Kaj je poslovno pošiljanje?

Poslovno pošiljanje je strateški proces. Gre za več kot le premikanje blaga; gre za usklajevanje več dejavnikov - načinov pošiljanja, prevoznikov, časov dostave in več - za nemoteno delovanje. To delovanje ni le vidno, temveč tudi sledljivo za vse, ki imajo v organizaciji to pravico.

Poslovna pravila: vodenje procesa pošiljanja

V podjetju je pošiljanje proces, ki ga vodijo skrbno začrtana poslovna pravila. Ta pravila usmerjajo zbiranje, uporabo in shranjevanje podatkov o pošiljanju. Zagotavljajo načrt za zanesljivo in učinkovito delovanje pošiljanja, kar ustvarja izkušnjo, ki stranke zadovolji.

Kaj so poslovna pravila?

Kot je opisano pri IBM-u, poslovna pravila usmerjajo vsakodnevno sprejemanje odločitev v podjetjih. V kontekstu pošiljanja določajo, kako se ravna z odnosi med predmeti, kot so stranke in njihove naročnine. S to pretvorbo dejavnosti organizacije v konkretno poslovno logiko je omogočena avtomatizacija procesov v kontekstu poslovnega pošiljanja.

Poslovna pravila pri pošiljanju

Pri delovanju pošiljanja bi lahko poslovna pravila usmerjala dejanja na podlagi pogojev, kot je "ČE je skupna teža naročila večja od 50 kg, POTEM uporabi tovorni prevoz". Takšna pravila za avtomatizacijo prevoza zagotavljajo strukturiran pristop k sprejemanju odločitev, kar vodi v učinkovitejši in zanesljivejši proces pošiljanja.

Vpliv poslovnih pravil

Z doslednim uveljavljanjem teh pravil v svojem delovanju lahko vaša programska oprema za poslovno pošiljanje optimizira skladnost, operativno učinkovitost in zadovoljstvo strank. Programski opremi omogočajo, da sprejema inteligentne odločitve v realnem času, s čimer se proces pošiljanja optimizira in se izboljša splošna učinkovitost.

Preoblikovanje procesov za večjo učinkovitost


Več kot le uvedba tehnologije

Integracija rešitve za poslovno pošiljanje ni le uvedba nove tehnologije. Gre za proces izpopolnjevanja obstoječih delovnih tokov za povečano avtomatizacijo. Cilj? Povečati učinkovitost delovanja, okrepiti produktivnost in izboljšati izkušnjo strank.

Sprejemanje sprememb

V mnogih podjetjih imajo tradicionalna, ročna opravila trdno oprijemališče. Zaposleni lahko upravljajo prevozne cene in pošiljke v Excelu ali obravnavajo zahteve za spot cene po e-pošti. Spremembe se lahko dojemajo kot grožnja za delovna mesta.

Neizkoriščen potencial v dobavnih verigah

Vendar pa nas poročilo McKinseya opozori na kruto resnico, da so dobavne verige najmanj digitalizirano od petih preučevanih poslovnih področij, z le 43-odstotno digitalizacijo. Presenetljivo je, da se je le 2 % vodilnih delavcev osredotočalo na dobavno verigo v svoji digitalni strategiji.

Dobičkonosen vpliv digitalizacije dobavnih verig

Skrajni čas je, da se ponovno osredotočimo. Skladno z istim poročilom McKinseya lahko digitalizacija dobavnih verig poveča letno rast EBIT za 3,2 % - več kot katero koli drugo poslovno področje. Podjetja, ki preizkusijo sodobno programsko opremo za poslovno pošiljanje, običajno vidijo luč. Avtomatizacija sprosti zaposlene za strateške naloge, poveča učinkovitost in zmanjša napake. Doba digitalne preobrazbe je tu in ljudem omogoča, da opravijo svoje najboljše delo.

Programska oprema za pošiljanje: prelomnica

Rešitve za sisteme za upravljanje prevozov preoblikujejo logistično industrijo. S funkcijami, kot so večprevozniško pošiljanje, integracija prevoznikov, izbira prevoznikov na podlagi pravil in sledenje pošiljkam, omogočajo učinkovitejše upravljanje delovanja pošiljanja. Lahko zadovoljijo potrebe vašega delovanja dobavne verige in vam pomagajo slediti nenehno razvijajočemu se sektorju pošiljanja.

