Jüri Zoova, styrelseledamot i Evelekt AS, berättar om hur deras företag började använda Cargoson och vilka fördelar lösningen har gett dem.

Evelekt AS
Evelekt AS är en ledande importör av möbler och inredningsprodukter i Baltikum, baserat på estniskt kapital, med eget butiksnätverk och e-handel. Idag har ett försäljningsnätverk som täcker hela Baltikum utvecklats och det finns även återförsäljare i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Finland.
Målet för Evelekt AS är att berika marknaden för möbler och inredningsvaror och erbjuda nya, spännande och unika möbelkollektioner. Produkterna som marknadsförs av Evelekt är koncentrerade under tre huvudvarumärken: Home4you, Garden4you och Office4you.

Varför bestämde ni er för att prova Cargoson?
Vi var en av de första användarna och idén verkade väldigt intressant. Jag hade tidigare tänkt att det kunde finnas ett verktyg som sammanför transportleverantörer, men vi hade inte stött på en sådan lösning - det var bara de specifika miljöerna hos de specifika transportörerna som vi använde. Det verkade som att Cargoson kunde effektivisera vårt arbete, det fanns ingen risk med att testa, så vi bestämde oss för att prova.

Vem i ert företag arbetar med lösningen, och var det lätt att övertyga anställda att prova något nytt?
Huvudanvändaren är en anställd som organiserar lagerarbetets dagliga process, utfärdar lagerarbetsorder och organiserar transporter. Eftersom vi har ganska många transportpartners, var och en med sin egen miljö, brukade det ta mycket tid att flytta mellan olika miljöer - något som inte längre behöver göras idag, eftersom Cargoson har samlat alla leverantörer i en programvara. Till en början fanns det fortfarande skepsis mot att införa den nya lösningen, vilket är förståeligt, eftersom det med varje ny metod finns en rädsla för att lösningen kan göra livet mer komplicerat istället för att underlätta. Idag har tidigare skeptiker blivit anhängare av lösningen, efter att ha upplevt i första hand hur den underlättar deras arbete.

Som företagsledare, vad anser du vara den största vinsten med Cargoson?
Förutom tidsbesparingen är tre andra aspekter väldigt viktiga för oss:
  • För det första gör Cargoson det lättare att ersätta anställda - om viktig information tidigare var utspridd i olika miljöer och e-postlådor och det var svårt att kommunicera den på ett kompakt sätt, t.ex. om en anställd blev sjuk, gick på semester eller en ny anställd lättare att leva i.
  • För det andra låter Cargoson oss göra viktig statistik för företaget - vi får information om till exempel antal försändelser, volym, vikt, antal partners och kostnader, som vi tidigare var tvungna att leta efter på olika ställen.
  • För det tredje vill jag peka på de ekonomiska besparingarna, som naturligtvis kommer från tidsbesparingarna. Jag tror att vi har sparat in ungefär ett jobb genom att införa Cargoson. Vårt arbete är väldigt säsongsbetonat, och särskilt under högsäsongen fanns det press på att anställa en ny medarbetare, vilket tack vare Cargoson inte var nödvändigt.

Vilka företag skulle du rekommendera Cargoson till?
Cargoson är definitivt lämpligt för e-handelsinriktade företag och är till hjälp för de som har mycket logistik och transporter, antalet transaktioner är stort. Tillverkande företag med ett stort antal order, men i själva verket alla företag med mer än en transportpartner, kan förenkla sina arbetsprocesser med hjälp av Cargoson. Personlig kommunikation från Cargosons sida och det faktum att en lösning på våra problem alltid har hittats snabbt, har också varit viktigt för oss.


Svar på din fråga: Ja, Cargoson passar även för ditt företag.

REGISTRERA DITT KONTO