Funktionalitet som möjliggör att placera transportbokningar åt dig - automatiskt.

Vad är automatiserad bokning av transportör?

Automatiserat val av transportör är en funktion i ett transporthanteringssystem (TMS) som hjälper avsändare och logistikchefer att välja de mest lämpliga transportörerna för sina försändelser baserat på olika faktorer, såsom kostnad, transittid, fraktens CO2-utsläpp och riktningar. Denna process förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och optimerar den övergripande försörjningskedjan.


Användningsfall

Bekymmersfri fraktbokning. När du vill ta dina logistikprocesser till nästa automatiseringsnivå och delegera dina transportbeslut till tekniken.


Hur automatiserad bokning av transportör fungerar

Du beskriver indata för modulen för automatiserad bokning av transportör genom att ställa in kriterier (riktningar, tjänster, pris, transittid). När modulen är aktiverad i ditt Cargoson-konto visas knappen "Välj transportör automatiskt" bredvid knappen "Boka" när du anger en försändelse.
När du klickar på knappen "Välj transportör automatiskt" kontrollerar systemet om du har relevanta kriterier på plats för denna transportrutt och kvantitet. Om så är fallet erbjuder systemet en transportör baserat på dina kriterier och visar det visuellt så att du kan placera bokningen.

Du beskriver indata för modulen för automatiserad bokning av transportör genom att ställa in kriterier (riktningar, tjänster, pris, transittid). När modulen är aktiverad i ditt Cargoson-konto aktiveras automatiserad bokning av transportör när du klickar på knappen "Boka" i ditt integrerade affärssystem. Den tar hänsyn till dina inställda kriterier och börjar göra bokningar baserat på det. Transportörens fraktsedlar och spårningslänken genereras redan i ditt affärssystem.