterligare ett lager av komplexitet. Medan vissa transportörer har anpassat sig till den digitala tidsåldern och erbjuder onlineverktyg för dessa förfrågningar, finns det många som fortsätter att förlita sig på traditionella metoder som e-post och telefonsamtal. Det är en process som saknar bekvämligheten och hastigheten hos moderna digitala verktyg, vilket bidrar till ineffektivitet i verksamheten.

Den gamla metoden att manuellt hantera fraktavtal och jämföra fraktofferter från olika transportörer är inte bara arbetsintensiv, den är också benägen att leda till fel. Detta tillvägagångssätt kan leda till att företag betalar för mycket för frakt eller felaktigt citerar sina kunder på grund av avvikelser mellan avtalade och faktiska fraktkostnader.

Det finns en växande insikt om behovet av förändring, en utveckling från manuellt till digitalt. Moderna programvarulösningar, som ett system för hantering av frakttariffer som är integrerat i ett bredare transporthanteringssystem (TMS), kan göra det åt dig. Med en avancerad lösning för tariffhantering kan företag centralisera alla sina fraktavtal och påskynda offertförfrågningsprocesserna. Detta ger konsekvens och struktur till ett tidigare icke-standardiserat område, vilket i sin tur förbättrar noggrannheten och effektiviteten i din hantering av frakttariffer.

Effektiv hantering av fraktavtalstariffer

Ett system för hantering av fraktavtalstariffer ger företag möjlighet att underhålla och hantera alla sina transportörsavtal på en enda plattform. Programvara för hantering av transportörsavtal lagrar alla deras tariffer som förhandlats fram med olika transportörer och beräknar transportpriserna för alla deras försändelser. Dessutom kan företag genom att göra detta begära fraktofferter från alla sina transportörer med ett enda klick och få dem returnerade till samma plattform, vilket eliminerar behovet av manuell jämförelse och avsevärt minskar risken för mänskliga fel.

Denna process förbättrar inte bara effektiviteten utan gör det också möjligt för företag att få fullständig insyn i sin logistikverksamhet. Systemet erbjuder en enda källa till sanning för alla fraktavtal och offerter, vilket möjliggör korrekta tarifferjämförelser och beräkningar av fraktkostnader.

Offerter i realtid och korrekt prissättning

Programvara för hantering av frakttariffer gör det möjligt för företag att säkerställa att deras kundofferter är både korrekta och konkurrenskraftiga. Genom att erbjuda realtidstillgång till förhandlade avtalstariffer med sina transportörer (ofta resultatet av en årlig fraktupphandlingsprocess) kan företag enkelt beräkna exakta fraktkostnader innan de fastställer det slutliga produktpriset för kunden.

Denna teknik är tillämplig i en mängd olika affärsverktyg. Till exempel kan Cargosons Freight Price API integreras i ett företags befintliga affärssystem, webbshop eller annan programvara. Denna integration gör det möjligt för kunder att få omedelbara fraktofferter eller gör det möjligt för säljare att snabbt fastställa priser när de ger en slutlig offert till en kund.

Men om direkt API-integration inte krävs erbjuder Cargoson ett enkelt, fristående verktyg, fraktkalkylatorn CargoPriceList. Detta verktyg är utformat för att vara lätt att använda av säljarna när de skapar offerter till sina kunder. Vissa företag väljer till och med att ge sina kunder direkt tillgång till kalkylatorn. Den fungerar som en praktisk tillämpning av Freight Price API för företag som behöver omedelbar tillgång till frakttariffer utan att behöva integrera API:et direkt i sin befintliga programvara.

Fraktkalkylator
Fraktkalkylator


Dessutom kan företag, med programvarans förmåga att tillhandahålla aggregerad transportprisstatistik, utnyttja värdefulla insikter för att förhandla fram bättre tariffer under nästa års transportupphandlingsprocess.

Läs om hur VBH, expertleverantören av hårdvara och tillbehör till fönster- och dörrindustrin, förbättrade sin transportupphandlingsprocess.

Effektivisering av kostnader och förbättrade marginaler

En viktig fördel med programvara för hantering av frakttariffer är potentialen för kostnadsbesparingar. Genom att ge insyn i faktiska fraktkostnader och möjliggöra korrekta offerter kan företag hantera sina fraktkostnader mer effektivt, vilket leder till förbättrade vinstmarginaler.

Programvaran hjälper också till att optimera interna processer och minska driftskostnaderna. Genom att minimera byråkratiska och administrativa uppgifter, som att organisera transportupphandlingar, hantera fraktavtal och beräkna priser baserat på dessa avtal, kan företag fokusera sina resurser på sin kärnverksamhet, vilket driver operativ effektivitet.

Programvara för hantering av frakttariffer är mer än bara en digital plattform - det är ett strategiskt verktyg som gör det möjligt för företag att omvandla sin logistikverksamhet, förbättra kundnöjdheten och driva affärstillväxt. Från att leverera omedelbara fraktofferter och förenkla beräkningen av fraktkostnader till att effektivisera fraktprocessen, låser denna programvarulösning upp den fulla potentialen hos modern logistikhantering. Men kom ihåg att när du väljer ett transporthanteringssystem, se till att det innehåller en omfattande modul för hantering av frakttariffer - det är en avgörande komponent för att göra din logistikverksamhet mer effektiv och konkurrenskraftig.

Boka en demo