VBH er en grossist og ekspertmerke for tilbehør til produksjon av vinduer, dører og møbler. Merly Sepri-Eha, leder for forsyningskjeden til VBH Estonia, forklarer hvordan Cargoson møter deres høye forventninger når det gjelder å administrere og effektivisere logistikkprosessene.

I september i fjor begynte VBH Estonia å bruke Cargosons transportadministrasjonsprogramvare (TMS). Cargoson lar deg automatisere og administrere hele logistikken for bedriftens vareflytsystem i ett system. For VBH var de viktigste stikkordene ved valg av Cargoson primært transparent transportinformasjon, rask og enkel sammenligning av fraktpriser og transittider, og praktisk administrasjon av fraktprislister. De nevnte stikkordene skapte ganske høye forventninger da vi begynte å implementere Cargoson. I dag er det en glede å konstatere at Cargoson fullt ut møter disse forventningene. Dette skyldes ikke bare bedre fraktpriser, brukervennlighet, programmets funksjonalitet og dermed vunnet arbeidstid, men også den omfattende tekniske støtten fra Cargoson-teamet, som gjorde samarbeidet til en suksess.


Informasjon og transparens

Stikkord - transparent transportinformasjon. All informasjon om fraktflyten er samlet i ett miljø. Transportforespørsler og bestillinger er på ett sted, synlig for alle ansatte som er involvert i bedriftens logistikkprosesser. Informasjonsutvekslingen om bestilte transporter og transportforespørsler mellom bedriftens logistikere og transportpartnere går gjennom TMS og kan overvåkes for hver transportordre. Implementeringen av automatiske varsler gjør det mulig å motta varsler om statusen for forsendelsene dine og hvis det er forsinkelser i de planlagte ankomstene eller varehentingene.


Priser, transittider og fraktanskaffelse

Rask og enkel sammenligning av priser og transittider - størrelsen på transportkostnadene er en av de viktigste og ofte de største tilleggskostnadene når man priser produktet som skal selges. Dette påvirker direkte både kundens "lommebok" og selgerens fortjenemarginer, så å finne en balanse mellom en passende transportkostnad og en transporttjeneste av høy kvalitet er en av de daglige utfordringene innen fraktadministrasjon. Med støtte fra Cargoson TMS er det mulig å finne dette balansepunktet ved å sammenligne den beste prisen og de mest passende transittidene. En viktig merverdi er at Cargoson beregner bunkersavgiftskoeffisienten (BAF) for brukeren, som regulerer svingningene i drivstoffprisene og endres hver uke.

Prisforhandlinger for fraktanskaffelse. Transportanbudsmalen utarbeidet av Cargoson gjør det enkelt og praktisk å vise viktig informasjon for forhandlinger til transportpartnere. Avtalte anbydspriser kan raskt og enkelt lastes opp i vår Cargoson TMS-konto eller hentes via API-tilkobling fra transportørenes databaser hvis aktuelt. For å oppnå gode avtaler under prisforhandlinger er det også viktig å ha allsidige transportstatistikker basert på retninger og volumer i Cargoson, som kan brukes til å lage prognoser for videre samarbeid.


Måling av fotavtrykket til VBH-transporter

Beregning av CO2-utslipp fra frakttransport - å minimere påvirkningen av klimaendringene er alles ansvar. I tillegg til et personlig bidrag er det mulig å foretrekke transportpartnere på bedriftsnivå som har tatt ansvar for å minimere utslipp og sikre miljøvern. Cargoson viser hver transportørs CO2-utslipp og fotavtrykk basert på transportordren. Datautveksling med globale, regionale eller lokale transportører - Cargosons brukermasse inkluderer for øyeblikket over 900 transportselskaper å velge blant for å finne de beste partnerne som møter transportbehovene til hver enkelt bedrift.


Svar på spørsmålet ditt: Ja, Cargoson passer også for din bedrift

BOOK EN DEMO