Što je e-putni list u 2024. godini?

E-putni list, skraćeno od elektroničkog putnog lista, je digitalni dokument koji sadrži detalje o prijevozu robe s jednog mjesta na drugo. Generira se i održava elektronički te služi kao dokaz o kretanju robe u domaćim isporukama (unutar granica zemlje).
E-putni list sadrži važne informacije poput imena i adresa pošiljatelja i primatelja robe, opis robe, količinu prevožene robe, broj vozila ili ID pošiljke, datum i vrijeme otpreme te očekivani datum isporuke. E-putni listovi dio su napora digitalizacije u logističkoj i transportnoj industriji, a cilj im je pojednostaviti i racionalizirati generiranje i upravljanje dokumentacijom.

Predložak e-putnog lista 2024
Predložak e-putnog lista 2024
E-putni list u Cargoson TMS-u

Evo općeg pregleda kako funkcionira e-putni list u Cargoson TMS-u:

  1. Generiranje e-putnog lista: Prvi korak je generirati e-putni list za robu koja se prevozi. Cargoson TMS sustav pruža jednostavno sučelje za generiranje e-putnih listova, gdje možete unijeti potrebne informacije poput detalja o pošiljatelju i primatelju, načinu prijevoza, opisu robe i druge relevantne detalje.
  2. Digitalno potpisivanje e-putnog lista: Nakon što se generira e-putni list, on će biti digitalno potpisan i zabilježen (ime osobe, lokacija i vremenska oznaka) na temelju ključnih događaja u praćenju pošiljke kako bi se osigurala autentičnost dokumenta. Kada se ažurira ključni događaj u praćenju pošiljke ("Prikupljeno" i "Isporučeno"), dokumentu se dodaje digitalni potpis koji služi kao jedinstveni identifikator za potpisnika. To se radi kako bi se osiguralo da e-putni list nije izmijenjen i da su informacije sadržane u dokumentu pouzdane i točne.
  3. Dijeljenje e-putnog lista: Nakon digitalnog potpisivanja, e-putni list se može automatski podijeliti sa svim relevantnim stranama - dobavljačem (mjesto utovara), primateljem robe (mjesto istovara) i prijevoznikom. To osigurava da svi uključeni u pošiljku imaju pristup potrebnim informacijama i mogu pratiti napredak pošiljke.
  4. Upravljanje e-putnim listom: Cargoson TMS sustav također pruža mogućnosti za upravljanje e-putnim listovima tijekom procesa prijevoza. To uključuje ažuriranje i izmjenu informacija o e-putnom listu prema potrebi, bilježenje statusa e-putnog lista i osiguravanje da porezne vlasti mogu dobiti potrebnu dokumentaciju na zahtjev.Koje tvrtke bi trebale koristiti e-putni list?

Općenito, svaka tvrtka koja je uključena u prijevoz robe trebala bi koristiti e-putni list ako to zahtijeva vlada ili vlastita politika tvrtke. Specifični propisi o tome tko bi trebao koristiti e-putne listove i kada mogu varirati od zemlje do zemlje, ali u većini slučajeva primjenjuje se na tvrtke koje prevoze robu cestom, željeznicom, zrakom ili morem.
Pravila i propisi koji se odnose na e-putne listove mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, ali evo nekih primjera vrsta tvrtki koje bi mogle biti obvezne koristiti e-putne listove:

  • Proizvođači i trgovci koji prevoze robu s jedne lokacije na drugu (pročitajte više: TMS za proizvođače)
  • E-trgovačka poduzeća koja prevoze robu iz svojih skladišta do kupaca
  • Trgovci na malo koji prevoze robu iz svojih skladišta do prodavaonica
  • Uvoznici i izvoznici koji prevoze robu preko granica
  • Građevinske tvrtke koje prevoze robu i materijal od/do svojih gradilišta
  • Logističke i prijevozničke tvrtke koje prevoze robu u ime svojih klijenataKorištenjem funkcionalnosti e-putnog lista u Cargoson TMS-u, tvrtke mogu racionalizirati i pojednostaviti proces upravljanja e-putnim listovima, smanjiti rizik od pogrešaka i kašnjenja, poboljšati usklađenost i osigurati bolju vidljivost svojih transportnih operacija.

POČNITE KORISTITI CARGOSON