Bør bedriften min velge en Digital Fraktformidler eller TMS?
Hvis du har stått overfor valget mellom en digital fraktformidler og en TMS, har vi satt sammen en ærlig sammenligning mellom de to alternativene for å hjelpe deg i din research.

Det kan være litt som å sammenligne epler og appelsiner, men i visse tilfeller kan disse to ulike løsningene løse det samme problemet for deg, bare fra ulike vinkler. Her er noen betraktninger å ta med:

1. Fleksibilitet vs. Ekspertise

Digital Fraktformidler: Disse aktørene har ofte stor bransjekunnskap. De har sett mange scenarioer og kan tilpasse strategier basert på tidligere erfaringer. Denne ekspertisen kan imidlertid gå på bekostning av fleksibilitet, siden de kan ha etablerte måter å gjøre ting på.
TMS: Som et verktøy tilbyr TMS fleksibilitet. Bedrifter kan justere og tilpasse programvaren til sine unike behov, og sikre en skreddersydd tilnærming til logistikk.


2. Ansvarsgrad

Digital Fraktformidler: Påtar seg ansvaret for hele logistikkprosessen, fra start til slutt, og opptrer som en altomfattende logistikkpartner.
TMS: Gir bedrifter verktøy og muligheter til å håndtere sin logistikk, men ansvaret ligger fortsatt hos bedriften selv.


3. Effektivitet i å redusere logistikkostnader

Digital Fraktformidler: Kan tilby rabatter på bulkrater grunnet volumet av forsendelser de håndterer. Deres gebyrer kan imidlertid utligne noe av besparelsen, slik at den netto fordelen blir variabel.
TMS: Muliggjør for bedrifter å direkte forhandle rater og optimalisere ruter. Ved å kutte ut mellomledd og utnytte programvaremulighetene, er det ofte en klarere vei til kostnadsbesparelser.


4. Dataeierskap og -analyse

Digital Fraktformidler: Mens de håndterer hoveddelen av logistikkprosessen, er det en potensiell risiko knyttet til dataeierskap. Bedrifter kan mangle direkte tilgang til alle sine logistikkdata, noe som kan være avgjørende for analyse og beslutningstaking.
TMS: Med TMS har bedrifter direkte tilgang til sine data. Dette muliggjør dyptgående analyse, og hjelper selskaper med å identifisere mønstre, lage prognoser og optimalisere operasjoner.


Digital Fraktformidler vs. Transportadministrasjonsprogramvare for Bedrifter
Digital Fraktformidler vs. Transportadministrasjonsprogramvare for Bedrifter


5. Skalerbarhet:

Digital Fraktformidler: Etter hvert som bedrifter vokser, kan de oppdage at deres 4PL-leverandør ikke er rustet til å håndtere økt etterspørsel eller global ekspansjon. Å bytte leverandør kan være en langvarig og kompleks prosess.
TMS: Mange moderne TMS-løsninger er bygget med skalerbarhet i tankene. Etter hvert som en bedrift ekspanderer, kan programvaren ofte vokse med den, og håndtere økt volum og kompleksitet.


6. Kostnadsforutsigbarhet:

Digital Fraktformidler: Deres prismodeller, ofte basert på en prosentandel av transportinntekter, kan føre til variable kostnader. Når forsendelsene øker, øker også gebyrene.
TMS: Med sin abonnementsbaserte modell kan bedrifter bedre forutsi månedlige eller årlige kostnader, noe som letter budsjettering og økonomisk planlegging.


7. Integrasjon med andre systemer:

Digital Fraktformidler: Integrasjon med en bedrifts eksisterende systemer (som ERP eller CRM) kan være begrenset eller kreve ekstra gebyrer.
TMS: Mange TMS-løsninger er designet for å integreres sømløst med annen bedriftsprogramvare, og sikre et sammenhengende økosystem.


8. Tilpasning og innovasjon:

Digital Fraktformidler: Spesialtilpassede forespørsler eller innovative løsninger kan være vanskeligere å implementere på grunn av leverandørens etablerte prosesser.
TMS: Som programvare er det ofte rom for tilpasning. I tillegg ruller TMS-leverandører hyppig ut oppdateringer, slik at brukerne drar nytte av de siste teknologiske fremskrittene.


9. Kundesupport

Digital Fraktformidler: Supporten kan være omfattende, men kan bli spredd tynt hvis leverandøren har mange kunder. Ventetider og løsninger kan variere.
TMS: Tilbyr ofte dedikert support, med raskere responstider og løsninger tilpasset programvarens muligheter og bedriftens spesifikke behov.TIPS Å VURDERE‼️💡

Digitale fraktformidlere kan legges til i TMS på samme måte som tradisjonelle transportører eller fraktformidlere. Med en enkel API-integrasjon kan de inkorporeres i ditt TMS-system, og du kan fortsatt bruke dem. 🧐