Przez ponad 100 lat CZAS TRANZYTU i CENA TRANSPORTU były głównymi kryteriami decyzyjnymi w logistyce B2B. ALE JUŻ NIE!

Po raz pierwszy w historii świata, nadawcy mogą porównywać i brać pod uwagę ślad węglowy przed podjęciem decyzji o transporcie pomiędzy różnymi przewoźnikami i metodami transportu.

Porozumienie klimatyczne ONZ w sprawie sektora transportu
Zgodnie z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), istnieje już powszechna zgoda na redukcję emisji CO₂ z transportu o co najmniej 50% najpóźniej do 2050 roku. Dwutlenek węgla (CO2) nie jest zanieczyszczeniem, ale gazem cieplarnianym, który przyczynia się głównie do globalnego ocieplenia i jest powiązany ze zmianami klimatycznymi. Transport towarowy jest jednym z sektorów, w których wzywa się do skutecznych interwencji publicznych i prywatnych w celu redukcji emisji CO₂ i gdzie potrzebne są środki adaptacyjne, aby zmniejszyć podatność na zmiany klimatu. Obecnie sektor transportu odpowiada za około 30% emisji CO₂ w krajach rozwiniętych i około 23% całkowitej emisji CO2 spowodowanej przez człowieka na świecie.
(https://unfccc.int/).

Podejmuj świadome ekologicznie decyzje transportowe
Cargoson jest jednym z niewielu narzędzi programowych - jeśli nie jedynym - gdzie można wybrać przewoźnika na podstawie wstępnie obliczonych szacunkowych emisji CO₂ dla każdej pojedynczej przesyłki. Oprócz szacowanego czasu dostawy i ceny, można zobaczyć szacowany wpływ przesyłki na środowisko i uwzględnić tę wiedzę w procesie decyzyjnym. W Cargoson wierzymy, że każdy podejmujący decyzje transportowe powinien mieć możliwość dokonania bardziej zrównoważonego wyboru bez dodatkowych kłopotów. A jeśli Twój klient również jest świadomy ekologicznie, to prawdopodobnie będzie w stanie zrozumieć i docenić Twoją zrównoważoną decyzję transportową.

Jak to obliczamy?
Nasze obliczenia emisji gazów cieplarnianych opierają się głównie na współczynnikach konwersji raportowania gazów cieplarnianych rządu Wielkiej Brytanii (https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021) oraz na ramach Global Logistics Emissions Council (https://www.smartfreightcentre.org/en/how-to-implement-items/what-is-glec-framework/58/), których zasady obliczeń opierają się na normie EN16258.
Używamy różnych zewnętrznych silników trasowania i geokodowania do obliczania przebytych odległości. Ponadto opracowaliśmy własne algorytmy do obliczania emisji gazów cieplarnianych dla różnych środków transportu.
Istnieje wiele świetnych narzędzi do obliczania emisji gazów cieplarnianych, ale często trudną częścią jest uwzględnienie różnic w procedurach obsługi różnych towarów o różnych rozmiarach. Nasz model uwzględnia nie tylko odległość i sposób transportu, ale także charakterystykę towarów. Pełne ładunki ciężarówek są często dostarczane bezpośrednio - tu nie ma trudności. Ale małe paczki są dostarczane przez terminale i przy użyciu znacznie mniejszych pojazdów. Trudną częścią jest przewidzenie prawidłowego typu pojazdu. Faktycznie używana ciężarówka może być określona, jeśli przewoźnik transportuje towary tylko przy użyciu własnej floty. W wielu przypadkach wykorzystywani są zewnętrzni partnerzy logistyczni, a w tych przypadkach kluczowa jest dokładność szacunków.

