Ivari Koppel, styrelseledamot i den estniska ledande tillverkaren Chemi-Pharm AS, förklarar hur Cargosons IT-lösning hjälpte till att förenkla deras logistik, i en situation där företagets volymer växte i en aldrig tidigare skådad takt.

Chemi-Pharm AS


Chemi-Pharm AS, grundat 1997, utvecklar, tillverkar och marknadsför desinfektionsmedel, personvårdsprodukter, rengörings- och specialvårdsprodukter samt lyxkosmetikserien D'DIFFERENCE.
AS Chemi-Pharm har dotterbolag i Lettland och Singapore, men produktionen är koncentrerad till Estland och företagets huvudkontor ligger också här. AS Chemi-Pharms produktlista omfattar mer än hundra olika desinfektions-, rengörings- och underhållsprodukter, som är indelade i sex huvudproduktgrupper: rengöringsmedel, hand- och hudanestetika, hudvårdsprodukter, produkter för tvätt och desinfektion av ytor, produkter för tvätt och desinfektion av instrument samt kosmetika.

Vid en tidpunkt då vårt företag och produktionsvolymerna har vuxit snabbt, hjälpte Cargoson till att samla all transporthantering i en dashboard. Vi har 4-5 olika transportpartners och de hade alla sina egna e-beställningssystem, nu sker allt för oss från ett ställe. Detta fungerar för alla anställda i företaget som beställer eller behöver informeras om transportflödet.
Det är också mycket praktiskt om data och statistik för alla försändelser finns tillgängliga från samma programvara. Vi bestämde oss för att börja använda Cargoson redan i april 2020, eftersom denna plattform verkade innovativ och mer kundcentrerad jämfört med de lösningar som erbjöds av transportföretagen. Eftersom alla logistik- och transportföretag har utvecklat sina egna e-beställningsmiljöer, tänkte Cargosons personal på det, tog det ett steg längre och gjorde livet ännu enklare för varuägaren. Vi är mycket nöjda! Och detta är också för att det den senaste tiden har uppstått situationer där det är nödvändigt att hitta en transportpartner till destinationer dit vi inte har skickat varor tidigare, och istället för att själva söka olika transportörer hittade vi snabbt en lösning för dessa transporter genom Cargoson.

Logistikhanteringen har blivit enklare.


Svar på din fråga: JA, Cargoson passar även för ditt företag.