Favoritfragtmand i Cargosons fragtmandsvalgsvisning.
Hver bruger kan definere favoritfragtmænd baseret på retning, som vil blive vist først på brugerens fragtmandsvalg på skrivebordet.
Hvis du regelmæssigt bruger en fragtmand i en bestemt retning, kan du markere den pågældende fragtmand, og fragtmanden vil blive vist først på din liste for den pågældende fragtretning.
Du kan også markere flere favoritfragtmænd, så fragtmændene vil blive vist øverst på listen i alfabetisk rækkefølge.

Sådan indstiller du en favoritfragtmand

  1. Opret en ny forsendelse.
  2. Tryk på "stjernen" foran den pågældende fragtmand (den bliver gul).
  3. Fragtmanden er nu udpeget som din favorit for den pågældende transportretning.


Indstil fragtmand som favorit (Cargoson)
Indstil fragtmand som favorit (Cargoson)
Vil du have din virksomheds logistik til at være lige så nem?

REGISTRER EN KONTO