Предпочитан превозвач в изгледа за избор на превозвач в Cargoson.
Всеки потребител може да определи за себе си предпочитани превозвачи въз основа на направлението, които ще се показват първи в неговия работен плот за избор на превозвач.
Ако редовно използвате определен превозвач за дадено направление, можете да го маркирате като предпочитан и той ще се появява първи в списъка ви за това направление на товарите.
Можете също да маркирате няколко предпочитани превозвача, след което те ще се показват в началото на списъка в азбучен ред.

Как да зададете предпочитан превозвач

  1. Създайте нова пратка.
  2. Натиснете "звездичката" пред съответния превозвач (става жълта).
  3. Превозвачът е определен като ваш предпочитан за съответното транспортно направление.


Задаване на превозвач като предпочитан (Cargoson)
Задаване на превозвач като предпочитан (Cargoson)
Искате ли логистиката на вашата компания да бъде също толкова лесна?

РЕГИСТРИРАЙТЕ АКАУНТ