Denne artikkelen gir innsikt i ESG-rapportering. Du vil lære hvorfor den har blitt innført og om den er valgfri eller obligatorisk for selskapet ditt. Jeg vil også skrive om hvorfor selskapet ditt kan dra nytte av frivillig rapportering og hvordan Cargoson kan hjelpe deg med miljøaspektet ved ESG-rapportering.

Miljø, samfunn og styring – hva ligger i det?

Miljø

Forpliktelse til bærekraft og ansvarlige miljøpraksiser
 • Energieffektivitet
 • Utslipp av drivhusgasser,
 • Forurensning, avfallshåndtering
 • Ressursbevaring

Samfunn

Forpliktelse til samfunnsansvar og etiske praksiser:
 • Arbeidslivsstandarder
 • Mangfold og inkludering blant ansatte
 • Samfunnspåvirkning
 • Kundeforhold

Styring

Struktur og praksis for et selskaps ledelse og styring.
 • Mangfold i styret
 • Godtgjørelse til ledelsen
 • Risikostyring
 • Åpenhet

Hvorfor trenger vi ESG-rapportering?

Selskaper har kunnet rapportere om sine ESG-innsatser uavhengig av regulatorer som EU-parlamentet lenge, men til nå har det ikke vært mulig å pålitelig vurdere et selskaps innsats eller summere tallene for å trekke omfattende konklusjoner og fatte beslutninger.

ESG som begrep ble først nevnt i en felles rapport fra FN og 50 finansinstitusjoner i 2004 – Who Cares Wins, men ifølge Google Trends begynte ESG først å få oppmerksomhet som søkeord i 2018, og fra da av har bruken økt seksdobbelt innen skrivingen av denne artikkelen i februar 2023.
Så man kan bare forestille seg interessen for ESG fra selskapenes markedsavdelinger, noe som reiser spørsmål om påliteligheten til dataene som presenteres av selskapene.
For å håndtere disse problemene har Europaparlamentet satt reglene i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som trådte i kraft 5. januar 2023.
Berørte selskaper må følge reglene for regnskapsåret 2024, for rapporter som publiseres i 2025 (Europakommisjonen).
CSR-direktivet fastslår at informasjonen selskapene gir i rapporten må revideres og sertifiseres uavhengig. Dette garanterer at finansiell og bærekraftsrapportering går hånd i hånd, noe som gjør dataene pålitelige, transparente og sammenlignbare.


Hvem bryr seg om dine ESG-innsatser?

Det er flere makronivågrunner til hvorfor det er viktig å forbedre miljø-, samfunns- og styringsspektene i selskapet ditt, men dette er ikke fokuset for denne artikkelen. Jeg prøver heller å trekke frem potensielle interessenter for selskapet ditt.
Millenniumsgenerasjonen, født mellom 1981-1996, utgjør en stor del av potensielle kunder og ansatte i dagens økonomi. Deres kjøpsbeslutninger påvirkes mer og mer av hvor grønn og etisk prosessen for å produsere produktet de er interessert i har vært, og de ser etter å jobbe for selskaper med en bærekraftig plan.
Disse selskapene tvinger igjen sine leverandører nedover i kjeden til å bli mer åpne om sine driftsmetoder, hovedsakelig på miljø- og samfunnsnivå.
Uavhengig av selskapets størrelse er kunder, leverandører og investorer stadig mer interessert i partnernes ESG-innsatser. Derfor gir det å være åpen og gi denne informasjonen selskaper en fordel foran dem som ennå ikke verdsetter det.
For rapporteringsstruktur og trinn vil du få all nødvendig støtte fra revisjonsselskapet ditt – de vanligste aktørene er KPMG, EY, Deloitte og PWC, men det vil bli mange flere aktører på markedet etter hvert som revisjon i Europa blir standardisert.


Er ESG-rapportering obligatorisk for selskapet mitt?

EU-bærekraftsrapportering er obligatorisk hvis selskapet oppfyller minst ett av følgende vilkår:
 • 250 ansatte i løpet av et regnskapsår
 • netto omsetning på 40 millioner EUR
 • Børsnoterte små og mellomstore bedrifter (SMB)
Hvis selskapet ditt oppfyller eller overskrider ett av disse tallene, har du en forpliktelse.
Selv om selskapet ditt ikke overskrider noen av disse milepælene, men ønsker å være konkurransedyktig på lang sikt, er det en god sjanse for at frivillig rapportering også kan være fordelaktig for selskapet ditt.
ESG-rapporteringskrav
ESG-rapporteringskrav


Hvordan kan Cargoson hjelpe?

Hvis selskapet ditt sender eller mottar varer fra kunder og leverandører, er det stor sannsynlighet for at Cargoson kan hjelpe deg med å redusere selskapets karbonavtrykk. Ifølge FN genereres 23 % av de menneskeskapte utslippene av transport, noe som gjør det til en betydelig del av ESG-puslespillet.
Når selskaper begynner å fokusere på å redusere karbonutslipp, tenker de vanligvis på karbonkompensasjon (også kalt grønnvasking). Det lar selskaper fortsette å produsere utslipp og senere kompensere for det gjennom økt karbonlagring – for eksempel ved å plante trær. Mens det hjelper, håndterer det likevel konsekvensen etter at skaden er skjedd.

Karbonutslipp etter transporttype
Karbonutslipp etter transporttype


Cargoson beregner CO2-estimater for hver forsendelse, transportør og transporttype før forsendelsen er booket. Dette lar selskaper reagere proaktivt og unngå overflødig CO2e-produksjon i første omgang, ved å velge mindre forurensende transporttyper eller en transportør med nyere lastebiler.
For eksempel å sende en 1 kg pakke fra Frankrike til Sverige med fly er raskere, men forbruker nesten 4 ganger mer CO2-utslipp – hvis du ikke har det travelt, kan du heller velge å transportere denne pakken over land (se figuren over).
Å ta miljøvennlige transportbeslutninger i Cargoson er enkelt, og det er derfor en rask, problemfri og kostnadseffektiv måte for selskaper å begynne å redusere karbonavtrykket sitt på, for å sette en positiv trend i sine ESG-målinger.


Interessert i å begynne å måle selskapets karbonavtrykk?


BOOK DEMO