Transport drogowy
W zależności od przebywanej odległości i charakterystyki towarów, przewidujemy, jaki typ pojazdu będzie prawdopodobnie używany. Na przykład, do małych paczek używane są minibusy, podczas gdy do przesyłek drobnicowych i częściowych ładunków używane są sztywne ciężarówki. Typ ciężarówki zależy również od odległości transportu. Jeśli odległość jest krótka, do małych paczek używane są tylko minibusy. Jeśli odległość jest dłuższa, to odbiór i dostawa odbywa się minibusem; do transportu liniowego normalnie używa się znacznie większych ciężarówek.
Różne typy ciężarówek mają również bardzo różne średnie współczynniki załadunku. Kursy dostawcze są zwykle ograniczone liczbą przystanków, a nie pojemnością pojazdu, podczas gdy ciężarówki liniowe są prawie w pełni załadowane.
Typ pojazdu i współczynnik załadunku to jedne z najważniejszych cech przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych dla transportu drogowego.
Dodatkowo bierzemy pod uwagę skład floty danej firmy logistycznej: ile, jakiego typu i jak stare są pojazdy. Prawie niemożliwe jest dokładne przewidzenie, które dokładnie ciężarówki były lub będą używane do danej przesyłki. Ale biorąc pod uwagę, że względy ekonomiczne zmuszają firmy logistyczne do jak najlepszego wykorzystania swojej floty, możemy obliczyć osobisty średni współczynnik emisji dla każdej firmy logistycznej i wykorzystać go w naszym modelu obliczeń emisji gazów cieplarnianych.

Transport morski
Mamy własny silnik trasowania dla transportu morskiego. Zebraliśmy informacje o wszystkich aktywnych trasach morskich do naszej bazy danych i używamy tych informacji do trasowania każdej przesyłki z punktu odbioru do najbliższego portu, następnie przez trasy morskie do najbliższego portu docelowego, a na koniec ostatnia mila jest ponownie trasowana przy użyciu dróg.
Transport lotniczy
W oparciu o zalecenia GLEC Framework, używamy obliczeń odległości po wielkim kole (GCD) do trasowania przesyłek lotniczych, plus stała 95 km zgodnie z EN16258, aby uwzględnić manewrowanie na początku i końcu lotu.
Transport kolejowy
Trasowanie przesyłek kolejowych jest najtrudniejsze spośród głównych rodzajów transportu towarowego. Ogólnie rzecz biorąc, sieć kolejowa jest znana, ale istnieje wiele ograniczeń. Niektóre linie kolejowe są przeznaczone tylko dla pociągów elektrycznych, niektóre mogą obsługiwać zarówno pociągi spalinowe, jak i elektryczne, ale istnieją pewne ograniczenia dla pociągów towarowych. Innym tematem jest szerokość toru kolejowego. Technicznie możliwa jest zmiana podwozia pociągu, ale w rzeczywistości dla pociągów towarowych tego podejścia zwykle się unika, co powoduje dodatkowe wyzwania dla trasowania kolejowego, ponieważ faktyczną trasę trudno przewidzieć. Według naszej wiedzy, silnik trasowania, który mógłby trasować przesyłki kolejowe z dużą dokładnością na całym świecie, (jeszcze) nie istnieje.
W rezultacie, na razie używamy obliczeń odległości po wielkim kole ze średnim współczynnikiem objazdu sieci kolejowej. Daje to nieco mniej dokładne wyniki, ale w przyszłości chcemy zbudować lub zacząć używać zewnętrznego silnika trasowania, który może znaleźć optymalną trasę wzdłuż sieci kolejowej.
Szacowane emisje gazów cieplarnianych w Cargoson
Cargoson oblicza szacowane emisje gazów cieplarnianych dla wszystkich Twoich przewoźników i ich usług transportowych przed faktycznym zarezerwowaniem przesyłki. Daje to użytkownikowi możliwość podejmowania decyzji z uwzględnieniem środowiska.
W tym celu stworzyliśmy sposób, aby każdy przewoźnik mógł opisać i utrzymywać swoją flotę w Cargoson. W szczególności, jakiego typu pojazdy używają, ile i jak stare są pojazdy. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ wieku pojazdu na całkowitą emisję gazów cieplarnianych nie jest bardzo duży, ale daje dobry wgląd we flotę pojazdów przewoźnika.


Potrzebujesz szybko obliczyć emisję CO2 dla przesyłki?
WYPRÓBUJ NASZ TESTOWY KALKULATOR EMISJI CO2 DLA TRANSPORTU TOWAROWEGO

KALKULATOR EMISJI CO2