Povpraševanje po prilagodljivosti sistemov za pošiljanje

Ko se podjetja razvijajo in se potrebe po pošiljanju spreminjajo, bi morali biti sistemi za upravljanje teh nalog prilagodljivi. Rešitve, kot sta Cargoson in druge, so zasnovane z mislijo na prilagodljivost in prilagodljivost, kar jih naredi neprecenljive za sodobno, rastoče podjetje.

Poslovno pošiljanje in integracije sistemov

Vaša programska oprema za poslovno pošiljanje bi morala omogočati nemotene integracije s ponudniki 3PL. Izbira programske opreme je pomembna tudi, ko potrebujete nove integracije. Nekateri ponudniki lahko zavrnejo zahtevo, upočasnijo postopek ali visoko zaračunajo. Zato razmislite o sistemu, ki omogoča hitro in stroškovno učinkovito dodajanje in podporo novim integracij programske opreme 3PL, da bo vaše delovanje potekalo nemoteno.

Koristi na celotnem poslovnem spektru

Rešitev za poslovno pošiljanje vpliva na več kot le logistični oddelek. Vsak del podjetja lahko dostopa do podatkov o pošiljanju in jih izkorišča. Od službe za stike s strankami do računovodstva in celo prodaje lahko vsi izkoristijo vpoglede sistema za izboljšanje delovanja.

Dobičkonosnost rešitev za poslovno pošiljanje

Programska oprema za poslovno pošiljanje bi morala prinesti jasno dobičkonosnost naložbe z zmanjšanjem stroškov pošiljanja, izboljšanjem časov dostave ali povečano preglednostjo delovanja. Gre za izboljšanje obstoječih procesov, ne le za odpravljanje težav. Skrbna analiza stroškov in koristi je ključna za zagotovitev premišljene naložbe.

Upravljanje tovora: bistven element

Učinkovito upravljanje tovora je bistveno pri poslovnem pošiljanju. Vaša rešitev za sistem za upravljanje prevozov bi morala zagotavljati robustne funkcije za upravljanje tovora, ki omogočajo učinkovit nadzor nad premiki tovora po kopnem, zraku in morju tako pri linijskem prevozu kot pri zadnji milji. Zanesljiva programska oprema bo zagotovila, da bo naročanje, primerjava, sledenje in upravljanje stroškov tovora potekalo brez težav.

Prihodnost pošiljanja: mednarodno kritje

Ker postaja poslovni svet vse bolj globaliziran, bi morala vaša rešitev za poslovno pošiljanje biti zmožna obvladovati mednarodne zahteve glede pošiljanja. To vključuje upravljanje prevoznih cen, zapletene carinske predpise in prednostne prevoznike, kar zagotavlja nemoten proces pošiljanja čez meje.

Razvijajoča se vloga skladišč

Skladišča niso le skladiščni prostori, temveč sestavni deli procesa pošiljanja. Zato lahko integracija vaše programske opreme za poslovno pošiljanje z vašim sistemom za upravljanje skladišč, kot je švedski Ongoing WMS, pomaga pri natančnem merjenju blaga, boljšem nadzoru zalog in učinkovitejšem upravljanju prevozov.

Sklepna beseda

Ko sprejemamo digitalno preobrazbo, je digitalna rešitev za poslovno pošiljanje iz luksuza postala poslovna nujnost. Ne le, da zagotavlja večji nadzor nad delovanjem pošiljanja in jasno dobičkonosnost naložbe, temveč izboljšuje tudi učinkovitost v celotni organizaciji. Ta dvojna prednost znatno krepi poslovno uspešnost in zadovoljstvo strank.

Pomembno je, da se zavedamo v veliki meri neizkoriščenega potenciala, ki ga prinaša digitalizacija dobavnih verig. Čeprav so najmanj digitalizirano poslovno področje, lahko njihova učinkovita preobrazba vodi do najvišje rasti EBIT. Glede na to postane ponovno osredotočenje naših prizadevanj na digitalizacijo dobavnih verig ne le priložnost, temveč strateška nujnost.