Denne artikel giver indsigt i ESG-rapportering. Du vil lære, hvorfor det er blevet indført, og om det er valgfrit eller obligatorisk for din virksomhed. Jeg vil også skrive om, hvorfor din virksomhed kan drage fordel af frivillig rapportering, og hvordan Cargoson kan hjælpe dig med den miljømæssige del af ESG-rapportering.

Miljø, sociale forhold og ledelse - hvad indebærer det?

Miljø

Engagement i bæredygtighed og ansvarlige miljøpraksisser
 • Energieffektivitet
 • Drivhusgasemissioner,
 • Forurening, affaldshåndtering
 • Ressourcebevarelse

Sociale forhold

Engagement i social ansvarlighed og etiske praksisser:
 • Arbejdsstandarder
 • Medarbejdermangfoldighed og inklusion
 • Indvirkning på samfundet
 • Kundeforhold

Ledelse

Struktur og praksisser for en virksomheds ledelse og styring.
 • Bestyrelsesmangfoldighed
 • Direktørgodtgørelse
 • Risikostyring
 • Gennemsigtighed

Hvorfor har vi brug for ESG-rapportering?

Virksomheder har længe kunnet rapportere om deres ESG-indsatser uafhængigt af regulatorer som EU-parlamentet, men indtil nu har det ikke været muligt at vurdere en virksomheds indsatser på en pålidelig måde eller summere tallene for at drage brede konklusioner og træffe beslutninger.

ESG som begreb blev først nævnt i en fælles rapport fra FN og 50 finansielle institutioner i 2004 - Who Cares Wins, men ifølge Google Trends begyndte ESG først at vinde indpas som søgefrase i 2018, og siden da er brugen af det steget enormt seks gange på tidspunktet for skrivningen af denne artikel i februar 2023.
Så man kan kun forestille sig interessen for ESG fra virksomhedernes marketingafdelinger, hvilket rejser spørgsmålet om pålideligheden af de data, som virksomhederne præsenterer.
For at tage fat på disse problemer har Europa-Parlamentet fastsat reglerne i Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), som trådte i kraft den 5. januar 2023.
De berørte virksomheder skal anvende reglerne for regnskabsåret 2024, for rapporter offentliggjort i 2025 (Europa-Kommissionen).
CSR-direktivet fastslår, at de oplysninger, som virksomhederne giver i deres rapport, skal revideres og certificeres uafhængigt. Dette garanterer, at den finansielle og bæredygtighedsrapportering går hånd i hånd, hvilket gør data pålidelige, gennemsigtige og sammenlignelige.


Hvem interesserer sig for dine ESG-indsatser?

Der er flere makroniveauårsager til, hvorfor det er vigtigt at forbedre miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter i din virksomhed, men det er ikke fokus for denne artikel. Jeg prøver snarere at fremhæve potentielle interessenter for din virksomhed.
Millennials, født mellem 1981-1996, udgør en stor del af de potentielle kunder og medarbejdere i vores nuværende økonomi. Deres købsbeslutninger påvirkes i stigende grad af, hvor grøn og etisk processen med at fremstille det produkt, de er interesseret i, har været, og de søger at arbejde for virksomheder med en bæredygtig køreplan.
Disse virksomheder tvinger på deres side deres leverandører længere nede i kæden til at blive mere gennemsigtige omkring deres driftsmetoder, hovedsageligt på miljø- og socialniveau.
Uafhængigt af virksomhedens størrelse er kunder, leverandører og investorer i stigende grad interesserede i deres partneres ESG-indsatser. Derfor giver det virksomheder en fordel at være gennemsigtige og give disse oplysninger frem for dem, der endnu ikke værdsætter det.
For rapporteringsstruktur og trin vil du modtage al nødvendig støtte fra din revisionsfirma - de mest almindelige mistænkte er KPMG, EY, Deloitte og PWC, men der vil være mange flere aktører på markedet, efterhånden som revision i Europa er på vej til at blive standardiseret.


Er ESG-rapportering obligatorisk for min virksomhed?

EU's bæredygtighedsrapportering er obligatorisk, hvis virksomheden opfylder mindst ét af følgende kriterier:
 • 250 ansatte i løbet af et regnskabsår
 • nettoomsætning på 40 millioner EUR
 • Børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Hvis din virksomhed opfylder eller overskrider et af disse tal, har du en forpligtelse.
Selv hvis din virksomhed ikke overskrider nogen af disse milepæle, men ønsker at være konkurrencedygtig på lang sigt, er der en god chance for, at frivillig rapportering også kan gavne din virksomhed.
Kriterier for ESG-rapporteringskrav
Kriterier for ESG-rapporteringskrav


Hvordan kan Cargoson hjælpe?

Hvis din virksomhed sender eller modtager varer fra kunder og leverandører, er der stor sandsynlighed for, at Cargoson kan hjælpe dig med at reducere din virksomheds CO2-aftryk. Ifølge FN genereres 23% af de menneskeskabte emissioner af transport, hvilket gør det til en betydelig del af ESG-puslespillet.
Når virksomheder begynder at fokusere på at reducere CO2-emissioner, tænker de ofte på CO2-kompensation (også kaldet grønvask). Det tillader virksomheder at fortsætte med at producere emissioner og senere kompensere for det gennem øget CO2-lagring - f.eks. ved at plante træer. Mens det hjælper, er det stadig at håndtere konsekvensen, efter skaden er sket.

CO2-udledning efter transporttype
CO2-udledning efter transporttypeCargoson beregner CO2-estimater for hver forsendelse, fragtmand og transporttype, før forsendelsen er booket. Dette giver virksomheder mulighed for at reagere proaktivt og undgå overskydende CO2e-produktion fra starten ved at vælge mindre forurenende transporttyper eller en fragtmand med nyere lastbiler.
For eksempel udleder det at sende en pakke på 1 kg fra Frankrig til Sverige med fly tæt på 4 gange mere CO2 end at transportere pakken ad landevejen - hvis du ikke har travlt, kan du overveje at vælge landtransport (se figuren ovenfor).
Det er nemt at træffe miljøvenlige transportbeslutninger i Cargoson, og derfor er det en hurtig, problemfri og omkostningseffektiv måde for virksomheder at begynde at reducere deres CO2-aftryk og sætte en positiv tendens i deres ESG-målinger.


Interesseret i at begynde at måle din virksomheds CO2-aftryk?


BOG DEMO