Kiket érint az ICS2 2024-ben?

Az EU országokba árukat importáló vagy azokon árutranszitot végző fuvarozókat és vállalkozásokat. Ide tartoznak a postai szolgáltatók, expressz fuvarozók, szállítmányozók és árutulajdonosok.
Közvetve az EU-n kívülről az EU-ba vagy azon keresztül árukat küldő gyártók, exportőrök és magánszemélyek is érintettek lesznek.


Mi az Import Control System 2 (ICS2)?

Az ICS2 egy központi elektronikus rendszer (adatgyűjtő pont) az Európai Unióba (EU) importálandó áruk beérkezés előtti regisztrálására. Lehetővé teszi az EU számára, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljon a határain belépő áruk felett.
Ennek eredményeként az EU jobban képes lesz azonosítani a kockázatos küldeményeket, a megfelelő ponton beavatkozni az ellátási láncba, és csökkenteni az illegális áruk beáramlását határain belül, ezzel védve az egységes piacát és polgárait.


Mi változik a folyamatban?

A szállítási lánc minden gazdasági szereplőjének kötelessége rendszereit és eljárásait az ICS2-vel való elektronikus adatcseréhez igazítani, és az importálandó árukról korábban küldeni információt a folyamatban. Korábban elegendő volt az árut a beérkezéskor bejelenteni.
Az ICS2-vel az árubehozatali nyilatkozatot az eredeti országban, a szállításra történő felrakodás előtt el kell küldeni az ICS2-nek.
Ennek elmulasztása valószínűleg azt eredményezi, hogy az árut nem rakják fel szállításra, és késedelmes szállítmányokat okoz, valamint további raktározási díjakat az áru tulajdonosának.
Az ICS2 bevezetése csökkenti a manuális információfeldolgozás mennyiségét, és egy integrált rendszerrel helyettesíti azt, amely elektronikusan cseréli a vámadatokat.
Változások a fuvarozók számára
A fuvarozóknak, szállítmányozóknak és postai szolgáltatóknak integrálniuk kell rendszereiket az ICS2-vel, és lehetővé kell tenniük ügyfeleik (árutulajdonosok) számára az árubehozatali nyilatkozat kitöltését önkiszolgáló elektronikus űrlapon.
Változások az árutulajdonosok számára
Sok vállalkozás a fuvarozó partnerére hagyatkozott a vámeljárások elvégzésében. A fuvarozók ezentúl ügyfeleiktől fogják kérni az importnyilatkozatok házon belüli kitöltését. Az induló többletmunka ellenére ez hosszú távon csökkentheti az összesített szállítási költségeket és a szállítási időt. Főként azért, mert a fuvarozó oldalán nem lesz szükség vámügyintézőre, és az adatok közvetlenül az ICS2-be kerülnek.


Mikorra kell felkészülni?

Az ICS2-t három külön szakaszban (kiadásban) vezetik be, kezdve a fuvarozók (beleértve a postai szolgáltatókat) és az ICS2 közötti integrációkkal. Ezt követik majd a vállalkozások és fuvarozók közötti opcionális integrációk.
A folyamatban betöltött szerepétől függően eltérő határidők vonatkoznak Önre:

ICS2 szakaszai 2021-2024
ICS2 szakaszai 2021-2024

Forrás: Adó- és Vámunió, Európai BizottságA Cargoson és az ICS2

Azon vállalkozások, amelyek a Cargoson TMS szoftverét használják mindennapi szállításkezelési rendszerként, kényelmesen kitölthetik nyilatkozatukat a Cargosonban a szállítmány megrendelésével együtt. A Cargoson automatikusan elküldi a nyilatkozat adatait a fuvarozóknak a szállítmánnyal együtt, amennyiben a fuvarozó képes ezeket az információkat fogadni. Jelenleg korlátozott számú fuvarozó rendelkezik ezzel a funkcióval, de a számuk idővel növekedni fog.