W dynamicznym świecie logistyki i zarządzania transportem, innowacyjne podejście Cargoson do zamówień transportowych inicjowanych przez dostawców rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy obsługują swoje potrzeby wysyłkowe. Poprzez integrację możliwości zamawiania przez osoby trzecie z automatyczną rezerwacją przewoźnika, Cargoson TMS umożliwia kontrolę, optymalizację i upraszcza operacje logistyczne.


Zamawianie przez osoby trzecie: Uproszczenie rezerwacji inicjowanych przez dostawców

Niedawne wprowadzenie roli osoby trzeciej w Cargoson TMS oznacza znaczący krok w kierunku wzmocnienia pozycji dostawców. Ta rola umożliwia dostawcom dokonywanie rezerwacji bezpośrednio z konta Cargoson firmy, wspierając bezproblemowy, wydajny i przejrzysty proces. Oto jak to działa:

 • Przypisanie roli: Po przypisaniu roli osoby trzeciej dostawcy, otrzymuje on e-mail aktywacyjny konta, uzyskując dostęp do dostosowanego widoku Cargoson.
 • Skoncentrowany dostęp: Dostawcy mogą widzieć i zarządzać tylko swoimi przesyłkami, zapewniając prywatność i koncentrację danych.
 • Zarządzanie przesyłkami: Dostawcy mogą wprowadzać dane przesyłki i zamawiać transport z predefiniowanej listy przewoźników, ale nie będą mieli dostępu do wrażliwych informacji, takich jak inne przesyłki, ceny czy czasy tranzytu.
 • Elastyczność operacyjna: W zależności od preferencji, dostawcy mogą albo tylko dodać nowe informacje o przesyłce, abyś mógł zdecydować o transporcie, albo sami mogą przeprowadzić cały proces rezerwacji.


Automatyczna rezerwacja przewoźnika: Zwiększenie efektywności dzięki technologii

Automatyczna rezerwacja przewoźnika, kluczowa funkcja Cargoson TMS, uzupełnia system zamawiania przez osoby trzecie, wprowadzając element inteligentnej automatyzacji:

 • Inteligentny wybór: System pomaga w wyborze najbardziej odpowiednich przewoźników dla przesyłek na podstawie różnych kryteriów, w tym kosztów, czasu tranzytu i wpływu na środowisko.
 • Integracja i automatyzacja: Poprzez ustawienie kryteriów w module automatycznej rezerwacji przewoźnika, system automatycznie rezerwuje przewoźników po naciśnięciu przycisku "Automatycznie wybierz przewoźnika".
 • Bezproblemowy proces: Ta funkcja nie tylko automatyzuje proces rezerwacji, ale także zapewnia generowanie etykiet wysyłkowych i linków do śledzenia w Cargoson, zwiększając efektywność operacyjną.


Korzyści z integracji zamawiania przez osoby trzecie z automatyczną rezerwacją przewoźnika

Łącząc te dwie funkcje, Cargoson TMS oferuje solidne rozwiązanie dla firm:

 • Scentralizowane informacje: Wszystkie informacje o frachcie, czy to wychodzącym, przychodzącym czy krajowym, są dostępne w jednym miejscu.
 • Efektywność operacyjna: Automatyzacja i delegowane procesy rezerwacji usprawniają logistykę, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko błędów.
 • Optymalizacja kosztów: Inteligentny wybór przewoźnika może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów poprzez wybór najbardziej ekonomicznych opcji.
 • Odpowiedzialność środowiskowa: Biorąc pod uwagę emisję CO2 frachtu przy wyborze przewoźnika, firmy mogą podejmować bardziej świadome ekologicznie decyzje.


Krok w kierunku zaawansowanego zarządzania logistyką

Podejście Cargoson do umożliwienia zamawiania przez osoby trzecie i integracji automatycznej rezerwacji przewoźnika nie polega tylko na uproszczeniu logistyki; chodzi o jej przedefiniowanie.
Te funkcje odzwierciedlają głębokie zrozumienie wyzwań, przed którymi stoją współczesne firmy i oferują praktyczne, wydajne rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chcesz dać swoim dostawcom większą autonomię w procesie rezerwacji, czy wykorzystać technologię do inteligentniejszego wyboru przewoźnika, Cargoson TMS jest wyposażony, aby podnieść Twoje operacje logistyczne na wyższy poziom.


Umów demo i zobacz, jak zautomatyzować zamówienia transportowe dostawców według predefiniowanych kryteriów.
UMÓW DEMO


FAQ


 1. Jak działa zamawianie przez dostawców w Cargoson TMS?
  Dostawcy mogą składać zamówienia transportowe w imieniu firmy, korzystając z konta o ograniczonym dostępie w Cargoson TMS, gdzie mogą wprowadzać dane przesyłki i automatycznie rezerwować zamówienie transportowe według predefiniowanych reguł przewoźnika.

 2. Jakie są korzyści z używania Cargoson TMS do automatycznej rezerwacji przewoźnika?
  Optymalizuje proces wyboru przewoźnika w oparciu o kryteria takie jak koszt, czas tranzytu i emisja CO2, poprawiając efektywność i redukując koszty.

 3. Czy dostawcy mogą zobaczyć wrażliwe informacje, takie jak ceny lub czasy tranzytu w Cargoson TMS?
  Nie, dostawcy nie mogą zobaczyć innych przesyłek, cen ani innych delikatnych informacji w swoim widoku Cargoson.

 4. W jaki sposób funkcja automatycznej rezerwacji przewoźnika w Cargoson TMS wybiera najbardziej odpowiednich przewoźników dla przesyłek?
  System wybiera przewoźników na podstawie predefiniowanych kryteriów, takich jak koszt, czas tranzytu, emisja CO2 lub stały przewoźnik na danej trasie.

 5. Jakie kryteria można ustawić w Cargoson TMS dla automatycznej rezerwacji przewoźnika?
  Użytkownicy mogą ustawić kryteria takie jak kierunki, usługi, cena, czas tranzytu lub emisja CO2 dla modułu automatycznej rezerwacji przewoźnika.

 6. W jaki sposób Cargoson TMS zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych w zamawianiu przez osoby trzecie?
  Dostawcy mają dostęp wymagający logowania, skoncentrowany tylko na ich przesyłkach, zapewniając prywatność i bezpieczeństwo danych.

 7. Czy dostawcy mogą przeprowadzić cały proces rezerwacji w Cargoson TMS?
  Dostawcy mogą albo tylko dodać nowe informacje o przesyłce, albo automatycznie zarezerwować transport na podstawie umowy firmy z nimi.

 8. W jaki sposób Cargoson TMS integruje się z istniejącym systemem ERP firmy do zarządzania logistyką?
  Cargoson TMS może być zintegrowany z różnymi systemami ERP, takimi jak Microsoft Business Central, Odoo, Monitor, Epicor, Directo, Erply, SAP, Magento, WooCommerce itp., przy użyciu otwartego API Cargoson.


Umów demo i zobacz, jak możesz zautomatyzować zamówienia transportowe dostawców.
UMÓW DEMO