ICS2 - Koga se tiče 2024. godine?

Prijevoznike i tvrtke koje uvoze robu u zemlje EU ili tranzitiraju robu kroz zemlje EU. To uključuje poštanske operatere, ekspresne prijevoznike, špeditera i vlasnike robe.
Neizravno će biti pogođeni svi proizvođači, izvoznici i pojedinci izvan EU koji šalju robu u ili kroz EU.


Što je Sustav kontrole uvoza 2 (ICS2)?

ICS2 je središnji elektronički sustav (točka prikupljanja podataka) za registraciju robe koja će se uvoziti u Europsku uniju (EU) prije njenog dolaska. To omogućuje EU-u bolju kontrolu nad robom koja se prevozi do ili kroz njezine granice.
Kao rezultat toga, EU bi trebala moći bolje identificirati visokorizične pošiljke, intervenirati u najprikladnijoj točki u opskrbnom lancu i smanjiti količinu nezakonite robe koja stiže unutar njezinih granica kako bi zaštitila svoje jedinstveno tržište i građane.


Što će se promijeniti u procesu?

Svi gospodarski subjekti u transportnom lancu dužni su prilagoditi svoje sustave i postupke za elektroničku razmjenu podataka s ICS2 sustavom i slati informacije o robi koja se uvozi ranije u procesu. Prethodno je bilo dovoljno deklarirati robu po dolasku.
S ICS2 sustavom, deklaracija robe mora se poslati ICS2 sustavu prije nego što se roba utovari za prijevoz u zemlji podrijetla.
Ako se to ne učini, vjerojatno će doći do toga da se roba neće utovariti za prijevoz i uzrokovati kašnjenje pošiljke uz dodatne troškove skladištenja za vlasnika robe.
Implementacija ICS2 sustava smanjit će količinu ručne obrade informacija i zamijeniti je integriranim sustavom koji elektronički razmjenjuje carinske podatke.
Promjene za prijevoznike
Prijevoznici, špediteri i poštanski operateri integrirat će svoje sustave s ICS2 sustavom i omogućiti svojim klijentima (vlasnicima robe) da ispune deklaraciju robe u samousluzi na elektroničkom obrascu.
Promjene za vlasnike robe
Mnoge tvrtke oslanjale su se na svog prijevoznog partnera za obavljanje carinskih postupaka. Prijevoznici će početi tražiti od svojih klijenata da sami ispune uvozne deklaracije. Unatoč dodatnom naporu na početku, to bi moglo smanjiti ukupne troškove prijevoza i skratiti vrijeme tranzita na duge staze. Uglavnom zato što carinskog deklaranta na strani prijevoznika više neće biti uključenog, a podaci deklaracije automatski se prenose iz izvora u ICS2 sustav.


Kada moram biti spreman?

ICS2 sustav implementira se u tri odvojena izdanja (faze), počevši od integracija između prijevoznika (uključujući poštanske operatere) i ICS2 sustava. Nakon toga slijede opcionalne integracije između tvrtki i prijevoznika.
Primjenjuju se različiti rokovi ovisno o vašoj ulozi u procesu prijevoza:

Faze ICS2 sustava 2021.-2024.
Faze ICS2 sustava 2021.-2024.

Izvor: Oporezivanje i Carinska unija, Europska komisijaCargoson i ICS2

Tvrtke koje koriste Cargosonov TMS softver kao svoj svakodnevni sustav za upravljanje prijevozom mogu praktično ispuniti svoju deklaraciju zajedno s narudžbom prijevoza. Cargoson će automatski poslati podatke deklaracije s pošiljkom prijevoznicima koji imaju mogućnost primanja tih informacija. Trenutno je broj prijevoznika koji imaju tu funkcionalnost spreman ograničen, ali taj će se broj s vremenom povećavati.