При транспортиране на стоки е важно да се знаят правата и задълженията на купувача, продавача и транспортната компания, така че обстоятелствата около сделката да са ясни за всички страни и да не се очакват неприятни изненади. Нека обясним тук:


  • какво представляват инкотермсите,
  • какви права и задължения регулират по-точно те и
  • как да изберем правилния термин.

В края на тази статия можете също да изтеглите безплатно PDF с таблица на Инкотермсите за 2024 г. Тя включва таблица с всички актуални инкотермси, обясненията им и кой е отговорен за какво. Вижте също: калкулатор за инкотермси.


Клаузи за доставка или условия за доставка, или Инкотермси (Инкотермси 2024)


Казано просто, условията за доставка (Инкотермсите) са стандартен набор от правила, които определят правата и задълженията на страните по договор за покупка или продажба на стоки. Набор от търговски правила, разработени от Международната търговска камара, за да се опростят сделките за покупка и продажба, като се предоставят стандартни решения за разходите за доставка, рисковете и отговорностите. Този набор от търговски правила е публикуван през 1936 г. и се състои от 11 правила, които определят кой е отговорен за какво при международните сделки - EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP. За всеки конкретен договор ще се прилага само едно от тях. Клаузите за доставка са известни и признати по целия свят. Те са задължителни за всяка фактура и намаляват възможността за скъпи недоразумения.

Клаузите за доставка се делят на две:


  • EXW, FCA, DPU, DAP, CPT, CIP, DDP се използват за всички видове транспорт (морски, сухопътен, железопътен и въздушен);
  • FAS, FOB, CFR, CIF се използват само за морски транспорт.

Има 11 инкотермса през 2024 г. Нека сега ги разгледаме по-подробно.


Условия за доставка за всички видове транспорт
EXW (Ex Works) - франко завод (име на мястото на произход)


Продавачът предоставя стоките на купувача на своето място или на друго място. Задълженията на продавача не включват митническо оформяне на износа на стоките и товарене върху камион. Купувачът поема всички рискове и разходи, свързани с и следващи товаренето на стоките от посоченото от продавача място на товарене. Продавачът не е отговорен за товаренето на стоките върху транспортното средство на купувача или за извършване на формалностите по износа (освен ако не е уговорено друго в договора за продажба).FCA (Free Carrier) - франко превозвач (име на мястото на отпътуване)


Клаузата за доставка FCA се използва за всички видове транспорт. Продавачът транспортира стоките до уговореното с купувача (транспортната компания) терминално съоръжение, като задълженията на продавача включват и митническо оформяне на износа на стоките. Ако определеното място за товарене е при продавача, той е отговорен за товаренето на стоките върху камиона. Ако определеното място за товарене е терминал на транспортна компания, продавачът е отговорен за товаренето на стоките върху камиона, но не е задължен да ги разтоварва.
Износът обикновено се оформя митнически от фирмата, която е реалният продавач на стоките. Ако мястото на продавача е различно от мястото на товарене, клаузата за доставка е мястото на товарене (не местоположението на фирмата на продавача).DPU (Delivered at Place Unloaded) - доставено на място, разтоварено (име на терминала в пристанището или на местоназначението)


Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато стоките, разтоварени от превозното средство, са предоставени на купувача на посоченото пристанище или местоназначение, на посочения терминал. Продавачът поема всички рискове и разходи за доставка и разтоварване на стоките до посоченото местоназначение, организира износно или транзитно митническо оформяне, ако е необходимо, и т.н. Вносното митническо оформяне се организира и вносните данъци се плащат от купувача.DAP (Delivered at Place) - доставено на място (име на местоназначението)


Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато стоките, готови за разтоварване от превозното средство, са предоставени на купувача на посоченото местоназначение. Продавачът поема всички рискове и разходи, свързани с доставката на стоките до посоченото място, организира износно или транзитно митническо оформяне, ако е необходимо, и т.н. Купувачът поема разходите и рисковете за разтоварване на стоките, организира вносно митническо оформяне, ако е необходимо, и плаща вносните данъци.CPT (Carriage Paid To) - превозът платен до (име на местоназначението)


Може да се използва за всички видове транспорт. Продавачът сключва договор за превоз на стоките до посоченото местоназначение, заплаща съответните разходи и организира митническо оформяне на износа. Всички рискове, отговорности и допълнителни разходи, свързани със стоките, се прехвърлят от продавача на купувача при предаването на стоките на превозвача. Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато предаде стоките на превозвача, а не когато стоките достигнат местоназначението си.CIP (Carriage and Insurance Paid To) - превозът и застраховката платени до (име на местоназначението)


Може да се използва за всички видове транспорт. Продавачът заплаща транспорта и застраховката до посоченото местоназначение, а рискът се прехвърля на първия превозвач при предаване на стоките. Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато предаде стоките на превозвача, а не когато стоките достигнат местоназначението си.DDP (Delivered, Duty Paid) - доставено, мито платено (име на местоназначението)


Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, ако е предоставил стоките на купувача на посоченото място в страната на купувача, организирал е вносното митническо оформяне и е платил вносните данъци (вкл. държавна такса, лицензи). Разтоварването се организира от купувача. Купувачът и продавачът често се договарят да използват DDP при условие, че продавачът плаща вносното митническо оформяне, но купувачът плаща ДДС. В този случай стойността на местоназначение при версията DDP е без ДДС (данък върху добавената стойност).
Условия за доставка за морски транспорт
FAS (Free Alongside Ship) - франко до борда на кораба (име на пристанището на отпътуване)


FAS се използва за морски транспорт. Продавачът транспортира стоките до уговорените с купувача кейови места в пристанището на страната на отпътуване, като задълженията на продавача включват и митническо оформяне на износа на стоките.FOB (Free On Board) - франко борд (име на пристанището на отпътуване)


FOB се използва за морски транспорт. Задълженията на продавача приключват, когато стоките са натоварени на борда. Задълженията на продавача включват митническо оформяне на износа на стоките в страната на отпътуване.CFR (Cost and Freight) - цена и навло (име на пристанището на местоназначение)


CFR се използва само за морски транспорт. Продавачът трябва да плати разходите и транспортните разходи за доставка на стоките до пристанището на местоназначение, но отговорността не преминава към купувача, докато стоките не бъдат натоварени на кораба. Цената не включва застраховка на стоките. Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато предаде стоките на превозвача (а не когато стоките достигнат местоназначението си). Това условие за доставка преди се е наричало CNF или C&F.CIF (Cost, Insurance and Freight) - цена, застраховка и навло (име на пристанището на местоназначение)


CIF се използва за морски транспорт. Задълженията на продавача приключват, когато стоките са разтоварени от борда в пристанището на местоназначение. Задълженията на продавача включват митническо оформяне на износа на стоките, морски транспорт до пристанището на местоназначение и сключване на застрахователен договор в полза на купувача. Продавачът е изпълнил задължението си за доставка, когато предаде стоките на превозвача (а не когато стоките достигнат местоназначението си).