Favoritttransportør i Cargosons transportørvalg.
Hver bruker kan definere favoritttransportører basert på retning, som vil vises først på brukerens transportørvalg.
Hvis du regelmessig bruker en transportør i en bestemt retning, kan du merke den aktuelle transportøren, og transportøren vil vises først på listen din for den aktuelle fraktretningen.
Du kan også merke flere favoritttransportører, da vil transportørene vises øverst på listen i alfabetisk rekkefølge.

Hvordan sette en favoritttransportør

  1. Lag en ny forsendelse.
  2. Trykk på "stjernen" foran den aktuelle transportøren (blir gul).
  3. Transportøren er nå satt som din favoritt for den respektive transportretningen.


Sett transportør som favoritt (Cargoson)
Sett transportør som favoritt (Cargoson)
Ønsker du at din bedrifts logistikk skal være like enkel?

REGISTRER EN KONTO