Hvad er e-Fragtbrev i 2024?

Et e-fragtbrev, kort for elektronisk fragtbrev, er et digitalt dokument, der indeholder detaljer om transporten af varer fra ét sted til et andet. Det genereres og vedligeholdes elektronisk og tjener som bevis på varernes bevægelse ved indenrigsleverancer (inden for landets grænser).
E-fragtbrevet indeholder vigtige oplysninger som afsenderens og modtagerens navne og adresser, varernes beskrivelse, mængden af de varer, der transporteres, køretøjets nummer eller forsendelsesid, dato og tidspunkt for afsendelse samt den forventede leveringsdato. E-fragtbreve er en del af digitaliseringsbestræbelserne inden for logistik- og transportbranchen, der sigter mod at forenkle og strømline generering og styring af dokumentation.

e-Fragtbrev skabelon 2024
e-Fragtbrev skabelon 2024
e-Fragtbrev i Cargoson TMS

Her er et generelt overblik over, hvordan Cargoson TMS e-fragtbrev fungerer:

  1. Generering af e-fragtbrev: Det første skridt er at generere et e-fragtbrev for de varer, der skal transporteres. Cargoson TMS-systemet giver en brugervenlig grænseflade til at generere e-fragtbreve, hvor du kan indtaste de nødvendige oplysninger som afsender- og modtagerdetaljer, transportmåde, varebeskrivelse og andre relevante detaljer.
  2. Digital signering af e-fragtbrev: Når e-fragtbrevet er genereret, vil det blive digitalt underskrevet og logget (personnavn, lokation og tidsstempel) baseret på forsendelsesmilestones for at sikre dokumentets ægthed. Når en forsendelsesmilepæl ("Indsamlet" og "Leveret") opdateres, tilføjes en digital signatur til dokumentet, som fungerer som en unik identifikator for underskriveren. Dette gøres for at sikre, at e-fragtbrevet ikke er blevet pillet ved, og at oplysningerne i dokumentet er pålidelige og nøjagtige.
  3. Deling af e-fragtbrev: Efter digital signering kan e-fragtbrevet automatisk deles med alle relevante parter - leverandør (lastested), varemodtager (aflæsningssted) og fragtmand. Dette sikrer, at alle involverede i forsendelsen har adgang til de nødvendige oplysninger og kan følge forsendelsens fremskridt.
  4. Styring af e-fragtbrev: Cargoson TMS-systemet giver også funktioner til at styre e-fragtbreve gennem hele transportprocessen. Dette omfatter opdatering og ændring af e-fragtbrevsoplysninger efter behov, logning af e-fragtbrevets status og sikring af, at skattemyndighederne kan få det nødvendige dokument, når det anmodes om det.Hvilke virksomheder bør bruge e-Fragtbrev?

Generelt bør enhver virksomhed, der er involveret i transport af varer, bruge et e-fragtbrev, hvis det kræves af regeringen eller virksomhedens egen politik. De specifikke regler omkring hvem der skal bruge e-fragtbreve og hvornår, kan variere fra land til land, men i de fleste tilfælde gælder det for virksomheder, der transporterer varer ad vej, jernbane, luft eller sø.
Reglerne og bestemmelserne vedrørende e-fragtbreve kan variere fra land til land, men her er nogle eksempler på typer af virksomheder, der muligvis skal bruge e-fragtbreve:

  • Producenter og handlende, der transporterer varer fra ét sted til et andet (læs mere: TMS for producenter)
  • E-handelsvirksomheder, der transporterer varer fra deres lagre til deres kunder
  • Detailhandlere, der transporterer varer fra deres lager til deres butikker
  • Importører og eksportører, der transporterer varer over grænser
  • Byggevirksomheder, der transporterer varer og materialer fra/til deres byggepladser.
  • Logistik- og transportvirksomheder, der flytter varer på vegne af deres kunderVed at bruge Cargoson TMS e-fragtbrevsfunktionaliteten kan virksomheder strømline og forenkle styringen af e-fragtbreve, reducere risikoen for fejl og forsinkelser, forbedre overholdelsen og give bedre synlighed i deres transportoperationer.

START MED AT BRUGE CARGOSON