ICS2 - Koga zadeva v letu 2024?

Prevoznike in podjetja, ki uvažajo blago v države EU ali ga tranzitirajo skozi njih. To vključuje poštne operaterje, hitre prevoznike, špediterje in lastnike blaga.
Posredno bo to vplivalo na vse proizvajalce, izvoznike in posameznike zunaj EU, ki pošiljajo blago v EU ali skozi njo.


Kaj je Sistem za nadzor uvoza 2 (ICS2)?

ICS2 je centralni elektronski sistem (zbirno mesto podatkov) za registracijo blaga, ki bo uvoženo v Evropsko unijo (EU), pred njegovim prihodom. EU bo tako lahko bolje nadzorovala blago, ki se prevaža na njena ozemlja ali skozi njih.
Posledično bi morala EU lažje prepoznati tvegane pošiljke, ustrezno ukrepati v dobavni verigi in zmanjšati količino nezakonitega blaga, ki prihaja na njena ozemlja, s čimer bo zaščitila svoj enotni trg in državljane.


Kaj se bo spremenilo v procesu?

Vsi gospodarski subjekti v prevozni verigi bodo morali prilagoditi svoje sisteme in postopke za elektronsko izmenjavo podatkov z ICS2 in poslati informacije o uvoženem blagu prej v procesu. Prej je zadostovalo, da so blago prijavili ob prihodu.
Z ICS2 bo treba deklaracijo za blago poslati v ICS2, preden bo naloženo za prevoz v državi izvora.
Če tega ne boste storili, blaga verjetno ne bo mogoče naložiti za prevoz, kar bo poleg dodatnih stroškov skladiščenja za lastnika blaga pomenilo tudi zamude pri pošiljkah.
Uvedba ICS2 bo zmanjšala količino ročnega obdelovanja informacij in ga nadomestila z integriranim sistemom, ki bo elektronsko izmenjaval carinske podatke.
Spremembe za prevoznike
Prevozniki, špediterji in poštni operaterji bodo svoje sisteme integrirali z ICS2 in svojim strankam (lastnikom blaga) omogočili izpolnjevanje deklaracije za blago v samopostrežnem elektronskem obrazcu.
Spremembe za lastnike blaga
Mnoga podjetja so se zanašala na svojega prevoznega partnerja pri carinskih postopkih. Prevozniki bodo začeli od svojih strank zahtevati, da deklaracije za uvoz izpolnjujejo sami. Kljub začetnemu dodatnemu naporu bo to na dolgi rok lahko zmanjšalo skupne prevozne stroške in skrajšalo tranzitni čas, predvsem zato, ker na strani prevoznika ne bo več potreben deklarant za carino in bodo podatki iz deklaracije samodejno potovali v ICS2.


Kdaj moram biti pripravljen?

ICS2 bo uveden v treh ločenih fazah (izdajah), začenši z integracijami med prevozniki (vključno s poštnimi operaterji) in ICS2. Sledile bodo možne integracije med podjetji in prevozniki.
Različni časovni roki veljajo glede na vašo vlogo v prevoznem procesu:
Cargoson in ICS2

Podjetja, ki za vsakodnevno upravljanje prevozov uporabljajo programsko opremo Cargoson TMS, lahko deklaracijo udobno izpolnijo v Cargosonu skupaj z naročilom prevoza. Cargoson bo podatke iz deklaracije samodejno poslal skupaj s pošiljko prevoznikom, ki imajo to zmožnost. Trenutno ima to funkcionalnost pripravljeno le omejeno število prevoznikov, vendar se bo njihovo število s časom povečevalo.